A Jobbik táborában továbbra is erős az antiszemitizmus

A Jobbik miskolci polgármesterjelöltjének zsidó származását felmutatva utasítja vissza az antiszemitizmus vádját. Nem biztos azonban, hogy a párt szavazótáborában egyöntetű tetszést arat majd ez a törekvés. Egy a Political Capital (PC) megrendelésére készült friss kutatás szerint a Jobbik támogatóira továbbra is sokkal inkább jellemző a zsidóellenesség és az antiszemita összeesküvés-elméletekben való hit, mint a többi párt szavazóira. A „konspiratív antiszemitizmus” ugyanakkor a Fidesz és a baloldali pártok szavazótáborában is magas.

Szegedi Csanád, korábbi jobbikos politikus elmondása szerint már az ő zsidó származásának napvilágra kerülésekor is felmerült a Jobbik vezetésében, hogy éppen ő lehetne a párt „lézerpajzsa”, amellyel egyes politikusaik antiszemita kijelentései kapcsán védekezhetnének. Szegedi végül azonban távozott a pártból, változtatott álláspontján és így nem játszhatta el ezt a szerepet. Nem így Jakab Péter, aki Köves Slomó nyílt levelére írt válaszában kijelenti: „a Jobbik nem antiszemita párt”. Szerinte pártja nem tesz különbséget származás alapján az emberek között, de azért pár bekezdéssel később ugyanebben a levélben kollektíve magyarellenesnek állítja be a zsidó származásukat, amikor úgy fogalmaz: „itt lenne végre az ideje annak is, hogy a magyarországi zsidóság és különösen annak vezető rétege magába szálljon. A szüntelen vádaskodás, önsajnáltatás és a magyarság megvetése helyett végre elgondolkodhatna, hogyan jutott oda és abban milyen saját felelőssége van, hogy önmagát szinte teljes egészében azonosította a baloldallal és a liberalizmussal, vagyis azzal a politikával, amely rendre beletapos a magyarság érdekeibe és értékeibe”. Ugyancsak ellentmondásosan nyilatkozott az ügyben Vona Gábor, aki bár támogatja Jakab Pétert és reméli, hogy javulni fog a pártja és a magyar zsidó közösség kapcsolata, de fenntartja korábbi nyilatkozatát, miszerint ha kiderülne róla, hogy zsidó származású, lemondana a párt vezetéséről.

Ha a Jobbik szimpatizánsainak zsidókról alkotott véleményét vizsgáljuk, érthető válik a párt politikusainak kettős beszéde. A PC 2013 júliusában végzett online felmérése során a Jobbik rendszeres internethasználó támogatóinak háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy nem rokonszenvesek számára a zsidók. Kiderült az is, hogy a Jobbik támogatói hisznek leginkább az antiszemita összeesküvés-elméletekben is. Ezt a PC megrendelésére az Ipsos által készített friss, idén júniusi országosan reprezentatív kutatás is megerősíti: a többi párt támogatóihoz képest a Jobbik táborában jóval erősebb az egyetértés a zsidók háttérben zajló, titkos összeesküvését feltételező kijelentésekkel.

A kutatásban hat zsidókkal kapcsolatos kijelentés szerepelt (ld. a lenti táblázatokban. Mindegyik mondatot ötfokú skálán lehetett értékelni, a magasabb érték fejezi ki az erősebb egyetértést).

pcblog_20140704_o

A jobbikosok értettek egyet a legmagasabb arányban a zsidókkal kapcsolatos összeesküvéses sztereotípiákkal. Így például 43 százalékuk teljes mértékben vagy erősen hisz a zsidók világuralmi törekvéseiben, míg Fidesz és az MSZP-DK-Együtt-PM szavazói körében ez az arány egyaránt 31 százalék (a baloldali pártokat az alacsony elemszámok miatt vontuk össze, és az LMP-t is ezért nem jelenítettük meg az ábrákon). Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy a Fidesz szavazótáborában magasabb a válaszmegtagadók aránya. A jobbikosok körében mindössze 7 százalék azok aránya, akik egyáltalán nem értenek egyet a zsidók titkos szervezkedésére vonatkozó kérdésekkel, a Fidesz szavazói esetében ugyanez 13-15, a baloldali pártok támogatói körében pedig 20-22 százalék. Mindezzel együtt ugyanakkor az is látszik az adatokból, hogy bár a Jobbik táborában az antiszemitizmus továbbra is fontos kohéziós erőt jelent, a Jobbik táborában egyáltalán nem mindenki antiszemita.

pcblog_20140704_n

Ha a hat kérdésből készült skálán vizsgáljuk a vélekedéseket, akkor azt látjuk, hogy a Jobbik szavazótáborában a zsidókkal kapcsolatos összeesküvés-elméletekben inkább hívő válaszadók aránya 46 százalék – 31 százalék ugyanakkor inkább elutasítja ezen elméleteket. A baloldali pártok és a Fidesz szavazótáborában szinte azonos, 31, illetve 30 százalékos az inkább egyetértők aránya. Az eredményekből az is látszik: a magyar társadalomban a zsidóellenes összeesküvés-elméletek mögött nincs többség, a téma inkább megosztja a közvéleményt. A válaszadók 28 százaléka hitt inkább ezekben az elméletekben, míg 39 százalék inkább nem.  Mindemellett a megkérdezettek csaknem egyharmada (32%) kitért az állítások megválaszolása elől, és ez jelen esetben utalhat rejtőzködő zsidóellenességre is.

Az összeesküvéses antiszemitizmus (korábbi vizsgálatunk szerint, és a Tett és Védelem Alapítvány legutóbbi kutatásával összhangban) némileg elterjedtebb a magyar társadalomban, mint a „zsigeri” elutasítás, az ellenszenvek nyílt kifejezése – ugyanakkor semmivel sem veszélytelenebb. A zsidó (világ) összeesküvésben való hiedelmek jósolják be ugyanis legjobban a zsidókkal szembeni kirekesztő szándékot a varsói egyetem kutatóinak tavaly publikált vizsgálatai szerint. Eredményeik szerint az összeesküvéses antiszemiták tiltották volna meg leginkább, hogy a zsidók földet vásárolhassanak, és ők szavaztak volna legkevésbé zsidó származású jelöltre.

A Jobbik a magyar társadalom zsidókkal szembeni ellentmondásos viszonyához igazodik dupla fenekű kommunikációjával. Azzal például, hogy a hangsúlyozottan zsidó származású miskolci polgármesterjelöltjét úgy írják le párttársai, mint rendes „magyar embert”, aki „magyarként is gondolkodik”.

A Jobbik politikájában az antiszemitizmusnak fontos világmagyarázó funkciója van – és nem tűnt el a Jobbik nyilatkozataiból sem (lásd a lenti gyűjtésünket). A zsidókkal kapcsolatos összeesküvés-elméletek átfogó világmagyarázati keretként, a társadalmi-gazdasági problémák (például roma-nem roma konfliktus, gazdasági válság ) végső okaként, további magyarázatot nem igénylő politikai axiómaként mindig is jelen voltak általában a hazai szélsőjobboldal, és konkrétan a Jobbik ideológiájában és retorikájában. Ahogy egy korábbi elemzésünkben írtuk: „az antiszemitizmusra mindig is jellemző volt a sokszínűség, a viszonylagos árnyaltság. A legtöbb mai antiszemita sokkal inkább az újabban divatba jött Horthy-féle zsidóellenesség nyomdokain jár: a zsidóság differenciálatlan elutasítása és az antiszemitizmus nyílt vállalása helyett a “jó zsidó – rossz zsidó” megkülönböztetése és saját antiszemitizmusuk tagadása jellemzi őket”.

Jobbikos nyilatkozatok, 2013-2014

Vona Gábor (2014. június 26. valasz.hu): „A Jobbik cionista – amilyen például a francia Nemzeti Front és az Osztrák Szabadságpárt –, illetve vallásgyalázó – mint a holland Szabadságpárt – pártokkal nem lép szövetségre pusztán anyagi okokból”.

Vona Gábor, interjú (2014.április 04. origo.hu): „Arról biztos, hogy beszéltünk, hogy Magyarországon az izraeli cégek térhódítása komoly tendencia.„

Ágoston Tibor, a Jobbik parlamenti képviselője, Debrecenben a Jobbik Debreceni Ifjúsági Tagozata megemlékezése a doni katasztrófáról (2014. január 12. tev.hu): „Magyarország 2014-ben két nagy rendezvényre, megemlékezésre készül, az egyik a magyar áldozatok, a hősök, a háborúban elesettek;a másik pedig a Holokamu, bocsánat a Holokaszt, még mindig nem jó, szándékos volt, elnézést, és annak az áldozataira való megemlékezés. (…) (…) Emlékezhetünk azokról, akik másoknak fájnak. De nem emlékezhetünk azokról méltó módon, akik nekünk fájnak.

Németh Richárd, Sümeg város önkormányzati képviselője (2014. január 20. jobbik.hu): (…) nekem és Sümeg objektíven gondolkodó polgárainak nagyon furcsa, hogy a zsidó, sőt bármilyen idegen országból jövő diplomáciai látogatás befolyással lehet hazánk belügyeire, beleszólással bírhat, megakadályozhat építési vagy bármilyen beruházást.

Vona Gábor (2013.október 03. jobbik.hu): Nem kérünk abból, hogy valakik a holokausztot napi politikai érdekek és Izrael külpolitikájának szerecsenmosdatására használják fel! (…) Nem kérünk abból, hogy hazánkban tabutémának számítson az izraeli térhódítás politikai és gazdasági kritikája!

Szilágyi György (2013. augusztus 27. jobbik.hu): “A gyűlöletkeltés és a magyarellenes uszítás szervezete, a Simon Wiesenthal Központ ismét támadásba lendült Magyarország ellen. A Jobbik ezért felszólítja a kormányt, hogy tiltsák be a Simon Wiesenthal Központot Magyarországon, és annak nem magyar állampolgárságú alkalmazottait utasítsák ki az országból.”

Gyöngyösi Márton az Új Magyar Gárda anticionista tüntetésén, Zsidó Világkongresszus budapesti közgyűlése idején (2013. május 4. ujmagyargardamozgalom.com): Magyarország a „cionizmus hódoltsági területe, kiszemelt gyarmata”, ahol „nekünk, bennszülötteknek legfeljebb statisztaszerepet szánnak (…) Mindenkit ellátnak az antiszemitizmus bélyegével, aki kritizálja a cionizmust működtető materialista, országhódító zsidóságot. (…) a deklarált országhódítást a magyar politikai elit hallgatással, vagy egyetértéssel támogatja. Hazánk szuverenitásának a megdöntését meg kell akadályozni.”

Vona Gábor az Új Magyar gárda anticionista tüntetésén, Zsidó Világkongresszus budapesti közgyűlése idején (2013. május 4. jobbik.hu): A „…magyarok valóban mások, és ha egész Európa Izrael gyarmata lesz is, hazánk akkor sem lesz az (…) Az izraeli térhódítóknak másik célországot kéne keresniük, mert Magyarország nem eladó.”

A kutatásban szereplő kérdésekre adott válaszok megoszlása

pcblog_20140704_g

pcblog_20140704_h

pcblog_20140704_i

pcblog_20140704_j

pcblog_20140704_k

pcblog_20140704_l

A kutatást a Political Capital megrendelésére az Ipsos Zrt. végezte 1000 fős mintán, személyes kérdezéssel, 2014 júniusában. A minta a 18 év feletti felnőtt magyar lakosságot reprezentálja nem, kor, iskolai végzettség és lakóhely településtípusa szerint. A statisztikai hibahatár +/-3,1 százalékpont. A pártpreferencia arányok a teljes mintában a következők szerint alakultak: Fidesz (36,9%), Jobbik (12,3%), MSZP (8,3%), DK (3,3%), LMP (2,9%), Együtt-PM (2,4%).

 • Tibor Gulyás

  azt én is igencsak hiányolom hogy a miértekről nem nagyon esik szó, az eseményeket úgy tálalja a média mint valami szappanoperát..

  • Lacz

   Azért lehetett a komoly magyar médiában (igen, azokban, akiki a pfujplutokrata összeesküvők kezében vannak) komolyabb elemzéseket is. De lehet fordulni a külföldi médiához is.

   • Tibor Gulyás

    mármint hogy ‘mertazorbánaztakarja’?
    mert kb. ilyen típusú elemzésekre lehet számítani a “komoly” magyar médiában..
    ellenben a “komolytalan” magyar médiában ma végre hallottam egy korrekt érvelést Juncker mellett..(ATV újságíróklub 1.rész)..:-)

    • Lacz

     Attól tartok, hogy én nem azt nevezem komoly médiának, amit Te “komoly”-nak. Az ATV például nekem kicsit komolyabb, mint a Hírtv vagy az Echo. De koolynak az Ést-, a HVG-t, a portfolioé.hu-t, a napi.hu-t (amely elvált a Barcza kezében lévő Napi Gazdaságtól) stb. tartom. Szóval mintha egyetértenénk.
     Én egyékbént olyan elemzésekre gondoltam, amelyek nem feltétlenül Juncker mellett szólnak, hanem részletezik az erővonalakat, hogy ki miért van (vagy lett) Juncker mellett, illetve melyek a fenntartások.

     • Tibor Gulyás

      a már kialakult erővonalak tekintetében gondoltam a komolyságot, amúgy én is inkább hvg-t és atv-t fogyasztok, viszont az elemzéseknél én azt hiányolom, hogy mint szavazó lássam hogy miért jó vagy nem jó nekem Juncker..
      az erővonalak és politikusi ambíciók kevésbé érdekelnek..

 • Lacz

  Azért nem ártana tudni a különbséget az offshore és az alacsony adókulcsú országok között. Mondjon valaqki viszont még egy miniszterelnököt, aki egy mezőgazdasági és acélipari országból ilyen gazdasági erejű országot hozott létre, vagy akinek az országa ilyen szinten túlélte a válságot (a jelenlegi szigorítások arról szólnak, hogy 2020-ra ne érje el az államadósság a GDP 25%-át). VIszont Orbán Viktornak valóban nagy esélye volt Juncker megválasztásának megakadályozására. (Hallod, hogy dübörgünk? – mondta Cameronnak).

  • Zoltán Pogátsa

   Offshore az az UNCTAD, a BBC és a QUarterly Journal of Economics szerint is. Nem egyszerűen alacsony adókulcsú ország. Az mondjuk Szlovákia.

   • Lacz

    “Under no circumstances take any decision” is megszólalt? Mi lenne, ha érveket és nem abszolót tekintélyeket vonultatnánk fel? Offshorenak nem nevezhetjük azt, ajmikor a belföldiekkel azonos feltételeket élveznek a külföldi befektetők/jövedelemtulajdonosok.

    • Zoltán Pogátsa

     Adóparadicsomnak azt nevezzük, amelyik más országok adóbázisát elvonva igyekszik gazdagodni.

     • Lacz

      Adóparadicsomnak, de nem offshore-nak. Pont ezt a distinkciót hiányoltam (amúgy a definíció pontatlan, mert az igyekvés nehezen biztonyítható. A luxemburgi adókulcsok nem kiemelkedően alacsonyak, az említett cégeknek tényleges operációjuk van az országban.
      A BBC mint adóparadicsomok és offshore minősítésére szakosodott, egy folyóirat mint intézmény, és a “pártatlan” tax justice network. Én az Európai Bíróságot tudnám idézni a Cadbury ügyben.

     • Zoltán Pogátsa

      :))) Ezekben tényleg hiszel is? :)) Olvasd el léci az anyagokat. :)

     • Lacz

      Rossz hírem van: tudom, nem hiszem. Eléggé ismerem a luxemburgi gazdaságot. Aki hisz, az az, aki frázisokkal dobálózik és a BBC-t meg a Tax Justice Networkot idézi mint megdönthetetlen bizonyítékot (persze utána kiderül, hogy a BBC adóparadicsomnak nevezi, nem offshorenak, a Tax Justice Network meg ugyanúgy bizonyíték nélkül offshorozza le, illetve azok a szolgáltatások, amelyeket offshorenak nevez, a szakmai nyelvben nem azok).

    • Zoltán Pogátsa

     Ráadásul ezek nem egyszerűen abszolút tekintélyek, hanem erre szakosodott intézmények, amelyek részletesen leírják, hogy miért offshore Lux. Hozzátenném még a Tax Justice Networkot.

 • Lacz

  Ja, és Szájer József “hivatalos” indoklását nem tetszett olvasni? Luxemburgiak szóltak be legelőször a médiatörvény miatt (igaz, sikerült az illető pártállását eltéveszteni az Európa-szakértő úrnak), majd V. Reding következett (akire Junckernek már azért sincs befolyása, mert erőteljesen riválisok).

  • Zoltán Pogátsa

   U r stuck in ur discourse. :)

 • ns222

  Pogi, ugyan nem tartozik ide, de talán itt olvasod azért:
  Ha lehetséges tedd már a facebook oldalad “követhetővé”. Nem ismerjük egymást személyesen, ezért nem szeretnélek bejelölni, viszont érdekes cikkeket teszel közzé és érdekes viták alakulnak ki amikre meg kíváncsi vagyok!
  Köszi! :)

  • Zoltán Pogátsa

   RSS-re gondolsz? Vagy mire?

   • Zoltán Pogátsa

    Van a PogiBLog oldal a Facebookon, az követhető.

    • ns222

     Azt tudom, de a személyes oldaladra gondoltam és nem RSS-re, hanem a Facebook féle “follow” dologra.
     Elvileg itt tudod állítani:
     https://www.facebook.com/settings?tab=followers

     • Zoltán Pogátsa

      De ha van PogiBlog, akkor miért akarná bárki is követni a személyes oldalam?

 • Lajos Incze

  felszín kapirga. a tények bizonnyal rendben vannak, de a t. szerző sajnos ott hagy föl a gondolkodással, ahol elkzdenie illenék. fekete fehér igen nem mit vettél a pénzemen, kár.

  • Zoltán Pogátsa

   MIről kéne gondolkodni, Lajos?

   • Lajos Incze

    jó kérdés, igazából azt mondanám, hogy ez itten nekem a primér felháborodás, hogy tejóég a nemzetközi tőke megpróbálja a pénzügyi lehetőségeket optimálisan kihasználni (versenyben), a nemzetközi pénzvilág megpróbálja mindennek az eszközeit megteremteni (versenyben), az egyes államok meg kultúrájuk és hagyományai szerint így-úgy résztvesznek a tökeallokációért folyó verenyben.

    szóval a primér fölháborodást, amit ilyen indulatszavak fűszereznek, hogy ofsór, ami ebből az elég sűrű és rendkívül gyorsan változó összefüggés rendszerrel megátkozott kérdéskörből kicibál egy elemet, hogy abban vélje föllelni a gonoszt meghagynám a politikusoknak, meg a politikai médiának. ezek nagyon jól ki fogják tudni választani, hogy ebben a sokszereplős képletben mi a disznóság, és ki a gonosz ízlésüknek és érdekeiknek megfelelően. ebben a cikkben pl., az adó “jó” (bárhol kell fizetni, bármekkora, és bármi címszóval), az adóelkerülés/optimalizálás “rossz”. ez egy baromság, olyan szereposztást keletkeztet a világban, amiben egyes dologk okokká kezdenek válni (szegénységé, az elnyomás sokféle formájává), holott puszta (és elkerülhetetlen) kísérőjelenségei egy rohadt komplikált rendszernek.

    • Zoltán Pogátsa

     Ehhez képest tele van tűzdelve szofisztikált elemzésekkel az erre szakosodott szervezetekkel, és érvel, hogy miért káros az, ha az egyik ország elszívja a másik adóbázisát.

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      És Magyarország miért nem szívja el más országok adóját???
      Elmondom Neked: Mert buta a népe, és igényli azt, hogy az állam bácsi gondoskodjon róla! Ezt meg csak horror adókulcsokkal lehet megoldani Orbánnak is, meg bárkinek is!
      EZÉRT nem kellene marhaságokat írni!
      Üdv egyébként Európa (de nem az EU) legalacsonyabb adókulcsokkal rendelkező, és az utóbbi 10 évben a legeslegnagyobb ütemben fejlődő (talán a két dolog mégis csak összefügg…:)) országából (Albániából).
      Én pont az ilyen butaságok miatt jöttem el családostól Magyarországról, de még az EU-ból is.
      Az EU-nak talán Juncklerrel esélye lesz a folyamatos hanyatlást elkerülni, mert a jelenlegi EU-s adópolitika csak a csőd felé vezet a Világban!

     • Zoltán Pogátsa

      Kedves Jani haverja, ha minden állam elszívná egymás adóbázisát, annak mi lenne az eredménye? :)

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      VERSENY!

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      És nem XXI. századi szocializmus, ami már a XX. százatban is megbukott!

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Ja és a verseny “melléktermékekén” HATALMAS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS!

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Mielőtt még megbántódnál: Én nagyon tisztelem a komplett Átlátszót, mivel azon hírforrások egyike, akik még a 2/3-os ellenszélben is meg merik írni a disznóságokat.
      Ezért is olvaslak Benneteket, és nem mondjuk a fidesz.hu-t. D
      De ettől függetlenül fenntartom a véleményem, hogy ebben a cikkben butaságokat írtál!
      DE: Én meggyőzhető vagyok. Mondjál EGYETLENEGY országot, bármikor a történelem során, ahol magas adókulcsok mellett nagy volt/van a gazdasági fejlődés, és a nép jórésze (az átlagember) is jól élt/él.
      Ha tudsz ilyent, akkor meggyőztél… :)

     • Zoltán Pogátsa
     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Kedves Zoltán!
      ITT van az alapvető nézetkülönbség köztünk!
      Én ugyanis NEM HISZEK a társadalmi igazságosságban, meg a fenntartható egyensúlyban!!!!
      EZEK MÉG SOHA NEM MŰKÖDTEK A VILÁGBAN (és mellesleg nem is fognak soha működni, legalábbis az emberi faj esetében biztosan nem!)
      Az ember ugyanis NEM HANGYA (a közösség érdeke mindennél fontosabb)!
      És nem is medve (jórészt egyedül él)!
      Az emberi társadalom a falkaállatokhoz hasonló gondolkodású egyedekből áll, ilyenek pl. a vaddisznók, és a FARKASOK!

      Nagyon el kellene gondolkozni sokaknak, hogy ki a boldogabb? A hangya, vagy a farkas???
      Melyiknek van több szabadideje henyélni, a kölykeivel játszani, stb., stb. !!!

      Én a kollektivista társadalmakból MENEKÜLÖK! Sajnos szocializmusban éltem le az életem első 21 évét. Aztán azt hittem, hogy majd valamikor megváltozik Magyarország. Nem így lett, és 42 éves koromban lett ELÉG a szocialista-kollektivista Magyarországból, meg a komplett EU-ból is, amelyik ugyanarra tart, mint Magyarország, csak még kicsivel hátrább jár!
      Ha rákeresel Albániára, akkor látod, hogy épp most adták meg neki az EU tagjelölti státuszt. Ennek ne dőlj be! Albánia SOHA nem fog az EU-hoz csatlakozni (legalábbis a JELENLEGI EU-hoz)! Ugyanúgy, mint pl. Svájc sem!

      Ez meg különösen tetszett:
      “a negyvenes, ötvenes és hatvanas évek jóléti államai magasabb
      újraelosztási ráta mellett nagyobb gazdasági növekedést és magasabb
      foglalkoztatást eredményeztek, mint az őket követő neoliberális korszak
      leépített államai”

      Igen, AZ USA PÉNZÉBŐL, és NEM A SAJÁT EREJÜKBŐL!!!

      Tudod én olyan országban élek, ahol néhány éve A NYUGDÍJASOK TÜNTETTEK A NYUGDÍJEMELÉS ELLEN!!!

      Merthogy ez nem valami innen-onnan előszedett “haza” fogalmú ország, hanem itt TÉNYLEGESEN CSALÁDOK VANNAK, akiknek minimális szükségük van az államra!!!

      Itt nincs se családi pótlék, se GYES, se GYED, se családi adókedvezmény, aztán mégis több gyerek van, mint az EU-ban, és főleg, mint Magyarországon!!!

      Szóval ne haragudj, de ezzel a cikkeddel nem győztél meg, SŐŐŐT!
      Még egyszer kérlek: EGYETLEN PÉLDÁT ÍRJ légyszi, hogy egy kollektivista társadalomban hol volt/van magas adókulcsok mellett gazdasági fejlődés, és még mellette jól él az átlagember!!!

     • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

      Kis kiegészítés:
      Én az ALULRÓL SZERVEZŐDŐ, ÉS ÖNKÉNTES társadalmakban hiszek.
      A farkasok “társadalma” is ilyen, meg a vaddisznóké is.
      A hangyák társadalma FELÜLRŐL SZERVEZŐDŐ, ÉS NEM ÖNKÉNTES!
      Ott az egyes hangya élete semmit nem ér, a hangyaboly élete a lényeg!
      Viszont tényleg minden hangya egyenlő, semelyik élete sem számít semmit… D

      Szóval én ebből köszönöm, de nem kérek, és főleg a gyerekemet nem akarom felnevelni ilyen társadalomban!

      EZÉRT költöztem el Magyarországról, meg a komplett jelenlegi EU-ból.

      Nem, nem vagyok gazdag, de én örülök, hogy ha gazdag embert látok, és nem akarom elvenni a vagyonát!!! Mert tudom, hogy az a gazdag ember fog a fiamnak MUNKÁT adni (vagy a másik), vagy a vállalkozásában segíteni majd egyszer, és NEM AZ ÁLLAM, AMIBŐL KÖSZÖNÖM SZÉPEN NEM KÉREK!

      Persze én is igénylem az államot, nem vagyok én anarchokapitalista, csak egy libertarian. Az állam sajnos egy szükséges rossz szerintem, mert a RENDFENNTARTÁST muszáj átadni az államnak szerintem is.

     • Zoltán Pogátsa

      Jani haverja, ez a blog nem arról szól, h te megoszd az innen onnan összeszedett véleményedet a társadalmi berendezkedésekről. Itt konkrétan Junckerről az offshore-ról és Pikettyről van szó. Ha nem olvasod el a szóban forgó anyagokat, és nem ahhoz szólsz hozzá, akkor kérlek tartózkodj.

     • Lajos Incze

      egy ilyen terjedelmű cikkben egyetlen “szofisztikált elemzés” sem fér el, vagy nagyon mást értünk a szón. a betett néhány hivatkozás is jobbára elég egyoldalú, de nem akarom erről a nézőpontról lebeszélni. mindazonáltal ez egy brutálisan szimplifikált kép (ekképpen szerintem hamis), az adózás egy faktor (általában nem is a döntő) a sok között, amelyet a tőke-, gyártás allokációnál elemeznek és tekintetbe vesznek.

     • Zoltán Pogátsa

      A szofisztikált elemzés, Lajos, az a linkekben van. Egy blogbejegyzésben ez nem fér el. Amit a linkekben olvashat, az mindmen, de nem szimplifikált. Jó olvasást!

 • Player

  A sváb meg tót hungaristák játsszák meg itt a szupermagyart. Micsoda állati cinizmus, képmutatás és hazugság. Ezek támadják az igazi magyarokat akik zsidó vallású családból származnak. Micsoda szemétség. Közben persze röhögnek a markukba a nácik, hogy milyen jól manipulálják a primitiv csőcseléket, akik beszavazzák ezeket a zsíros politikai állásokba. Fosoda!

  • wallenberg8804

   A zsidó az nem egy vallás, hanem egy etnikai-faji hovatartozás. A vallás az az izraelita.

   • Player

    Hülyeséget beszélsz! A zsidó az egy vallás, abból jött a keresztény vallás. Nem tudod mit beszélsz.

    • wallenberg8804

     Indirekt bizonyítás következik:

     Tegyük fel, hogy a zsidó az egy vallás. Ha a zsidó az egy vallás, akkor az alábbi két izraeli személyigazolvány közül a másodikon miért az “arab” szó szerepel ugyanabban a rovatban, amelyben az elsőn a “zsidó”? Létezik olyan vallás, hogy “arab”?

     http://img2.indafoto.hu/1/1/163195_737719dd206d51cd97927fb8a9af613d/17942299_657b14ced4e08da1ea367f3fdbd420c0_l.jpg

     • Player

      hazug barom vagy, naci!

     • wallenberg8804

      “hazug barom vagy, naci!”

      Hazudsz, zsidó.

     • Player

      én magyar vagyok, te rohadt náci!

     • wallenberg8804

      Ha olyan nagy magyar vagy, akkor miért nem tudsz ékezetet írni?

     • Player

      Te barom, eddig nem vetted észre, hogy ékezettel írtam. Nem vagyok
      köteles úgy irni ahogy a náciknak tetszik. *** á, é, ö, ű, í, ú. *** Jó így, te szarházi?!

     • wallenberg8804

      Kimásoltál ékezetes betűket, de valójában Izraelből írsz, azért nincs ékezetes magyar billentyűzeted.

     • Player

      barom, vannak valamilyen bizonyítékaid? Csak ömlik a pofádból a szar, mint minden jobbikos náciból. Rohadt hazug gazemeber.

     • wallenberg8804

      “Csak ömlik a pofádból a szar, mint minden jobbikos náciból. Rohadt hazug gazemeber.”

      Habzó szájjal fröcsög belőled a gyűlölet, zsidó.

     • Norbert Nagy

      wallenberg8804

      hogy a vemhes anyád nem kullogott el miattad küretre, az őt is minősíti.

     • wallenberg8804

      “hogy a vemhes anyád nem kullogott el miattad küretre, az őt is minősíti”

      Ez a hagyományos cionista humanizmus.

     • Hátha

      A négyzet egy időben a téglalap, rombusz, deltoid,
      paralelogramma, húrtrapéz, trapéz, húrnégyszög és érintőnégyszög.

      A “zsidó” mint szó ugyanúgy jelöli a népcsoportot,
      mint magát a vallást. Ettől még ez utóbbinak is vannak szinonimái, (izraelita
      vallás vagy judaizmus).

      De ezt gondolom pontosan tudod, miközben itt
      áltudományoskodsz.

     • wallenberg8804

      Ez tévedés. Radnóti például római katolikus vallású volt és zsidó etnikumú, Rákosi meg vallástalan ateista és zsidó etnikumú. Tehát a zsidó az nem egy vallás.

   • Sándor Ármin Rumbach
 • wallenberg8804

  A hat megkérdezett állítás igaz. Ha valami igaz és azzal valaki egyetért, akkor az illető mitől antiszemita???

  • kellys

   a negyedik, otodik, hatodik netto baromsag. a tobbi pedig esetleg igy igaz. vannak zsidok, akik…
   na ezert vagy antiszemita, mert 14 millio emberre rahuzol 6 allitast te szerencsetlen… es annyira ostoba vagy, hogy eszre se veszed, hogy manipulalnak es iranyitanak a gyuloletednel fogva – mert a 6 allitasrol honnan a budos faszbol lenne informaciod te szellemileg problemas. de te biztos vagod, hogy mi megy a vilag szinpadan a hatterben, meg a penzugyi vilag titkos megbeszelesein, ott vannak a gonosz zsidok es uralkodnak, meg mindent kitervelnek a horgas orukkal. javaslom nezz utana, hogy a muveltseg es a kepzettseg, illetve a sikeresseg milyen aranyban van az antiszemitizmussal, aztan gondolkozz el…
   manpilulalnak, vezetnek, kihasznalnak. nincs hiu remenyem, hogy valaha rajossz erre, van egy bazis az alacsony iskolazatlansaguak koreben, oszt adnak nektek egy koncot es aztan vigadnak a hulye fejetek felett.
   omg

   • Player

    you are right, kellys. all these friggin’ german and slovak descent bohunks are just manipulating animals. hunagry is a nazi infested shithole.

    • kellys

     hala isten van remeny, olyan 1/3ad nem ennyire ostoba, 20% tartozkodik (en akik 3ast adnak, szerintem azok fogalmatlanok a temaban, ezert inkabb nyomnak egy 3ast, abbol baj nem lehet alapon, a tartozkodok egy resze annyira konteos idiota, hogy azt hiszik, ha felvalalljak az antiszemitizmusuk, akkor jon a sarga csillagos auto es baj lesz, egy reszuk meg tenyleg tartozkodik, mert nem erdekli, leszarja. azaz nem mondanam hogy mo. antiszemita, de valoban van egy mag aki az. mondjuk 30%koruli. ami nem egy szep teljesitmeny, de hat ez van, ha az oktatast “szarra penzeljuk” :)

     • Player

      the hell with them. you know kellys, there are the buhunk nazi animals in hunkyland, and there are the rest of that hunkies, who are harboring and nurturing the nazis. there is no hope for nothing. only when a stealth bomber can rectify the bohunk animals’ bigottry and sins.

   • kellys

    de komolyan, honnan vagytok ennyire hulyek, hogy bekajaljatok, hogy megszuletik szegeny zsido kisbaba, es utana vilaguralomra tor 18? :) vagy 32 evesen. hogy lehet ilyen altalanositas barmilyen esetben? fekete, sarga, barna, lila, zsido, magas, kover tokom tudja, 14 millio gonosz zsido mi? :DD es a 14 milliobol hany rule the world, meg hany akar kifosztani, ezt megkerdezhetem, mert te olyan jolertesult vagy, igazan kiuvancsi lennek, hanytol kell tartanom es mennyit kell veglegesen megoldani? 😉
    jo lenne tudni, mert nem mindegy hogy most akkor 8 milliotol tartsak vagy 12 milliotol, vagy esetleg csak 3 millatol? ne hagyj ketsegek kozott, mert most kurvara almatlansagban szenvedek…

   • wallenberg8804

    Ehud Olmert izraeli miniszterelnök felhívta George Bush amerikai elnököt és közölte vele, hogy az Egyesült Államok nem szavazhatja meg az egyébként saját maga által beterjesztett határozatot az ENSZ-BT-ben.
    Ezek után példátlan módon az Egyesült Államok nem szavazta meg az egyébként saját maga által beterjesztett határozatot az ENSZ-BT-ben.

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-1114022/Israeli-PM-I-shamed-Rice-abstaining-UN-ceasefire-vote-forcing-U-turn.html
    By Mail Foreign Service
    Updated: 15:37 GMT, 13 January 2009
    Mr Olmert said he then told Mr Bush: ”I’m familiar with it. You can’t vote in favour.’

    http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3654904,00.html
    Roni Sofer
    Published: 01.12.09, 18:00
    She was left shamed. A resolution that she prepared and arranged, and in the end she did not vote in favor

    Ez nem a világuralom bizonyítéka?

    • kellys

     ez egy orszag erdekervenyesito kepessegenek a bizonyiteka. segitsek meg masban is?

     • wallenberg8804

      Ha a zsidó állam miniszterelnöke még az ismert legerősebb nagyhatalom az Egyesült Államok elnökének is parancsolhat, az már világuralom.

     • kellys

      remenytelen vagy. hidd el, van olyan eset, amikor svajc, anglia, vagy masik 30-40 orszag er el hasonlo diplomaciai sikert, amirol fogalmad nincs, mert annak nincs hirerteke szamodra, meg mert a magyar kulpolitika ezt a dolgot nem igazan ismeri az elmult par evitizedben 😀 de akkor szamomra ez confusing hogy ugymondjam, akkor most az izraeliek uraljak a vilagot, a zsidok, az angolok, a norvegok, a svedek, vagy a svajciak? mert hidd el, volt olyan a tortenelem soran, hogy a kinaiak ertek el hasonlot, vagy ismetlen, masik 30-40 orszag kepes hasonlo szintjere a diplomacianak. tudom meglepo dolgokat mondok…

     • wallenberg8804

      Nem kell ez a tettetett naivitás. Próbálná meg az angol miniszterelnök felhívni az amerikai elnököt és azt mondani neki, hogy Amerika nem szavazhatja meg az ENSZ BT-ben az egyébként saját maga által beterjesztett javaslatot.

     • kellys

      latom kiismered magad a diplomacia surujeben :DD
      kesz kulpol. szakerto vagy 😉

     • wallenberg8804

      Látom kész külpolitikai szakértő vagy :)

   • wallenberg8804

    Ovádjá Joszéf nyugalmazott szefárd főrabbi szerint a gójok (nem zsidók) azért léteznek, hogy szolgálják a zsidókat.

    http://www.haaretz.com/jewish-world/adl-slams-shas-spiritual-leader-for-saying-non-jews-were-born-to-serve-jews-1.320235

    Az illető ráadásul az izraeli kormánykoalícióban részt vett szélsőséges rasszista Sasz párt szellemi vezetője volt, nézeteitől nem határolódtak el, pártjával lelkiismereti problémák nélkül együtt kormányoztak, társadalmi támogatottsága olyan jelentős, hogy temetése volt Izrael történetének leghatalmasabb temetése.

    http://nol.hu/kulfold/izrael_legnagyobb_temetesevel_bucsuztak_ovadia_rabbitol

    Ez is a világuralmi törekvés bizonyítéka.

    • kellys

     nem sok idom van, hogy a kretensegeidre valaszoljak, de 1-2nel kivetelt teszek.
     ha egy magyar azt mondja, hogy minden embernek a magyarokat kene szolgalnia, akkor 15 millio magyar vilaguralomra tor? ha 3 millio ember az orszagban a fideszre szavaz, akkor 15 millio fideszes? mehetek tovabb, ha 3 millio ember annyira szellemileg serult, hogy rezsicsokkentessel megvasarolhato a szavazata, akkor 15 millio ember most segghulye? vagy ha 30% antiszemita, akkor 15 millio antiszemita?
     minden vallasban, minden etnikumban, minden orszagban vannak idiotak, lasd te. attol meg 14 millio emberre rahuzol 6 allitast. ennyire elmentek otthonrol?

     • wallenberg8804

      Csakhogy nem csak 1 zsidó mondta azt, hanem a zsidók tekintélyes politikai-vallási vezetője, akitől nem határolódott el az izraeli közélet, temetése volt az ország történetének leghatalmasabb temetése, a szellemi vezetésével működő párt gond lékül részt vehetett a kormánykoalícióban.

     • kellys

      en kurva sokszor hatarolodok el a jobbiktol meg a fidesztol, megse hinnem, hogy egy amerikai vagy egy nemet ezt tudna. es hidd el, a 14 millio zsidobol 99% netto baromsagnak tartja amit mondott, annyi szerencsenk van a zsidokkal ellentetben, hogy egy nemet, vagy egy angol nincs annyira ostoba mint te, es orban viktor vagy matolcsy vagy vona baromsagaival nem huz engem es masik x milliot egy kalap ala. ezt meghagyjak az olyan intelligens embereknek, mint te.

     • wallenberg8804

      A Jobbik nem volt a kormánykoalíció része, a Sasz viszont igen.
      És Izraelben nem azt tartják helytelennek amit Ovádjá mondott, mert azzal összekacsintva egyetértenek, hanem azt tartják helytelennek, hogy nyilvánosan mondta és ezért kitudódhatott.

     • kellys

      keep goin… ne zavarjon, hogy az iment egy orban es egy matolcsy nevu ferfi is volt az analogiamban, ugord at elegansan. a gyuloleted vezerel. hidd el, vannak akik minden egyes alkalommal, amikor utat engedsz neki, pezsgot bontanak, ujabb birka a menetben…

     • wallenberg8804

      Bennem nincs gyűlölet, higgadt tárgyilagossággal zúzom szét a cionisták hazugságait szembesítve azokat az ellenőrizhető egzakt tényekkel. Viszont ezért engem gyűlölnek.

     • kellys

      :DDD

    • jómunkásember

     Végül is,választottál egy nicknevet,annak a nevét aki volt,s mellé tetted egy másik homonkulusz szül.évszámát és hónapját.Vetődsz a”zsidós”témákra.Elmented és később belinkelgeted ezeket…Valamiért ez neked primer ingerforrás.Nem kell ehez nagy pszichologizáló hajlam(zsidó praktika)hogy vonzódás él benned(vagy irigység irántuk).Evvel kelsz és fekszel,igy a fiúknak is tetszel.Csapatod a 444-en is,és ki tudja még hol.Haragudj,de személyeskedek.A faszom cáfolja”hogy a zsidók világuralomra törnek”meghogy palesztinában hogy s mint.Ha ennyire rájuk vagy izgulva-költözz oda.Ideológiailag már képzett vagy,izomból nyomod a témát,ellenszében kiszagolod a”zsidrákos”cupákot,és élvezettel csócsálod,és morogsz linkelgetsz élvezkedsz.Te kis hamis,tán csak nem…

     • wallenberg8804

      A nicknevem azért választottam, mert Wallenberget nem a gonosz nácik gyilkolták meg, hanem a jóságos “felszabadító” szovjetek, a 8804-en pedig törhetik a fejüket az önkéntes gondolatrendőrök, miközben pukkadnak.
      A világuralomra számos bizonyíték van, a palesztinai viselkedésük meg a más etnikai-faji hovatartozású emberekhez való hozzáállásuk (rasszizmusuk) és magatartásuk bizonyítéka. Mindkettő tartalmaz kockázatot az emberiség számára.

     • jómunkásember

      Szerintem túlbonyolitod tenmagad.A nicknevedből-ha csak mondják-bekötött szemmel tudja mindenki hogy durcás dacos harcos nácifan vagy.Nem kell ehez”gondolatrendörség”.És ebbéli vonzalmad adja a másikat,hisz’ezt is készen kaptad.Gondolom szobád falát,előreszegett állú ,peckesen álló hadfiak dekorálják az aho’való panzerekkel.De gondolom nálad lényegtelen,sőt örömforrás hogy Wallenberget ki ölte meg.A lényeg a lényeg.Kockázat az emberiség számára,ha a kapott inteligenciát(a fanatizmuson kivül)gonosz célokra használják-mint pl.Te.

   • zoot allures

    “es annyira ostoba vagy, hogy eszre se veszed, hogy manipulalnak es iranyitanak a gyuloletednel fogva” – nem, wallemberg8824 nem ostoba, hanem fizetett troll vagy pszichopata elmebeteg, aki a Disqus-on fulltime (0-24 órás szolgálatban) igyekszik manipulálni másokat a gyűlöletüknél fogva.

    • kellys

     ez lehet.

    • kellys

     “Bennem nincs gyűlölet, higgadt tárgyilagossággal zúzom szét a cionisták hazugságait szembesítve azokat az ellenőrizhető egzakt tényekkel. Viszont ezért engem gyűlölnek.”
     sot inkabb valoszinu :DD

    • wallenberg8804

     A gyűlöleténél fogva csak azt lehet manipulálni, akiben gyűlölet van. Nem?

     • zoot allures

      De.

 • Player

  Sajnos degenerált vagy. Nem bizonyítasz semmit. Az indirect helyett próbálj meg direktben bizonyítani. Például genetikai analizissel: nézd meg mit mond pl a Wikipedia a zsidó vallásúakról. Te barom. Sok fekete zsidó vallású létezik, meg sárga kinaiak, meg arab zsidók, meg magyar, meg német, meg etiópiai, meg jemeni. Mind mind másik faj, de egy a vallási hagyományuk.
  Kotródj már rohadt wallenberg8804 náci! Te állat jobbikos.

  • szmoker (Homo Trollicus)

   Náci az akire te azt mondod, ugye? Tudod te, mi az hogy náci?
   Eddig az állítólagos náczi sokkal kulturáltabb volt, mint te, te mocskos-véresszájú nemtudommi.

   Eddig nácik – medvék 1:0 :)

   • Player

    rohadt náci vagy!

    • szmoker (Homo Trollicus)

     Érdemeid elismerése mellett ezúton felterjesztelek az

     1. szintű troll

     kitüntetésre.

     A harmadik szint eléréséhez szükséges, hogy nácizáson kívül rasszistázz is.

     http://replygif.net/i/789.gif

   • wallenberg8804

    Ez a lenácizás ismerős.
    Herbonban él 200 000 bennszülött őslakos palesztin, a megszálló izraeliek betelepítettek közéjük 300 izraeli telepest, és azok kedvéért átalakították az egész várost egy nagy koncentrációs táborrá, szögesdrótok és ellenőrző pontok szabdalják, ezért a bennszülött őslakos palesztin gyermekek néha kilométeres kerülőkkel juthatnak el az iskolába, és közben az utcán lebzselő szélsőséges gyűlölködő betelepített izraeli telepes gyerekek lenácizzák őket:

    http://www.youtube.com/watch?v=NRz9lNhpdoI&t=0m49s

  • wallenberg8804

   Izraelben az etiópiaiak nem adhatnak vért, mert nem megfelelő a faji hovatartozásuk:

   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4464240,00.html
   MDA reject blood of MK of Ethiopian decent
   In additional case of discriminatory practices, Yesh Atid MK Pnina Tamano-Shata barred from donating blood because she has “special kind of Jewish-Ethiopian blood”
   Moran Azulay
   Published: 12.11.13, 17:42

   Most akkor ki is a náci?

   • kellys

    President Shimon Peres expressed disgust at the incident. “There can be no differentiation between one blood and the other in the State of Israel. All citizens are equal. We need to write new directives and to allow every Israeli citizen to donate blood. The Ethiopian people are precious to the State of Israel. They are salt of the earth,” Peres said.

    hat man megint nem vagom 😀
    most akkor szamit ha izrael egyik vezetoje mond valamit, vagy nem?
    az a baj a logikaddal, hogy nincs. 😀

    • wallenberg8804

     Tehát nem igaz amit az idézett cikk írt?

     • kellys

      “most akkor szamit ha izrael egyik vezetoje mond valamit, vagy nem?” – probalj meg erre valaszolni.

      a cikkeid hitelesseget lusta vagyok ellenorizni, meg igazabol
      – nem is kell, anelkul is illogikusak az allitasaid
      – annyi idom van, hogy idebofogjek neked pare valaszt, de hogy az internetet turjam az agymenesed miatt, annyi nincs. es mar mint mondtam, ok sincs ra.

      bar kezdem veszteni a motivaciom, miutan mast sem csinalsz, csak mondod a baromsagaid, en vagyok olyan hulye hogy csipobol cafolom, de te csak mesz tovabb. klasszik retardalt, vagy troll. egyikre sincs ingerenciam :)

     • wallenberg8804

      Ha a jogszabály mást tartalmaz, mint amit az izraeli politikus mond, akkor a jogszabály az érvényes.

   • Player

    te

   • kellys

    arrol man nem is beszelve, hogy akkor az etiop zsido akkor most nem zsido? vagy akkor ki a zsido? nem vagom. csak a feher zsido tor vilaguralomra? a fekete nem? de nem azt mondtad, hogy a zsido az egy etnikum? es akkor most ez egy olyan etnikum, amiben van fekete, sarga, barna meg feher is? hat ez nekem zavaros…

    :) tudod mit zuzol te szet… az agysejtjeid…

    • wallenberg8804

     Láthatóan nem ugyanolyan zsidó, ha nem megfelelő a vére.

     • kellys

      1 ora se kellett, es maris kulonbseget teszel zsido es zsido kozott. ezek am a granitszilardsagu elvek, ez am a granitszilardsagu logika :)

     • wallenberg8804

      Ha olvastad a cikket, az tett különbséget, mert azt írta hogy az etiópiai zsidóknak különleges a vérük.

   • Laszlo Bela

    Az nem faji kerdes! Etiopia az egyik legsuloysabban fertozott AIDS-el, ezek kozegesegugyi szempontok. Hiszen nem a feketekrol szol a tortenet, hanem egy adott orszagbol (Etiopia) szarmazokrol.

    • wallenberg8804

     Ez is cionista hazugság. Az etiópiai parlamenti képviselő diplomás, szolgált az izraeli hadseregben, erkölcsös életvitelű, mindig minden szűrővizsgálaton részt vett, nem AIDS-es, tehát csak az a “bajuk” a vérével, hogy nem megfelelő a faji hovatartozása.

 • Player

  A sváb meg tót hungaristák játsszák meg itt a szupermagyart. Micsoda állati cinizmus, képmutatás és hazugság. Ezek támadják az igazi magyarokat akik zsidó vallású családból származnak. Micsoda szemétség.
  Közben persze röhögnek a markukba a nácik, hogy milyen jól manipulálják a primitiv csőcseléket, akik beszavazzák ezeket a zsíros politikai állásokba. Fosoda!

 • Dr. No

  Medve, attól még, hogy több az igazság a megállapításaidban – és ezzel párhuzamosan kevesebb a baromság – a stílusod nemcsak visszatetsző, de kontraproduktív is.

  Míg Wallenberg8804 aligha tudja magát és értékrendjét tovább diszkreditálni egy civilizált blogon, addig a Te kirohanásaid nem tesznek jót a zsidók megítélésének – értsünk alatta akár vallást, akár népcsoportot.

  • Player

   Nevezzük nevén a gyermeket! Elég a köntörfalazásból. magyarszág nácikkal van teljesen megfertőve még akkor is, ha nem mindenki náci
   itt. Mindanzonáltal az egész ország megtűri, sőt táplálja a nácikat. Egy civilizált országban nem lehetne náci párt a parlamentben, sőt nem is létezhetne. Mit gondolsz, a degeneráltak csak a fasizmusban degeneráltak, vagy a gazdasági dologkban is?

   Ezeknek a harmadik birodalomban a helyük.

   Nincs hely itt a szép szavakra, csak az igazságra!

   Bűnösök közt cinkos aki néma.

   • wallenberg8804

    “magyarszág nácikkal van teljesen megfertőve”

    Na ez a cionista gyűlöletbeszéd.

    • Player

     ez az igazság!

     • Core32

      De ez tenyleg ilyen hulye? Nem hiszem el. Azert neked irom, mert nem akarok hozzaszolni. Ramcsimpaszkodna a kis majom es elbaszna a kedvem. Te se engedd neki…

     • wallenberg8804

      “Ramcsimpaszkodna a kis majom”

      Dehumanizálás, a fajgyűlölő rasszista szélsőségesek, cionisták tipikus módszere.

     • Core32

      Kuss! Te nekem nem pofazol. Helyedre!

     • wallenberg8804

      Kiskorodban ávós szerettél volna lenni?

   • Petraeus

    Ha a civilizaltsag fokmeroje, az, hogy hol nincsennek “naci” (gondolom rasszista, fasiszta partokra gondolsz) partok a parlamentben akkor eleg keves orszag civilizalt. Valasztaskor mindenkinek egy szavazata van, a demokratanak es a rasszistanak is, ez a demokracia es a szabad velemennyilvanitas ara….
    Az ilyen partokra, mozgalmakra adott tarsadalmi valasz mar sokkal jobb fokmero…

    • wallenberg8804

     Itt Magyarországon ráadásul az elmúlt 25 évben a demokraták loptak, csaltak, hazudtak, adósították el az országot, árusították ki a nemzeti vagyont, szüntették meg a közbiztonságot, növelték a társadalmi szakadékot és igazságtalanságot, stb, nem a nácik.

   • Rebel Son

    A lényeg: minden demokratikus országban be kellene tiltani minden, általad vélt náczi pártot. Okés…:)

   • wallenberg8804

    Ezt már a Rákosi is megmondta, hogy neki 9 millió fasisztával kell demokráciát csinálni. Nem is sikerült. Az elvtársak a nép ellen nem soha nem fognak tudni demokráciát csinálni.

 • Harold Finch

  0. A Fidesznél lévő értékek meglepően kicsik, biztos nincs itt valami módszertani hiba? Nyugat Magyarországon legalábbis a Fideszesek és a Jobbikosok szoktak zsidózni.

  1. Nincs LMP és kár volt az MSZP-t összemosni a DK-val meg az Együtt-PM-mel.

  Tippem szerint az Együtt-re és a DK-ra az MSZP-nél jelzett érték körülbelül harmada jött volna ki, míg az LMP szavazói meg a kettő között vannak valahol, közelebb az MSZP-hez, az alapján hogy az MSZP-s és az LMP-szavazók valamint a Jobbik-szavazók között van átjárás, míg a DK-s és Együtt-szavazók nem antikapitalisták, és eszükbe se jutna a Jobbikra szavazzni.

  2. Az antikapitalizmus ÉS antiliberalizmus egyébkként nem egy rossz jelzője a zsidó-ellenességnek, ebben kb. Jobbik > Fidesz ~ MSZP > LMP > Együtt ~ DK a sorrend.

  • Petraeus

   Pontosan, raadasul az Egyutt-PM szavazok csak a minta 2.4% at teszik mig az MSZP 8.3% ot es a DK 3.3% ot. Szoval az Egyutt szavazok nagyon alulreprezentaltak, nem volt korrekt osszemosni oket a teljesen mas bazisu MSZP vel es DK val.

 • Player

  Javaslom, hogy mindenki csak szavazza le ezt a wallenberg8804 degenerált náci állatot anélkül, hogy válaszra érdemesitené

  wallenberg8804. csak provkál, kekckedik, és hazudozik – ezek a jobbikos nácik.

 • Player

  Javaslom, hogy mindenki csak szavazza le ezt a wallenberg8804 degenerált náci állatot anélkül, hogy válaszra érdemesitené.

  wallenberg8804. csak provokál, kekeckedik, és hazudozik – ezek a jobbikos nácik…

  • Harold Finch

   Egyetértek!

  • wallenberg8804

   Én meg azt javaslom hogy próbáljátok megcáfolni (ha tudjátok). :)

   • kellys

    sajnos az osszeset cafolom, csak keptelen vagy befogadni.

    vannak dolgok, amikre keptelen vagy.

    • wallenberg8804

     Eddig semmit nem tudtál cáfolni.

 • EuDave

  a wallenberg8804 nevű kórság már itt is terjed? Remek…

  • Player

   Ja, itt gyártja a fajelméletet, mint anyja, az adolfhitler. valódi neve novák előd: a tót hungarista korcs.

 • wallenberg8804

  A felmérést készítőknek ezeket a kérdéseket fel kellett volna tenniük zsidóknak is, és az azoktól kapott válaszok megoszlását is nyilvánosságra kellene hozniuk. Mert ha zsidók között is vannak akik egyetértenek a kérdésekben szereplő állításokkal, akkor az azokkal való egyetértés már nem lehet antiszemitizmus, ha ők maguk is egyetértenek vele.

 • wallenberg8804

  Amikor az itt hozzászóló szélsőséges cionista zsidók habzó szájjal gyűlölködve gyaláznak engem, akkor valójában a saját embertelenségük és rasszizmusuk miatt próbálnak kompenzálni. Pontosan tudják hogy az összes általam idézett egzakt tény igaz, ezért dühöngenek.

  • Norbert Nagy

   te tényleg akkora barom vagy, hogy azt hiszed magadról, hogy nem sz*rlak le én is, meg sokan mások is téged magasról?

   komolyan abban a hitben élsz, hogy megmondtad a tutit a mocskos zsidókról?

   egy percig is gondolod, hogy miközben itt kúrod el a fél napodat, közben a hülyeségeidet olvasók -ugyan keserű-, de megvető vigyorral nem röhögnek ki?

   én csak azt kívánom neked, hogy ezekhez a mocskos, undorító cionista ármányokhoz soha ne nyúlj többet! egyszerűen nem kellenek neked:

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_inventions_and_discoveries

   mind mocskos zsidó csinálta. hidd el, nem jók neked ezek a cuccok. mind csak arra vannak, hogy manipuláljanak téged! dobod el!

   • wallenberg8804

    Hiába gyűlölködsz, csak magadnak ártasz vele, a gyűlölködés káros az egészségre.
    A Hirosima és Nagaszaki lakosságát, több százezer ártatlan embert is zsidók által tervezett atombomba égette el elevenen (holokauszt = égő áldozat), és ezt zsidók által ellenőrzőtt amerikai kormány utasítására.

    • Laszlo Bela

     azok az artatlan emberek tobb millio artatlan kinait meszaroltak le, es ha nem kapnak atomot, lehet a mai napig is harcolnanak. Nem allitja senki, hogy jo megoldas volt a bevetes de ha olyan okos vagy akkor szerinted hogy kellett volna veget vetni annak a haborunak? pl bevonult volna 3 millio szovetseges katona elfoglalni Tokyot? Akkor nem 2-300 ezer civil ha meg, hanem 2-3 millio! Japannak mar korabban meg kellett volna adni magat, amikor latszott, hogy elveszett minden es akkor nincs Nagasaki ill. Hirosima!

     • wallenberg8804

      “azok az artatlan emberek tobb millio artatlan kinait meszaroltak le”

      Aljas cionista hazugság, az ártatlan japán lakosság senkit nem mészárolt le! A háborúnak tárgyalással kellett volna véget vetni, a japánok feltételekkel hajlandók lettek volna beszüntetni a harcot.

     • Laszlo Bela

      ujabban a kinaiak is cionistak? meselj meg mester, jo olvasni teged :)

     • wallenberg8804

      Ezt a hazugságot nem a kínaiak mondták. A kollektív bűnösség rasszista eszméjét (“azok az artatlan emberek tobb millio artatlan kinait meszaroltak le”) a cionisták vallják.

      http://www.jpost.com/Israel/Eliyahu-advocates-carpet-bombing-Gaza
      Eliyahu advocates carpet bombing Gaza
      By MATTHEW WAGNER
      05/30/2007 21:24
      Says there is no moral prohibition against killing civilians to save Jews.
      Eliyahu advocates carpet bombing Gaza
      All civilians living in Gaza are collectively guilty for Kassam attacks on Sderot, former Sephardi chief rabbi Mordechai Eliyahu has written in a letter to Prime Minister Ehud Olmert. Eliyahu ruled that there was absolutely no moral prohibition against the indiscriminate killing of civilians during a potential massive military offensive on Gaza aimed at stopping the rocket launchings.

      (Eliyahu védelmébe vette a Gáza elleni szőnyegbombázásokat
      Állítja, nincs erkölcsi tiltás a civilek ölése ellen, zsidókat mentendő.
      Eliyahu védi a gázai szönyegbombázásokat
      Minden civil aki Gázában él, kollektíven bűnös a Kassam (rakéták) támadásaiért Sderot városa ellen, a nyugalmazott szefárd főrabbi Mordechai Eliyahu levelet írt Ehud Olmert izraeli miniszterelnöknek. Eliyahu rendelkezett, egyáltalán nincs erkölcsi tiltás a civilek válogatás nélküli ölése ellen egy lehetséges tömeges Gáza elleni háborús offenziva idején, a rakéta kilövések leállítása céljából.)

      “All civilians living in Gaza are collectively guilty”
      “All civilians living in Gaza are collectively guilty”
      “All civilians living in Gaza are collectively guilty”

      “Minden civil aki Gázában él, kollektíven bűnös”
      “Minden civil aki Gázában él, kollektíven bűnös”
      “Minden civil aki Gázában él, kollektíven bűnös”

 • wallenberg8804

  Apropó, bosszú:

  http://kuruc.info/galeriaN/egyeb/bosszubevaltva09.jpg

  Az izraeli fegyveresek már előre bosszút álltak a 3 elrabolt izraeli fiatalért, mert legutóbb 28 palesztin gyermeket pusztítottak el

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=601972
  2012. november 22., 15:02
  A halálos áldozatok közül legalább 91-en civilek voltak, köztük 28 gyermek és 13 nő.

  a 28-ból tehát le kell vonni a most megölt 3 izraeli fiatalt, az 25, vagyis a palesztinoknak még van egy 25-ös kvótájuk, ahány izraeli fiatalt megölhetnek, mert annyiért már előre bosszút van állva izraeli részről.

  (A gondolatmenet szigorúan az izraeli bosszúkultusz logikájának az alkalmazása.)

 • Firefly2009

  “Defensive Edge”…csodás elnevezése ez egy még izraeliek által is beismerten támadó célzatú akciónak.

 • Stark

  A biopermetszerek nem kerülnek sokba? Valaki hozzáértőt kérek felszólalni!

 • József Kun

  Mint ,ár nagyon régóta környékbeli lakos, nekem mondjuk 25éve nem okozott gondot bejárni pestre, dugó sehol nem volt. Dugó azóta van, hogy nagyon sokan azért költöztek ki, hogy bejárhassanak.

  • Szántói Tücsök

   Te tényleg nem érted, miről van szó? 25 éve nekem sem okozott gondot a dugó, maximum az, hogy az autómat csak dorogon vagy a Bécsi úti Shell kútnál tudtam megtankolni. De pl 18 éve, amikor a lányom középiskolás lett, már hetente fordult elő, hogy a 6 óra 20 perckor induló busszal nem ért be 7 óra 50 percre a Ponty utcába. Szerinted a kiköltözés úri passzió, nem inkább gazdasági kényszer is? Ezzel az egyszerű (hogy ne írjam egybites) gondolkozással valóban rózsaszínben lehet látni a szmogot is?

   • József Kun

    csak most 7 eladó lakást találtam a ponty utcában. Gondolom onnan az iskola 1 perc GYALOG

    • Szántói Tücsök

     Ez most már a süketek párbeszéde lesz? Kellemes perceket szerzel nekem a beírásaidal. OLvasd el még egyszer, amit írtam. 34 éve családi házban lakunk egy pilisi faluban. Felénk a vonat sem kerül. A lányom 18 éve kezdte a középiskolát a Ponty utcában, és már akkor is ez volt a helyzet reggelente.

   • József Kun

    de bocs

 • József Kun

  Persze ez az őslakosokra nem vonatkozik

 • Péter Fanni

  A helyzet valóban nagyon súlyos! Hosszú évek (évtizedek) óta ez a helyzet az Esztergom-Budapest vonalon. A MÁV vonatai felújítás miatt Esztergomtól csak Pilisvörösvárig közlekednek, ami olyan, mint halottnak a csók, csak reménykedni lehet, hogy évek múlva kész lesz a teljes szakasz Budapestig (pedig már át kellett volna adniuk mily meglepő). A reggeli forgalomban Dorogon alig lehet a buszokon ülőhelyet találni, Piliscsabán már állóhelyet is aligha. Az általános tendencia az, hogy a Dorogra (késve) érkező 6 18-as busz 8 45-felé ér be Árpád hídra (37 km-es távot ~2,5 óra alatt teszi meg). 2,5 óra alatt Szegedre is leérek, ami 200 km. Az Ürömnél lévő Pilisborosjenő felé terelő jelzőlámpa pedig ráteszi a pontot az í-re, és végleg bedugítja a forgalmat Pest felé. Körforgalmat is ígértek már jó pár éve, de hiába. A vicc az, hogy a környékbeli éttermek már olyan neveket adnak maguknak, hogy “Dugó Pizzéria”, végül is nyugodtan meg lehet reggelizni, kiszállni a buszból/kocsiból a forgalom úgy is áll.

 • Macok

  Nos, a Levegő Munkacsoport kapja be.Ők tiltakoztak leghevesebben az elkerülő út ellen. Most is mindenféle félrebeszéléssel próbálkoznak, holott már tán 15 éve szóba került egy új út építése a 10es tehermentesítésére. Hiába akarnak ők vonatot, meg sűrűbb járatokat, tudomásul kell venni, hogy nem csak ingázók járnak arra, hanem komoly teherforgalom is van. Ha azoknak lenne alternatív útvonal, akkor a toldozás foltozás helyett lehetne közlekedni is,

  • Szántói Tücsök

   Az M0 északi szakaszának megfúrása is az ő bűnük. Így nem lehet bezárni a körgyűrűt. Más! Esztergomban a Suzukinak maga ov ígéte meg, hogy közvetlen összeköttetést kapnak az M1-es autópályára. Ez a téma valahogy nincs napirenden. Netán nem fogja betartani az ígéretét? Ilyet gondolni sem merek.

 • nonemart

  És mivel a kormányt az Alkotmánynak megfelelően választották meg, az általa hozatott törvények is alkotmányosak. És mivel az Alkotmánybíróság felesleges, nem is kellene fizetni őket. És mivel a parlament is felesleges, azt sem kellene erőltetni. És így tovább ….

 • lajkofelix

  Volt a 90es évek végén, a 2000es évek elején egy gátlástalanul feltörekvő fiatal, akiről annak idején a transindex forumán a disputában külön topik volt elnevezve.
  Magasra ért, ő lett Hargita megye tanácsának elnöke .
  Érdekelne ez az élettút. Mertek róla írni ? :)

 • Guest

 • Endrődi László

  Amig a népek az USA-ba mennének dolgozni, tanulni és nem az oroszokhoz vagy Kinába addig kár félteni amerikát.

 • Zsolt Kiss

  A megoldás az L.C.M ,de nem valószínű sikerül nekik a pártokat civil szervezetté nyílvánítani és az ügyfélkapun keresztüli szavazást megvalósítani.4.000.000 szavazó nem szavazna pártokra.

 • Zsanna Hozsanna

  Slejm… tudod te egyáltalán, mit akarsz mondani? Ez nem elemzés, hanem leginkább reklám volt a Jobbiknak.

 • Scenkhyalfi

  Nem náci, bár gondolom ezt kellene gondolni és írni. Ha az időnkénti zsidózást/cigányozást/buzizást (na meg Putyin eltúlzott imádatát) elhagyják/csökkentik, akkor simán elmennének a nyugati jobber radikálisok között is.

 • guzditibi

  Nagyon gyenge próbálkozás a párhuzam erőltetésére… 😀
  Hálistennek többen vannak a normális emberek, akik a nyakkendő mögüli gombra legyintenek, és a tisztesség, becsület, erkölcsi tisztaság hiánya miatt bosszankodnak, nem fordítva, mint ez a slejm gyerek, aki a hazaszeret, a büszkeség népszerűsédését képes fertőzésnek tekinteni, és kirekesztésről meg gyűlöletről hadovál. Köszi a reklámot! 😀

 • Szilveszter94

  A Jobbik radikális párt, ezt tudjuk. Nyíltan felvállalják, büszkék rá. Keresztényszocialista párt, ezt is tudjuk. (Ezt már így konkrétan nem mondják ki – vagy azért, mert úgy gondolják, ezzel is a náci vádak alá adnák a lovat, vagy pusztán nem tartják lényegesnek – de a megnyilvánulásaikból elég egyértelműen kiderül.) Olvasottabb emberek azt is tudják, hogy a keresztényszocializmus és a nemzetiszocializmus nagyon közeli rokonok, gyakorlatilag a nácizmus a kerszocik szélsőséges leszármazottainak tekinthetőek – maga Hitler is példaképének tekintette Karl Lueger bécsi polgármestert, a keresztényszocializmus egyik neves képviselőjét – így a két irányzat közti hasonlóság sem lehet meglepetés.

 • Szilveszter94

  A kérdés az: hol van a határ? Hol van az a határ, ami egy szélsőséges elemekkel is “tarkított”, de alapvetően még elfogadható radikális keresztényszocialista párt és egy mérsékeltebb követőkkel is rendelkező náci párt között húzódik? Vajon a Jobbik MÉG az elfogadható határon belül, vagy MÁR azon kívül helyezkedik el? Ezek azok a döntő kérdések, amikről egy árva szó nem esik a videóban, így bukik a videó egész indoklása. (Vagy a másik lehetőség, hogy a szerző egynek vette a radikalizmust a szélsőségességgel, ami szánalmas leegyszerűsítés volna; mintha TGM-et Révai Józsefként kezdeném el emlegetni.)

 • András

  Úgy látom a Jobbik után a baloldali pártok szavazói a leginkább antiszemiták. Bájos!

 • pusztai pálné

  És ettől mi változott meg? Melyik hölgy büszkébb arra, meg megismerte a másikat?

 • Pál Viktor

  A lényegen ez nem változtat: ez a cikk felesleges marhaság.

 • Pál Viktor

  Luxemburg gdp-je fele akkora mint a magyar. hoppá.

 • Szabó Béla István

  PV: off shore lélek

 • Fox Mulder

  Ehhez egységesíteni kéne az adóterheket az EU-n belül. Vagy legalábbis olyan adóterheket kivetni minden országban, ami racionális az államháztartás szempontjából (tehát értelmes mértékű állami bevétel), ugyanakkor a nagy és főleg a kisvállalkozásoknak is hagy annyit meg, amelyből fejlődni és terjeszkedni tudnak.

 • rtlosz

  “Mama! Ha ebren van, ne almodjon!”

  Hofi utan szabadon. 😉

 • Lacz

  Ebből a szempontból Luxemburg nem rossz példa (fentebb megírtam, hogy az alacsony adókulcs nem azonos az offshore-ral). A tények pedig úgy szólnak, hogy Luxemburg beadta a derekát automatikus adatcsere ügyben, az elektronikus szolgáltatások ÁFÁ-ja ügyében pedig az EU intézkedése nyomán automatikusan megszűnik az eddigi rendszer, ahol a székhely szerinti ÁFA-kulcsot kellett alkalmazni. Arra sem árt emlékezni, hogy Orbán volt az, aki leghatározottabban kikelt az adókulcsok egységesítése ellen, mondván, hogy Magyarország nyerni akar az adóversenyben (majd bevezette a világ legmagasabb ÁFA-kulcsát).

 • Kneppel Alexander

  Ettől lett az EU-legjobbja, ( meg a hoppá…) nos azt is illet volna ide írnia, hogy és miként, mi módon lett belőle bukott politikus otthon? Csak azért mert -“azorbán ” nem szereti és mi sem a – zorbánt -, még nem kell feltétlen Juncker hívőnek lennünk.

 • Szántói Tücsök

  Nekem meg az a véleményem, hogy oltári nagy baromságot írtál! Mégis, hogyan jutottál arra a végkövetkeztetésre, hogy budapesti lakos=budapesti lakás.Kifejtenéd? Ettől a környezeti lábnyomtól meg egyenesen agyfrászt (hogy trágárabbat ne írjak) kapok!

 • Szántói Tücsök

  2000-es adatokra hivatkoznak, majd a dugó illusztrálására van pofájuk egy ilyen képet kirakni! Komolyan mondom, ahányszor beleolvasok ebbe a levélbe, annyiszor +1 bicska nyílik ki a zsebemben.

 • Rézfánfütyülő Fűzangyal

  Csak bántsátok ezeket a síkhülyéket (alias Levegő Munkacsoport). Budapesten is mindent elrontanak, amit elehet. Ők javasolták, hogy a zemberek érdekében a 4-6 villamos menetüteméhez igazítsák a nagykörúti lámpák váltását. Így a 30 perces menetidő 1,5-2 perccel csökkent. Ezzel szemben csúcsidőben 25-30%-al nőt a levegő szennyezettsége és a dúgók még este 8-kor is állandósultak. Aztán 2-évi “próbaidő” után mindet visszacsinált a BKK.
  Ki fogja végre kiiktatni ezeket a barmokat?

 • Spikk

  A munka nagy úr.
  De akkor minek költöznek oda, ahonnan TUDJÁK, hogy nem fognak tudni bejutni? Pesten dolgozni nem passzió, ezt megértem, de az agglomerációban, szép környezetben lakni bizony, hogy az. Meg a markot tartani, hogy VALAKI MÁS FIZESSE KI a megoldást. Meg ugye foglalkozzon is vele, ha lehet. Lehessen bejutni a munkahelyre. KOCSIVAL, mert a valagamhoz nőtt, JÁR NEKEM, HOGY KOCSIVAL MEHESSEK!!!!
  Környezetvédelem? MINDENT LETAROLNI! Útban van? Védett? LESZAROM! JÁR! JÁR! JÁR!
  NEKEM MINDEN JÁR!

 • Szántói Tücsök

  Ezer és egy oka van annak,hogy valaki miért ott él,ahová született. Miért járatja az agglomerációból fővárosi középiskolába a gyerekeit. Miért választott 40+ évvel ezelőtt olyan szakmát, amit autó nélkül nem tud gyakorolni. Mert anyagot, szerszámot és embereket bajos lenne reggel 6 órakor buszra vagy vonatra ültetni.Szeinted a magas üzemanyagárakban, a súlyadóban, az ipaűzési adóban, áfában, meg a többi sarcban mit nem fizettünk még ki?Szerinted mi az állam feladata és kötelessége adófizető polgárai felé? Nem létező tököm tele van már a hozzád hasonló gondolkozásúak hozzászólásaival! Mert ugye a környezetvédelem csimborasszója az, amit az agyi oxigénhiányos (levegőtlen) munkacsoport a művel! Lehet, hogy a te hathatós támogatásoddal?

 • Spikk

  Minden reggel 14 ezer ember anyagot szállít Budapestre. Meg nyilván a halott nagymamát szülni. Hát persze. 😀
  Amiről te beszélsz, az a teherautó/kisbusz kategória, 2600 emberrel. Nincsenek benne a fenti számban, nem róluk beszéltem én sem. Esetleg a többi között lehet még pár Olyan, aki tényleg, de az sima hazugság, hogy ez a jellemző. A jellemző az, hogy ül az autóban 1 ember és nincs semmi különösebb csomagja, csak amit vonaton, buszon is el tudna vinni.
  Azért köszi, hogy egy kis szánalmas személyeskedés kedvéért úgy tettél, mintha válaszoltál volna! A látszat is nagyon fontos.

 • Szántói Tücsök

  Ha jól látom, te odibáltál a hozzászólásodban. Mi volt a személyeskedés? Talán az, hogy szemellenzős, indulatos kommentedre hasonló stílusban válaszoltam? Mit kellett volna válaszolnom? Azt, hogy immár 34 éve passzióból lakom egy 2100 fős pilisi faluban, valóban gyönyörű környezetben. A konyhám ablaka a Pilis csúcsára, a szobáim a Hosszú hegyre néznek.Cserébe tartom a markom, mert nekem is jár a normálisan működő tömegközlekedés, a járható út. A lehetőség, hogy ha úri kedvem úgy hozza, autóval menjek a fővárosba. Talán különadót kellene kivetni ránk, mert ebben a környezetben nem találunk munkát, iskolát, orvost és reggelente elindulunk a főváros felé, direkt dugókat okozva és puszta létünkkel szennyezve a környezetet.

 • István Tamasi

  – Teljes és abszolút félreértés a fideszt baloldalinak – vagy netán jobboldalinak – nevezni. Ugyanis a fidesz nevű szervezet egy maffia típusú rablóbanda mindenféle bal- vagy jobboldali nézet nélkül. Az ő egyetlen nézetük a minél nagyobb zsákmány megszerzése.
  – Szánalmas – és ma már elcsépelt nevetségesnek minősíteni – azt, hogy a kdnp néppárt.
  – Az mszp-nek azért az a sorsa ami, mert az emberek már átlátnak a baloldali retorikáján és érzik /még ha a többségüknél egyenlőre nem is tudatosodott / hogy egyértelműen a tőke komprádor kiszolgálói.

 • GNDL

  félreértés a fideszt baloldalinak – vagy netán jobboldalinak – nevezni

  Oké, az elmúlt több mint két évtizedben a rendszerváltás híján nyakunkon maradt és egymást váltó/egymással rivalizáló posztkommunista politikai elit egészét tekintve mindegyik eddig kormányra került politikai formáció maffia típusú rablóbanda volt, mert elsődleges céljuknak saját és holdudvaruk egzisztenciájának megteremtését tűzték ki, lopott közpénzekből.

  Ellenben az elmúlt több mint két évtizedben eddig egyetlen politikai formáció sem faltörő kossal vagy automata fegyverekkel került hatalomra, hanem igen erőteljes baloldali populista szlogenekkel és kampányokkal a választókorú lakosság támogatásával… ahogyan egyszer az Indexen is találóan írták, és azóta nekem személy szerint nagyon tetszik a jellemzés, azaz hogy Magyarországon csak és kizárólag prosztószocialista kampányokkal lehet hatalomra kerülni: ingyen ez, ingyen az, több segély, több pénz a Zembereknek, 13. havi nyugdíj, rezsiharc, gyedextra. A 2010-es kampány ebből a szempontból kicsit eltért a többitől, akkoriban ugyanis radikális adó- és bürokrácia csökkentés lett meghirdetve, de a Fidesz-KDNP a 2010-es hatalomra kerülése másnapján már dobta sutba a választási programját, és inkább a kádárista/proli (MSZP-től elorzott) tömegbázisának megerősítését tűzte ki célul a szocialista osztogatásokkal és a baloldali populista retorikával.

  Illetve ha jobban megnézed a Fidesz-KDNP elmúlt öt éves ámokfutását, igen hangsúlyos a radikális baloldali, helyenként már szélsőbaloldali intézkedések és kommunikáció. A Fidesz-KDNP a megvásárolható szavazatú proliknak játszik ötödik éve…

  a kdnp néppárt

  A Fidesz sem igazán néppárt, a KDNP pedig nem is párt, vagyis nem is létezne a Fidesz nélkül, de a fent idézettet nem is állítottam így ebben a formában. :)

  az emberek már átlátnak a baloldali retorikáján

  Fenét… ha a Fidesz-KDNP-nek már nem lenne lehetősége osztogatni és szavazatokat vásárolni, a kedves választópolgárok azonnal visszaállnának az MSZP támogatására. Ez megy több mint két évtizede…

 • István Tamasi

  Utólag már érthető mutyivikike mit értett teljes pályás letámadáson:a teljes pályán mindent, de abszolút mindent rabol a narancsmaffia. Hozzájuk képest a többiek lopása annyi mint amikor egy kisgyerek elcsen egy szelet csokit a boltból.

 • DarkStroke

  Remélem bezárják az erdélyi magyar egyetemeket is! Erdély Románia része már 100 éve,a magyar kormánynak semmi keresnivalója ott, pedig a mai napig pénzeli az erdélyieket!

 • Galsai

  A tájékozatlanság nem szégyen, de nem kell dicsekedni vele! Az erdélyi magyar egyetemek román akkreditációjuk, román törvények szerint működnek, Magyarország legfeljebb támogatja őket – a román törvények szellemében, még véletlenül sem nyíltan és egyoldalúan egy román NEMZETI érdek ellen agitálva! A románok nem is akarják bezárni, nem is lehetne – a hasonlatod olyan, mint a b..szás és a rá..szás különbsége!

 • DarkStroke

  orbán pénzeli a külföldi magyar egyetemet ami a románok ellen uszít

  na, ugye! ilyen félinformációk alapján ítélkezni, pontosan úgy ahogy te is teszed. én is tudok féligazságból következtetést levonni, attól az még nem lesz igaz!

  A kormány egy olyan törvényt fogadott el amiről pontosan tudja, hogy az teljesíthetetlen a CEU számára, mivel olyan megegyezést igényel a két ország között, miközben a felsőoktatás az USA tagállamainak önálló hatásköre, ami azt jelenti, hogy sem a kongresszusnak, sem az elnöknek nem áll jogában ilyen különmegállapodást kötni!

  Arról nem is beszélve, hogy mindenki aki azon az egyetemen végez Magyarország hírnevét viszi a világon, hisz a CEU világszínvonalú oktatást nyújt, és pont ezért áll a kormánynak érdekében megszüntetni, hisz aki ilyen színvonalon tanul, azt nem lehet megvezetni (mint pl. téged, mint ahogy látszik is). A magyar érdekeket az szolgálja ha a többi magyar egyetem színvonalát felvisszük arra amin a CEU van, nem pedig az, hogy megszüntetjük a CEU-t azért, mert magasabb színvonalon működik mint a többi magyar egyetem.

  A CEU nem törvénytelenül működik. Visszamenőlegesen írnak neki egyéb olyan feltételeket, amit akkor kellett volna teljesíteni, amikor megalakult, nem 20 évvel később! Abszurd.Ezt úgy hívják, hogy visszamenőleges hatály, amit pedig minden jogállam szigorúan tilt (egyetlen kivétel a könnyebbítés, ebben az esetben a visszamenőleges hatály engedélyezett, de ez is ritka)

  Ráadásul az sem zavar téged? Hogy egyik nap benyújtották a törvénytervezetet, vitáztak róla kemény 1 vagy 2 napot, majd már át is erőltették a parlamenten? Ilyen egy megfontolt demokratikus vita? Benn ül 3 fideszes a parlamentben, végighallgatja az egész ellenzéket, ásítozik, le se szarja. Ezt nevezi a fidesz vitának. Egy tisztességes törvényt minimum hetekbe, de inkább hónapokba telik amíg elfogadják. Igen, így működik a demokrácia. Hatástanulmányok sokasága, minek milyen következménye lesz a gazdaságra, a társadalomra, stb.

  Ráadásul, nem tudom feltűnt-e, de a világon senki nem támogatja. Az egyetem egy független orgánum, MÁR A KÖZÉPKORBAN IS AZ VOLT. (Olvass utána: kiváló példa Francis Villon)

  Több tízezer oktató tiltakozott az egész világon a bezárás ellen. Több kormány tiltakozott. MAGYAR egyetemek, oktatók, szakemberek százai. SZERINTED AKKOR MINDENKI HÜLYE CSAK TE VAGY HELIKOPTER? Soha nem látott nemzetközi összefogás egy független egyetem megvédése érdekében amit a kormány azért támad mert Soros 20 évvel ezelőtt megalapította, azóta működik, saját bevétele van, független.

  Lényegében megkérdezhetném: mennyit fizet neked a kormány hogy itt hazudsz? Vagy magadtól vagy ennyire ostoba? (Vagy állítod, te jobban ismered az egészet, a gazdasági, a társadalmi és a kulturális oldalát, mint a fent említett sok ezer külföldi és sok száz magyar akadémikus?)

 • Vidéki

  “mi itt élünk”, de az utópiát itt a Földön még nem sikerült megvalósítani!

  Ovidius ilyeneket írt le az Átváltozásoknak Elsõ Könyvében:

  “S lett legelõbb az aranykorszak, mely nem fenyítéstõl / S törvénytõl, hanem önként folyt becsületben, erényben… Büntetés és félelem távol voltak, még csak fenyegető szavak sem hangzottak el… ”

  Színtiszta ökológiai álom volt az Aranykor.

  Nem vágtak ki fenyõt, hogy hajót ácsoljanak belõle.
  Nem kényszerítették termésre a földet.

  “Vackort gyűjtöttek, hegyi epret szedtek az erdõn, / és somot és szedret, mely tüskés cserje között csüng, / s mit hullat Jupiter terebélyes tölgye, a makkot.”

  A “szűzi mezõ” magától “sárgult sok súlyos búzakalásszal”; és “zöld viruló tölgybõl csöpögött az aranyszínű színméz”.

  Aranykori volt az ember is:
  “katonák hada nélkül / élt biztonságban minden nép … mind megelégedvén a magától lett eledellel”.