Újabb kétharmad: mire számíthat Európa?

Hungarian Prime Minister Orban arrives to attend a debate on the situation in Hungary at the European Parliament in Strasbourg

Miközben Európa sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort, az Európai Unió aligha számíthat meghátrálásra a magyar kormányfőtől, aki a saját szája íze szerint alakítaná át az uniót egy euroszkeptikus szövetség támogatásával.

Közel nyolc évnyi illiberális államépítés és Brüsszel-ellenes szabadságharc után az EU-t feltehetően nem fogja meglepetésként érni, ha a negyedik Orbán-kormány újabb kétharmados felhatalmazásának birtokában az autoriter hibrid rezsimek irányába tolja el Magyarországot. Brüsszelből is jól látszik a Fidesz forgatókönyve az itt lévő nemzetközi, illetve a külföldről finanszírozott nemkormányzati szervek (NGO-k), a maradék kormánytól független média és az igazságszolgáltatás mozgásterének további szűkítésére. Felkészültebbnek azonban így sem mondható az unió, amely a jogállamiság szempontjából pillanatnyilag Lengyelországgal igyekszik példát statuálni, egyelőre félsikerrel. A fenti intézkedéseket a kormány az eddig bevált stratégiával próbálja majd elboronálni az EU-val egymástól elszigetelt kötelezettségszegési eljárások formájában. Ennek megtűrése nyíltan elfogadottá teszi az európai demokratikus értékek szisztematikus megsértését az EU-ban.

Orbán reményt ad az európai szélsőjobbnak

Újabb kétharmados győzelme után ugyancsak nehéz lenne elképzelni, hogy az Európai Bizottságot évek óta hatáskörtúllépéssel vádoló, Berlint és Párizst pedig civilizációs fenyegetésként ábrázoló magyar kormány változtatni fog Nyugat-ellenes retorikáján. Orbán Viktor folytatni fogja az elmúlt évek destruktív, EU-ellenes stratégiáját, azzal a kettős céllal, hogy az uniós intézmények legitimációjának aláásása mellet megakadályozza azok további beavatkozását bel- és igazságügyi területeken. Kérdéses például, hogy Alaptörvénybe vésik-e, amit a kvótanépszavazás után nem tudtak: hogy Magyarország felülírhasson uniós döntéseket. Amennyiben ez túlmutatna a szimbolikus alkotmányjogi retorikán, és erre hivatkozva Magyarország nem hajtana végre uniós döntéseket, az súlyos következményekkel járna az integráció jövőjére nézve. Orbán Viktor bírálói ennyi idő alatt megtanulhatták, hogy a magyar kormányfő nem elhagyni, hanem saját szája íze szerint átalakítani szeretné az uniót. A nyugat-európai minták ellenében történelmi, a vallási és a nemzeti önazonosság megőrzésére épülő politika felé fordítaná az EU-t, amelyben etnikailag homogén, keresztény, tradicionalista értékeken alapuló társadalmak működnek, amelynek elérése érdekében megengedett a politikai és a civil szabadságjogok korlátozása.

Bár a Fidesz az Európai Néppárt elnéző magatartásának köszönhetően továbbra is a jobbközép koalíciót erősíti, Orbán üzeneteire sorra rezonálnak az európai szélsőjobboldali pártok. A francia Nemzeti Fronttól kezdve az osztrák kormányban lévő Szabadságpárton át Tomio Okamura cseh radikális pártjáig követendő példaként, egyik legmeghatározóbb hivatkozási pontként tekintenek Orbánra, aki győzelmével erős bátorítást ad a 2019-es EP-választásokra melegítő szélsőjobboldali, radikális populista szereplőknek. Mivel az EP jelenlegi összetételét tekintve az EU-ellenes vagy euroszkeptikus pártok már így is a képviselők közel egyharmadát teszik ki, a jövőre esedékes EP-választásokkal tovább erősödhet ez a tendencia.

Mennyi Európa kell?

Bár Orbán Viktor újabb kétharmados győzelme után megerősítette, hogy a „nemzetek Európája” víziót támogatja a föderális berendezkedéssel szemben, a magyar kormány az elmúlt években vegyes üzeneteket küldött az EU intézményes jövőjével kapcsolatban. Egyrészt úgy tűnik, mintha a további szuverenitás-átadásban nem érdekelt Orbán puszta adminisztratív szerepet szánna a közös piac bázisán működő EU-nak az uniós pénzek folyósítására. De 2017 második felétől egyre növekvő nyitottságot mutatott egy rugalmasabb, többsebességes integrációra a külső határvédelmi műveletek, a bővítés, a közös piac és a védelmi együttműködés (PESCO) terén. Ahogy arra a harmadik Új Egyezmény Európának jelentés is rámutatott, a tagállamok között a biztonság és a védelempolitika terén mutatható ki a legnagyobb egyetértés, ellentétben a migrációval vagy a gazdasági kérdésekkel.

Orbán az elmúlt években a migrációt leszámítva nem tudta érdemben befolyásolni az uniós döntéshozatali napirendet. A menekültválság során felépített külön utas politika is kizárólag a visegrádi országok együttállásának köszönhetően volt eredményes, amelynek során a magyar miniszterelnök befolyásának kiterjesztésére használta a platformot azzal a nem titkolt céllal, hogy Visegrád egyfajta hatalmi ellenpólust képezzen, és idővel átvegye az euroszkeptikus Nagy-Britannia szerepét az unióban.

Ez eddig felemásan érvényesült. Bár a V4-ek továbbra is egységes álláspontot képviselnek a menekültek kötelező elosztásán alapuló mechanizmust illetően, a kiküldött munkavállalókról szóló tavaly októberi tanácsi szavazás is megmutatta, mennyire könnyen leszalámizhatók a visegrádi országok. Szlovákia és Csehország leválasztása megerősítette azt a törekvést, miszerint gyakoribbá válhat a közepes vagy a kisebb tagállamok elszigetelése olyan kérdésekben, ahol egyébként a nyugati és a keleti államok érdekei feszülnek egymásnak. Mindenképpen a nagyobb tagállamoknak kedvezne Emmanuel Macron napokban felvetett javaslata a minősített többségen alapuló tanácsi döntések folytatólagos kiszélesítéséről, hogy bizonyos országok ne blokkolhassák az integráció adott területeken történő további mélyítését. Fontos jelzés lehet az eurozónán kívüli államoknak Macron másik megjegyzése a jelenleg is érvényben lévő többsebességes unióról. A francia elnök kötelességének nevezte, hogy ne alakuljanak ki zártajtós klubok, miközben a mélyítési ambíciókkal rendelkező országokat se lehessen visszahúzni. Ez egyébként akár jó hír is lehet a nemzetállami szuverenitásukra érzékeny, ám a kirekesztettség állapotától ódzkodó magyar, lengyel és cseh vezetésnek.

Nem könnyű koalíciót építeni

Mindez összességében a V4-államokat is új együttműködési síkokba kényszerítheti. Kulcsfontosságú a 2020 utáni uniós keretköltségvetés vitája, ahol a V4-ek a 2011-ben megalakult „Kohézió barátai” elnevezésű csoport részeként elsősorban az uniós felzárkóztatási pénzek megtartásában érdekeltek. A hagyományos fejlettségi törésvonalakon felül tovább bonyolítja a képletet, hogy felerősödött a Tanácson belüli igény a strukturális és a kohéziós támogatások felhasználásának több és szigorúbb feltételhez kötéséhez (egyre erősödő mértékben szorgalmazta ezt Németország, Olaszország, Franciaország, valamint a Benelux és az északi államok). Visegrád feltehetően összezár, ha feltételesség bevezetését a jogállamiság tiszteletben tartásához kötnék. Amennyiben pedig az árukapcsolás a menekültek kötelező átvételét célozná, akkor feltehetően még a migráció terén általában nagyobb szolidaritást szorgalmazó Bulgária is csatlakozna a V4-ekhez.

Fejlettségbeli különbségeiknél fogva azonban a „Kohézió barátai” már korántsem tekinthetők egységes érdekcsoportnak. A régióban eltérő preferenciákkal rendelkezik a kemény infrastrukturák (pl. utak) kiépítésére összpontosító Románia és Bulgária, illetve az innováció finanszírozására koncentráló balti országcsoport. Visegrád pedig valahol a kettő között foglal helyet a digitális átalakulás, a kutatás-fejlesztés és a versenyképesség előtérbe helyezésével. Nem beszélve az eurozóna tagsággal járó eltérő kötelezettségekről és célokról: míg Bulgária és Románia deklaráltan közeledik a valutaövezethez, Magyarországon továbbra sem zajlik érdemi párbeszéd az euró bevezetéséről. A kívül maradóknak kedvez, hogy pillanatnyilag nincs politikai szándék bármiféle ultimátum belengetésére a csatlakozás sürgetése szempontjából.

Berlin nélkül nem megy

Az eltérő gazdasági preferenciák ellenére Orbán feltehetően továbbra is számíthat visegrádi partnereire a „kevesebb Brüsszel, több tagállami szuverenitás” című retorikai harcban. Nemrég legalábbis ugyanezt szorgalmazta Peter Pellegrini szlovák és Andrej Babis cseh kormányfő. Szlovákia júliusban veszi majd át Magyarországtól a V4-elnökség vezetését, ami azért várhatóan pragmatikusabb napirendet kínál majd a nacionalista és a migrációellenes hangvételű magyar elnökséghez képest. Az illiberális magyar-lengyel véd- és dacszövetség fenntarthatóságát részben a Lengyelország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve a magyar jogállamiság helyzetét vizsgáló, elhúzódónak ígérkező folyamat garantálja. Jobbratolódásukat követően Orbán Olaszországra és Ausztriára is természetes szövetségesként tekint, akik eseti alapon oszthatják ugyan Brüsszel-ellenes törekvéseiket, de ugyancsak az eurozóna tagságból, nettó befizetői pozíciójukból és egyéb eltérő attribútumaiknál fogva nem jelentenek garanciát.

Orbán uniós mozgásterét azonban semmi nem jelöli ki olyan mértékben, mint a legfontosabb partnerrel, Németországgal fenntartott gazdasági kapcsolatrendszere. A magyar miniszterelnök évek óta Merkel ellenpontjaként, a keresztény Európát védelmező végvári kapitányként pozicionálja magát.  Bár a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok fagyosak, a Fidesznek éppen a német CDU-CSU biztosít védőernyőt a bírálatokkal szemben attól való félelemből, hogy a Fidesz kizárása felborítaná az EP erőviszonyait, miközben a német piacok is a kiszámíthatóságot részesítik előnyben. Ráadásul, ahogy arra a német nagykoalíciós szerződés is rámutat, Berlin szempontjából nem Magyarország, hanem gazdasági és politikai súlyánál fogva Lengyelország a prioritás a régióban. Ironikus módon Kaczynski veszte Orbánnal szemben, hogy a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság párt kívül esik a legnagyobb európai frakció hatósugarán. Az Európai Néppárt így a lengyel jogállamiság védelmezőjeként Varsóra, és nem pedig Budapestre koncentrál.

 

 • Vlmny Vlmny

  Elsírtam magam.

  • geridzsi

   Fel sem merül a kétely, hogy a mélyenszántó gondolatok nem a feltűntetett iraki sráctól származnak, csak a magyar firkász színezte ki a történetet… :)

   • Peg

    ez nekem is eszembe jutott… eléggé olyan ízű volt néhány bekezdés…. mindenesetre, megértem azokat, akik elmenekülnek.

   • brigi

    Kétely felmerülhet, de felesleges ezzel hitegetned magad…

    • geridzsi

     Közel sem biztos, hogy én hitegetem magam :))

   • Canon

    Eh nem kétely, annyira érződik a firkász véleménye.

 • Lajos Rejtő

  Sajnos ez nem sok magyar elé jut el. Tudjuk, hogy amit Orbán csinál az a saját érdekét szolgálja. Menti ami még menthető. Egy Néró veszett el benne. És nálunk is ég már az ország.

  • geridzsi

   Sok dologért lehet ócsárolni Orbánékat, én személy szerint ki nem állhatom a narancsos bagázst, de a menekült politikájukkal egyet kell értsek a lentebb említett, libsi szíveket összeszorító érvek ellenére is. Aki túllát a panelszobája ablakán és járt már Budapest kevésbé biztonságos részein, az pontosan tisztában van azzal, hogy a mostanában kis országunkba ömlő arab és afrikai, balkáni, román migránsok töredéke él legális munkából és jövedelemből. Akkor meg inkább jöjjenek az elszakított területen élő magyarok, azok képesek teremteni is jó eséllyel, nem csak élősködni.

 • princessofeboli

  A svedek 2003-ban kifejezetten ellenezték Irak bombázását. Mirő beszél a srác? Mégis odamennek és a szociális rendszerükön élősködnek,mikor közük nem volt a háborújukhoz.

  • yor man

   ja, mert nyilván megállnak Magyarországon, ha mehetnek Svédországba is. Ahogy a magyar orvosok.

   • princessofeboli

    Mar nem sokaig,mert kezd tele lenni a hocipo veluk.
    Es hova megy a sved orvos? Mert azt hiszik Mo-on, hogy csak a magyar orvos megy kulfoldre. Azert kell oda orvos mert az ottani szinten elmegy. Minden orvosom sved itt a vilag vegen. Ok meg idejonnek meg magasabb fizetesert, meg magasabb eletszinvonalert, nem a szocialis rendszrert, mert az nincs.
    “For the sake of experience, better offers or weather of lifestyle, doctors are leaving for New Zealand and Australia, as well as Singapore and Malaysia – to work in private clinics.”

  • Canon

   Szerintem az újságíró inkább a saját megszövegezett mondandóját írta le, nem pedig a srácét. Legalábbis nekem nagyon úgy tűnik.

  • fere

   .
   “Iraknak naponta 192 millió eurónyi jövedelme származik olajból, és ha azt gondolják, az európai kormányok valahogy nem profitáltak ebből, akár mint NATO tag, akár más szervezeteken keresztül, vagy mint felvásárló, akkor nagyon tévednek. “

   • princessofeboli

    Igen, az idézgetéshez nem ártana tudni melyik ország NATO-tag, melyik nem. Svédország amelyiket a legjobban kiszipolyozzák ezek, pont nem.
    Össze-vissza puffogtat semmi konkrétum.

    • fere

     Nem ártana ha értenéd, értelmeznéd a szöveget.
     “akár mint NATO tag, akár más szervezeteken keresztül,”
     De hát egyébként is.
     http://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/hungarian/history.html

     • princessofeboli

      Egy pár konkrétum sem ártana, mennyiben járt jól Svédország ezekből? Végig ellenezte az iraki bombázást. Leirja az újságiró mindenféle konkrétum nélkül ezeket és a srác szájába adja.
      Most már üzleti visat sem kapnak a svéd üzletemberek számos arab országba, mert felszólaltak a nők elleni erőszak ellen. És ők járnak rosszabbul, mert nagyobb ezekbe az országokba az exportjuk mint az importjuk.
      Akkor sem NATO-tag.

     • fere

      .
      Ja, Az a lényeg, hogy neked van igazad.
      “Akkor sem nato tag.” Ez csak a látszat.
      Az a baj, hogy nem értesz te semmit.
      De ugye pl. svéd országban is tankolnak autót, meg gondolom svéd országban is kihat az árakra az üzemanyag ára, stb.?
      Vajon miért gyárt svéd ország vadászgépeket?
      Nem nato tag, de jó üzleti kapcsolatban van a nato-val.

      Érted már.

      De nincs nekem különösebb bajom a svédekkel, komolyan klassz ország az.
      Én csak reagáltam arra mit te írtál.
      Csak tudd, hogy értsd, hogy kiszipolyoz ki, kit.

     • Mihály Magyar

      A skandináv térségnek pl nem kell olaj – ott van Norvégiában nem kevés….
      A másik, hogy a Szaudiak szivattyúznak ott ki mindent – erről persze nem esik soha szó!! Ők is magyaráznak, holott szegények úgy ki vannak zsákmányolva hogy a WC is aranyból van nekik a 200. emeleten valamelyik felhőkarcolóban…

     • fere

      Azért a svéd, és dán, norvég cégek azok jól működnek a világ minden táján.
      Gondolom nem azt akarod mondani,hogy azok is norvég olajjal működnek?
      Milyen jó lehet ilyen egyszerűen gondolkodni.
      Gondolom így alig van probléma a világban.

      Ja, szaud-arábiában lehet, hogy arany a wc, de szaud-arábia az együtt pendül a ny-i világgal.
      ja, és pont jó nekik, ha valamelyik arab ország éppen nem tudd kitermelni, mert akkor ők többet tudnak eladni.

      Az olaj az üzlet.

     • Mihály Magyar

      Az olaj független az általad említett cégektől – senki nem mondta, hogy azzal működnek.

     • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

      Az a helyzet, kedves MKP/SS elvtárs, hogy te képzelegsz arról a hazugságról, miszerint hazugságokkal kimászhatsz a lustaság és irigység által hiszékeny, gyenge embereknek diktált populista hazugságáradatból. De, ki kell ábrándítsalak – ez nálad sokkal “okosabb” elvtársaidnak sem sikerült a történelem során.

      Mert aki bármelyik platformon önállótlan, szolgalelkű fasszopónak született, az mind rábaszott – Joszip Viszarionovics Sztalin és Adolf Hitler is, meg a sleppjük is, maradéktalanul. Meg az összes többi ideológiai leszármazottaik is.

      Érdemes olvasni és érteni a történelem üzeneteit, mielőtt hülyeségek hívőinek jelentkezünk butaságunk okán, ez komoly tanulság.

      Nem baj, ha hinni akarsz valamiben, ami nem nyert és nem nyerhet sosem, az viszont baj, ha 10-szeres bukásuk után egyedüliként elhiszed, hogy csak most, csak neked működni fog. Elárulom – nem fog. Majd emlékezz rá később, hogy mondta neked valaki ezt esemény előtt – nem szólhatsz egy krva szót sem, miután szembesülsz a saját magad által favorizált szopással. Mert fogsz vele szembesülni, akárcsak általad nagyra tartott elődeid, ez biztos. Azért biztos, mert mindegyik bekapta a rinocérosz faszt, még mielőtt te megszülettél. Csak te sokkal hülyébb vagy náluknál.

     • fere

      Az amit ide írtál, az nagyjából egy hányás.
      Nem érted, vagy nem is akarod érteni, hogy mi, miért van ott.

      De az biztos, hogy az olajat kitermelők, az olajból profitálok, nem sokat hagynak ott az ottani népnek.
      Ez vonatkozik azokra is akik használják az olajat. Így akár még ránk is, minden fogyasztóra is vonatkozik.
      Az olaj nélkülözhetetlen számunkra ez világos, de kritikával azért élhetnénk. Legalább is nem kellene szó nélkül hagyni az ott történő dolgokat.
      De minek is hiszen mesze vannak.
      Ja nem. Már itt vannak.

   • trisel

    Ezt már legalább nyolcszor beidézted. Tehát eljött az idő, hogy tudd is, miről dumálsz: http://tortenelemtanulas.blog.hu/2015/01/17/24_eve_kezdodott_a_sivatagi_vihar_hadmuvelet_irak_ellen

    • fere

     .

     Kuvait, mikor még nem volt kuvait, egy része iraki terűet volt.
     Kuvaitot a világ pénzügyi nagyhatalmai hozták létre.
     Így az is kicsit fura, hogy kuvait pénzelte irakot.
     Nem is értem, miért gondolta úgy Szaddam, hogy nem adja vissza.

     Minden az olajról szól.
     Az ami ott van, az azoknak az akaratából van akik, az olajból jól profitálnak.

     Értem én, hogy most gyűlölni kell a menekülteket, mert ez a kormányunk által propagált verdikt.

 • Chaim Ofanaim

  Gondolom szunni a srác, úgy könnyű volt “jól élni” Szaddám alatt. A képhez hozzátartozik, hogy ha többségi síita lenne, vagy egyenesen kurd, akkor ez máshogy nézett volna ki.

  Ami elsőre eszembe jut erről, az például ez: https://en.wikipedia.org/wiki/Halabja_chemical_attack

  Semmi nem fekete-fehér, Szaddám egy véreskezű diktátor volt. Függetlenül attól, ha az utódai is.

 • wereko

  A szar emberek mindig azzal védekeznek hogy ugyanolyan piros a vére meg ugyanúgy anya szülte. Egy börtöntöltelék is ugyanilyen dumával szédít. Hogy ő is ugyanúgy szomorú meg vidám stb. Öcsém, ott nem számít a nő embernek. Ha itt egy ellenőr csaj elkéri a jegyét a metrón hogy fog viselkedni? Udvariasan átadja és megköszöni hogy rendben találta? Vagy felpattan és gesztikulálva ordít hogy mit nem képzelsz balga lányom kérésed már árulás az igaz hit ellen ?

  • Eva Judit Molnar

   Ember Te nem vagy magadnál,próbáld meg azt amit ezek túléltek azután lehet apellálni.Járd be azt az utat ,próbáld meg a lehetetlent.

  • fere

   .
   Ez pl. egy diplomás ember akivel a riport készült.
   Szerinted annyira tudatlan mint te?
   Nálunk azért vannak ellenőrök mert az emberek nem vesznek jegyet, csalnak.
   Skandináv országokban azóta kell ellenőröket alkalmazni amióta a kelet európaiak bevándoroltak oda.

 • Jenő Sóvári

  ….akkor most szégyelljük magunkat?..és miért nem az amcsiknak vagy izraelnek mondja??

  • fere

   .
   “Iraknak naponta 192 millió eurónyi jövedelme származik olajból, és ha azt gondolják, az európai kormányok valahogy nem profitáltak ebből, akár mint NATO tag, akár más szervezeteken keresztül, vagy mint felvásárló, akkor nagyon tévednek. “

  • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

   Jenő, te kussolj.Egy nagypofájú, szemét hazaáruló gyáva szar vagy, sosem voltál több. Hangember csupán.
   Ha nem akarsz Andrássyn lógni egy kandeláberen, akkor kussolj inkább. Mert az elsők között leszel azon hazaáruló szemétládák között, akiket felhúznak a magyarok. Mert hogy te nem vagy az.Szerintem még az is jobb lesz neked, ha elhúzol a büdös pcsába, mintha megvárod, hogy az igazi magyarok felhúzzanak téged egy lámpavasra. Mert az ilyen hazaáruló köcsögök ott végzik pár éven belül. A hosszan tűrés ugyanis nem azonos a hülyeséggel. A te időd már 1945-ben lejárt – eltévesztetted a házszámot. Menekülj Moszkvában, ahová Rákosi is menekült, mivel valójában kommunista szemétláda vagy, nem egyéb. Igyekezz, fogy az időd erre. Majd írj képeslapot inkább, ha megérkeztél. Nem való vagy te ide – se eszed, se teljesítményed ahhoz, hogy itt bármihez értelmest hozzátegyél. És sajnálom apádat, anyádat, akinek szégyenkeznie kell idiótaságod miatt. Kissé eltévesztetted a házszámot, ez a helyzet. Vitatkozhatsz, de leverlek, mint a taknyot. És bele is fojtalak, te szemét geci. Na, innen indulunk. Te döntesz – a magam részéről már megelégeltem a balfaszságaidat. Kérj elnézést, különben szopni fogsz :) Köcsög.

 • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

  Hát, az a helyzet, hogy Szaddam pont úgy rosszul politizált, mint Orbán – nem jó vége van, ha egy politikus kifelé fenyegetőzik, mert előbb-utóbb megijednek a fenyegetettek és lenyomják itet kérdés nélkül. Szóval magyarázhat az ifú iraki, hogy milyen jó volt nekik Szaddam alatt, azonban neki kellett volna visszafogni őt külpolitikailag – nem tette, más sem, így végül kénytelen volt szembesülni mulasztásaival. Ők kérnek elnézést másoktól, legfeljebb, de semmiképpen nem fordítva. Korábban kellett volna gondolkodni. Illetve, egyáltalán gondolkodni kellett volna. Nem tették, hát gondolkodtak helyettük mások.

  • Eva Judit Molnar

   …mert mi gondolkodunk és teszünk is valamit???????????,,,,

   • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

    hát nem magunkra gondoltam a “mások”-at.

  • Ferencsik Árpád

   ahaa,, majd szólj ha megtalálták a vegyifegyvereket ami miatt megtámadták Irakot. De ne anak a maradékát amit még az usa adott szaddamnak 83-ban hogy irtsa a Kurdokat.

   • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

    Aztán ennek mi köze ide? Semmi, csak felhasználod az alkalmat, hogy gonoszamcsizzál egy jót. Egészségedre. Azonban nekem gyanús, hogy nem az amcsik menekülnek démoni kormányuk elnyomása elől keletre, hanem pl. az irakiak menekülnek nyugatra. Többek kozött az USA-ba, és azon nyugat-európai országokba is, akik valamilyen részt vállaltak Irakban. Nagyjából ennyit az igazságérzeted hitelességéről.

    • Muth Ferencné

     Az irakiak bizony üldözték a Kurdokat, vegyi fegyverrel ölték halomra ezt a szerencsétlen népet (tán az olajért?) és most is kitört közöttük a háború. Amit a ffi mesél el a cikkben, erkölcsileg előttem, de tán sok ember előtt megállja a helyét.

     • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

      Már elnézés, de hol vallja magát kurdnak a fiatalember? Mert én azt olvasom, hogy irakinak vallja magát mindvégig a riportban.

     • Muth Ferencné

      Fölöttem 2-vel Ferencsik Árpád utal arra a borzasztó nagy hírt vert eseményre. Sajnos a háború mindenhol és mindenért mocskos érdekeket szolgál.

     • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

      Gondolom, akkor fel tetszett ismerni, hogy Ferencsik Árpád csak egy komunista/náci ideológiától agymosott faszkalap, aki bárki sérelme esetén ezeket az ideológiai képzelményeket sejti. Amiknek semmi köze például a fenti poszthoz. Csak egy menekültről szól, akinek a hazájában gyakorlatilag polgárháború zajlik, amiről senki más nem tehet, csak az irakiak megosztottsága. Az amcsik már sokszor hitték, hogy megelőzhetnek beavatkozással valami rossz történést a világ különböző országaiban, nemzetei sorsában, de erre nincs senkinek felhatalmazása. Előbb-utóbb rájönnek, hogy nem érdemes olyasmibe avatkozniuk, ami nem rajtuk múlik, de elvitathatatlan az a hozzáállásuk, hogy életüket hajlandók áldozni azért, amit értéknek tartanak. Emlékeztetnék arra, hogy a második vh során kb 1 millió katonát küldtek e kontinensre, hogy felszabadítsák azt a szemét nácik és a szovjetek térhódításainak megakadályozására. Nem kértek az itteniektől sem támogatást, sem dellát, sem élelmet vagy üzemanyagot. Önállóak voltak, és önellátóak. 70 évvel ezelőtt így képzelték a segítséget. Az nem rajtuk múlott, hogy a mi országunkat előbb érték el a ruszkik – és tették azzá a romhalmazzá, amit Sztalin képzelt nekünk élhető életnek. És bár az amcsikban az akarás túltengett a cselekvés mezején azóta is párszor, az igazán nem lehet szemükre vetni, hogy nem cselekedték, amiben hittek. Akkor sem, ha utóbb bebizonyosodott, hogy ez a fajta hozzáállás nem működhet az emberiség történelmének alakításában – minden nemzet a saját cselekményei vagy nem tettei következményeit szopja. De, egy itteni sem szólhat egy kurva szót sem Szarajevó óta – akkor is nekik kellett idejönni és tenni, amit az Ejrópai országoknak tenni kellett volna. De ők nem tették – mi sem – , ők viszont igen. Én kurvára kussolnék ezerszer hazaáruló , balfasz Árpád helyében. Erkölcsileg nulla fasz, aki soha semmit nem tett, nem áldozott másokért, még a nemzet testén belül sem. Kamu barom, akinek csak a szája nagy, de soha, sehol nem volt ott, amikor bármi terhet vállalni kellett volna. Most sem a magyar kormány, vagy általa nem finanszírozott hadserege vállal bármit, hanem az amcsik hoznak ide 50 harckocsit, ami működőképes is a valóságban, az oroszok ellen.
      Tessék mondani, ki itt a hülye, amikor az oroszok minden kelet-európai országot fenyegetnek a leuralással? Orbán miért hiszi, hogy a neosztalinista Putyin seggét politikai szinten kinyalva megúszhatja az ország kirablását felőlük? HIsz gyakorlatilag eladott minket 25 évvel azután, hogy tevőleges részvételévek kiutáltuk őket innen. Hazaáruló faszkalap Orbán, nem egyéb.
      Árpad meg kapja be a saját faszát – sosem bírtam a faszkalap, mellébeszélő hazazáruló szemétládákat. Bocs, én magyar vagyok, nem kommunista, vagy náci bérenc. Sajnos, hogy ilyenek az igazi magyarok? Szerintem nem. Szerintem az a sajnos, hogy Árpád félék merik magukra venni a magyar nevet.

     • Muth Ferencné

      Látom Önt rendkívül nagy indulattal tölti el az igazságtalan, magát kiválónak mutató ember, közösség stb.. Ami az amerikaiakat illeti büszkeségből vagy pénzéhségből való világhatalomra törekvése nagyon is nyilvánvaló. Vicces; a JÓSÁGOS szerepét játssza el, bár ez is csak egy eszköze. Igazából nem érdekelnek a hatalmak, csak látnivaló, vmint az is hogy húzzák csőbe a hiszékeny embereket. Borzasztó a sok ártatlan áldozat.

     • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

      Hiszékenynek lenni nem erény, hanem hülyeség, lustaság. Nem felmentő körülmény a haza. a nemzet elárulása tárgyában. Tessék elolvasni a BTK ide vonatkozó passzusait. Minimum 8 év, minősített esetben 15. Önnek tehát 8 év, vezető politikusoknak meg 15. Sokan fognak ülni pár éven belül ezért mindkét vonzatban. Mert a nemzet meglopása, annak tevőleges támogatása az bizony hazaárulás, nem egyéb. Nem kéne hát játszani a hülyét, mivel az nem mentesít senkit ezen Btk passzusok alól. Nem ártana elgondolkodni a valóság ezen tényein, még mielőtt a maga bőrén tapasztalja a következményeit.
      Kellemetlen élmény, amikor valakit a saját önmegtévesztése, idiótasága miatt kasztliznak be, akárcsak pár évre is ilyen témában – sosem lesz elfogadott ember e társadalomban. Még a mezei tolvajok, rablók is hamarabb nyernek bocsánatot. Lehet elkezdeni gondolkodni a témán – mert valósággá lesz, csak az nem mindegy, kiknek a valósága. Én nem forszíroznám a marhaságot az ön helyében – ára lesz.

     • Ferencsik Árpád

      Hülye vagy, de annak félelmetes.

     • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

      Nem kérdeztelek, ugyebár. Mondtam valamit. Ne téveszd össze a kettőt. Majd szólok, ha érdekelnek a barom mellébeszéléseid. De ez egyelőre nem történt meg, szóval pofa haptákba.

  • Arpad Palinkas

   mert mennyit számít, hogy sokan ellenzik a magyar külpolitikát? keleti mutyi, drágán felújított villamosok, paks2, verbális távolodás az eu-tól stb

 • László Sinka

  A jóságos cionizmusnak panaszkodjatok, mert mi is csak rabszolgák vagyunk az övék!

  • trisel

   A hasonlóság félelmetes: Mórickának is mindenről a pina jutott az eszébe!

 • fere

  “Iraknak naponta 192 millió eurónyi jövedelme származik olajból, és ha azt gondolják, az európai kormányok valahogy nem profitáltak ebből, akár mint NATO tag, akár más szervezeteken keresztül, vagy mint felvásárló, akkor nagyon tévednek. “

 • trisel

  Csak a pontos tájékozódás kedvéért:

  24 éve kezdődött a Sivatagi Vihar hadművelet Irak ellen

  http://tortenelemtanulas.blog.hu/2015/01/17/24_eve_kezdodott_a_sivatagi_vihar_hadmuvelet_irak_ellen

 • László Csongor Fehér

  Ha válogatás nélkül befogadjuk őket,és a már kimerült asszimilácós kapacitásunkon felül,akkor nálunk is a sors kiválasztja a minden családból szerencsés esetben azt az egyet,aki életben maradhat.A bevándorlók harcosabb része nem csak a védtelen öregek között végez majd csendes népirtást,és a pénzügyi,élelmiszeripari akasztás hurkából való kibújáshoz sem hagy majd időt,hiszen az utóbbi nem az ő stílusuk.

  • Muth Ferencné

   milyen tényszerű alapja van az Ön jóslatának?

   • Szálasi László

    london, párizs, svédország….

   • Balazs

    Természetesen semmilyen. Primitív, rasszista megszólalás.

   • Ignác Salánki

    Ezt úgy hívják, hogy racionális meglátás

   • László Csongor Fehér

    Semmilyen.A tények pont az ellenkező irányba mutatnak.A környezetemben nem élnek kisebbségek,és a fertőzött területeken amikor dolgoztam,akkor egy eset után kialakítottam a maximális távolságtartást,mint védekezést,mert a toleranciám nulla forint veszteségig terjed.Azonkívül az idegenektől alapbeállítottságom szerint félek,és borús véleményem is ezt tükrözi.

   • Csenge Baukál

    olyan, hogy előbb csak pár menekült jött, aztán több títz, utána több száz, most már több ezer, és hol lesz a vége? Mit fogunk csinálni? A végtelenségig ne,m tudjuk segíteni őket! Tessék megnézni mi van Franciaországban, Angliában, ebben a pici országunkban mennyt tudunk még elviselni! Ez kitervelt politika, hogy elárasszák Európában a muzulmán vallást. És bizony ezeknek az embereknek nagy része nem kér, követel! Lehet ilyen szívhez szóló cikket írni, de vagyunk páran, aki másról be tudunk sajnos számolni!

 • rodriguez

  Megrendítő interjú. Jó sok ember fejében kellene átértékelni a dolgokat. Isten mentsen minket, hogy mi is hasonlót éljünk át.

 • Kovács Krisztián

  Jaj de megható Takarodjon haza és védje a hazáját,meg a buckalakó szüleit az iszlám állam ellen

 • Kovács Krisztián

  Ilyenből lesz a terrorista haragszik az Európaiakra

  • http://www.hoffmannrozsa.com/ Berényi Matykó

   te ostoba buta hülye fasz…

  • Zoltán

   Nem, a terrorista olyanból lesz, amilyen most Te vagy. 😉 (főleg az előző hozzászólásodból látszik ez…) A terrorista nemzetinek vallja magát, de csak a gyűlölködésre képes. Az igazát hangoztatja, de hiányzik a mondataiból a magyar Szív. Többre tartja magát, de a megértés hiánya miatt válik másoknál kevesebbé. Így éri el azt a színvonalat, amin én jókat derülök és csak Mónika Show-nak hívom.

   • Kovács Krisztián

    Hányat fogadtál be te barom?

  • Herbst Riesz Zsuzsa

   Ebből az emberből, soha nem lesz terrorista…

   • József Kiss

    Jézus de eszetlen nő vagy!A vallásukban amikor dzsihádot hirdet ( szent háború ) a harcosok egyszer mondják a vonakodónak,gyere harcolni velünk ,mártír lesz belőled.Ha nem akar ,máris fejbélövi a másik muszlimot !Vagy a családját viszik elé és választhat melyik gyerekét lőjék le.Utána ész nélkül felveszi a bombát mert akkor a család többi tagja megmenekül.

 • turidani

  Az iraki srácnak tulajdonképpen igaza is lehetne, ha a történet nem úgy kezdődött volna, hogy Saddam 600 ezer katonával lerohanja Kuwaitot.
  Maradtak volna otthon a seggükön az irakiak, akkor nem kellett volna Saddamot megdönteni.
  – – –
  Az amerikaiak tudták előre, hogy ha Saddamot megdöntik, akkor az összes szomszéd ország rátámad Irakra, és akkor hosszú ideig háború lesz.
  Az amerikaiak ezt el akarták kerülni, ezért felajánlották Saddamnak, hogy a gyalázatos háborús bűnei ellenére életben hagyják, ha megengedi, hogy az ENSZ fegyverzetellenőrei folyamatosan Irakban lehessenek, és ha támadó fegyvereket találnak, akkor azokat megsemmisíthessék.
  Saddam eleinte ebbe bele is ment. De amikor a lakossági besúgások segítségével az ENSZ-ellenőrök tényleg találtak nagy hatótávú rakétákat és vegyi fegyvert gyártó üzemeket, és azokat tényleg megsemmisítették, akkor Saddam besokallt, és kitiltotta a fegyverzetellenőröket Irakból.
  Az ENSZ erre embargóval válaszolt: attól kezdve Saddam csak élelmiszert ésgyógyszert vásárolhatott az olajáért.
  Saddam viszont az embargót kijátszotta: korrupt európai kereskedőkkel együttműködve eladta az élelmiszert és a gyógyszert, és a pénzt saját titkos európai folyószámláira helyeztette, amiből már könnyen tudott titokban fegyvert vásárolni.
  Irak népe viszont az élelmiszer- és gyógyszerhiány miatt tömegesen hullani kezdett. Szaddam megdöntéséig az ENSZ jelentése szerint kb. 1,5 millió iraki civil halt meg élelmiszer vagy gyógyszer hiánya miatt.
  Érdekes, hogy az Iraki srác erre az apróságra már nem is emlékszik.
  Nyilván az ő családja Saddam rendszerének haszonélvezői közé tartozott.
  2001 szeptember 11. után az USA úgy döntött, hogy az ENSZ-ellenőröket kiutasító,és ezzel a fegyverszünet feltételét megsértő Saddamot vagy rákényszeríti az ellnőrök fogadására, vagy megdönti az uralmát.
  Az USA egy éven keresztül győzködte Saddamot, hogy engedje be az ENSZ fegyverzetellenőröket.
  Saddam azonban a korrupt, haszonleső európai kormányok támogatásában bízva nem volt hajlandó erre.
  Ezért aztán az USA 2002-ben, egy év türelmi idő után a föld színével tette egyenlővé Saddamot.
  Így járt a 21. század legnagyobb háborús bűnöse, mert nem értett a szép szóból.
  – – –
  Fura, hogy Muhammad Abbassi nem hallott ezekről az előzményekről.
  Nem hallott Irán és Kuwait megtámadásáról, és nem hallott a másfél millió iraki civil haláláról.
  És nyilván a Saddam által mérges gázzal legyilkolt iraki kurdok tízezreiről sem hallott.
  Fura, hogy az ő története ott kezdődik, amikor az USA 2002-ben megdöntötte Saddamot.
  Márpedig ha a történet elejét nem ismeri, akkor sohasem fogja megérteni, hogy mi miért történt vele.

  • Nstmo Komment

   Inkább ott hibádzik az összkép, hogy az a sok milícia, ami olyan mélységes szart kevert, na azok miből nőttek ki?

   • turidani

    Az Irán és Szaud-Arábia által pénzelt bombás merényletekhez először külföldről beszivárgó terroristákat alkalmaztak, de később már iraki helyi csoportokat is létrehoztak.
    A merényletek mindennapossá válása hatására pedig a harciasabb civilekből nyilván helyi önvédelmi miliciák is alakultak.
    És gondolom, senkinek sem írták ki a homlokára, hogy ő éppen hova tartozik.
    Ezért aztán nyilván egyre több félreértés adódhatott, és kialakult a srác által emlegetett “mindenki mindenki ellen” szindróma.
    – – –
    Ez a helyzet csak akkor lett volna elkerülhető, ha az USA Saddam megdöntésével egyidőben a többi közel-keleti diktatúrát is megdönti.
    Technikailag nyilván megtehették volna, de sem az amerikai választópolgárok, sem pedig az ENSZ nem engedte volna megtenni.
    – – –
    Az európai gyarmatosítók középkori állapotokat hagytak maguk után a Közel-Keleten.
    Ezért az arab olajállamoknak még csak most kell végigszenvedniük azokat a társadalmi átalakulásokat és hatalmi harcokat, amiket Európa országai az előző évszázadban végigcsináltak.

    • Nstmo Komment

     Igazából sosem volt holtpont, még kis sem hűlt a Szaddam ledöntött szobra, máris megjelentek a miliciák; csak vissza kell keresni a híreket.
     Igazából a megszállás alatti harcok jó része is ilyen milíciákkal folyt, pl. a bagdadi repülőtérnél.

     Aki békében akar élni és kedélyes lokálpatriótaként tengődik, abból nem lesz milicista akkor sem, ha a fene fenét eszik. Hiszen elmenni sem akar (!).
     …más játékosok is voltak a pakliban, akik az amerikai bevonulásra bazíroztak.
     Mondjuk Irán (stb.).

     • turidani

      Valóban, és az USA előre látta, hogy Szaddam megdöntése véget nem érő háborúskodással fog járni a régióban.
      Viszont szeptember 11 után az USA már nem tűrhette azt, hogy Szaddam nyíltan semmibe veszi az ENSZ tűzszüneti feltételeit.
      Persze eléggé megnehezítette a helyzet kezelését a korrupt európai kormányok szaddampárti kampánya, ami miatt Szaddam felbátorodott, és egészen az utolsó pillanatig nem vette komolyan az USÁ-tól érkező figyelmeztetést.

     • Nstmo Komment

      Szaddam párti az eszed tokja.
      Csapdát állítottak a kicsi Bushnak, az meg szépen belesétált.
      Azóta is ennek a levét isszuk; de ezt nem az EU csinálta, hanem hát ki más is lehetett vajon…

     • turidani

      Nehogy most már te is rázendíts valami debil összeesküvéselméletre.

      Az USA repülőgép-anyahajói egy éven át ott álltak Irak partjainál, és a kis Bush szívhez szóló hangon kérlelte Szaddamot, hogy engedje be az ENSZ fegyverzetellenőreit, hogy ellenőrizhessék, nincsenek-e támadó fegyverei Szaddamnak.

      De Szaddam csak röhögött.

      Ugyanis eközben Franciaország, Németország és Oroszország tajtékozva tiltakozott, hogy nehogy má a csúnya Bush bánccsa azt a szegény kis tömeggyilkos háborús bűnös Szaddámot.

      Merthogy ők az ENSZ-embargó ideje alatt a politikai támogatásukért és Szaddam titkos üzelmeinek bonyolításáért cserébe titokban kizárólagos kőolajkitermelési jogokat kaptak Szaddamtól.

      Ezalatt pedig az ENSZ-jelentés szerint Irakban heti 5 ezer ember halt meg élelmiszer- vagy gyógyszerhiány miatt, mert Szaddam az élelmiszer- és gyógyszerszállítmányokat titokban eladta, és a pénzt a saját európai számláira utaltatta.

      Az USA pedig a korrupt európai nagyhatalmak hőzöngése miatt egy éven át várt arra, hogy Szaddam végre teljesítse azt a tűzszüneti feltételt, aminek a fejében az USA őt a Kuwaitból való kikergetése után életben hagyta.


      Bőven elég lett volna, ha Szaddam beengedi az országba az ENSZ fegyverzetellenőreit, és akkor Szaddam sikeres diktátorként érhette volna meg az aggkori végelgyengülést.

      Akkor se az USA, se Izrael, se Irán, se Szaud-Arábia nem foglalkozott volna vele.

      De Szaddam annyira felbátorodott a korrupt európai országok őt támogató hőzöngésén, hogy egészen az utolsó pillanatig mereven elutasította a kérés teljesítését.

      Csak akkor kezdett el teli torokból kiabálni, hogy oké, jól van, beleegyezik, amikor az amerikai invázió már megindult.

      De az akkor már késő volt.

     • Nstmo Komment

      Semmiféle összeesküvés elmélet nincs ebben.
      Az időhúzás pont elég idő volt felkészülni a megszállás alatti taktikára, az európai szövetségesek elbátortalanítására (ami az időhúzás oka volt) meg a homály, ami az okokat fedte. (Van-e wmd készlet és / vagy célba juttató eszköz, vagy csak a rá irányuló igény. Később is inkább csak zavarossá vált ez az egész dolog; lásd ENSZ ellenőr halála stb.) Ha valaki segíteni akart a Száddámnak, akkor pár füles is elég volt hozzá, ő meg külön kérés nélkül is eredetien játszotta el a ‘valamit biztos titkol’ ráutaló magatartását.

      Szíria esetében is ugyan az van, mert ugye nagy csinnadrattával jól megsemmisítették az összes vegyi fegyvert (de közben az ‘opfor’ kormányok azt szájalták hogy a lázadók vetették be és nem is az Asszad), aztán végül mégis maradt vegyi fegyver amit most az ISIS használ, és hát ugye -papíron- mindenki ezt szerette volna elkerülni.
      Tehát pont ugyan az az aktor volt a hunyó ott is, mint Irakban. Mindkét esetben az USA tekintélyvesztését és az eseményekre való befolyásának a csorbulását lehet látni, vagyis az a hunyó akinek ez ennyire fontos volt.
      (de nem szívesen lőném le a poént ;).

     • turidani

      Értem amit mondasz.

      De ugye te is látod, hogy ezzel a zseniális USA-szivatós taktikával kizárólag csak magunkat (Európát és Közel-Keletet) – sikerült jól tökön rúgni.

      Az USÁ-t csak addig lehetett belerángatni ebbe a közel-keleti rendcsinálós játékba, amíg még bízott benne, hogy egy kis rendteremtés után tartós békében vásárolhat közel-keleti (konkrétan szaudi) olajat.

      De az USÁ-nak is van önérzete. És ennyi szivatás után belátta, hogy jobban jár, ha a jövőben nem számít a közel-keleti olajellátásra, hanem inkább engedélyezi a hazai kőolajkitermelést, amit eddig kizárólag csak a hazai környezet kímélése céljából tiltott.

      Tehát most az lesz, hogy az USA kőolajimportőrből a világ legnagyobb kőolajexportőrévé válik, kivonul Közel-Keletről, és itt hagyja nekünk az egész közel-keleti és észak-afrikai trágyadombot, amit az európai nagyhatalmak a gyarmatosításaikkal és intrikáikkal az elmúlt évszázadokban a saját küszöbükre szartak.

      Mi pedig bíbelődhetünk az évi többmilliós menekültáradattal, a hülye francia karikaturisták által felhergelt terroristákkal, na meg az olajmilliárdokból vadul fegyverkező, sikeresen keresztény- és európagyűlölővé tett egész közel-keleti pereputtyal.

      Az ugye megvan, hogy nemcsak Szaddam, hanem Irán is olyan rakéták fejlesztését tűzte ki célul, amelyekkel egész Európát el lehet érni?

      Gratulálok, valóban nagy poén lesz.

      Csak azt nem tudom, kinek lesz kedve Európában ezen a poénon röhögni.

  • Pörgéné Sinkó Tera

   A riport a srác saját emlékeiről szól és nem az iraki történelmi ismereteiről…
   Az öbölháború idején a srác 3-4 éves lehetett, nyilván olyan marha sok személyes emléke nincsen róla.
   Azzal kezdte, hogy bár valóban diktatúra volt, mielőtt az amcsik jöttek, de sokkal nagyobb biztonságban éltek, mint most.
   Bár valóban, egyáltalán nem mindegy, hogyan is kezdődött az egész, de tény, hogy az USA beavatkozása nem javított, hanem rontott a helyzeten.
   Amúgy meg diktatúra van máshol is a világon (pl. Észak-Korea), oda miért nem ment igazságot tenni az USA?
   Jah, mert ott nincs olaj, Irakban meg van…
   és ezen a ponton meg igaza van a srácnak.

   • József Kiss

    Viszont más diktatúrák lakosai nem muszlimok.Hollandiában sok féle nemzet él !De mindegy hogy marokkói vagy tunéziai vagy török a vallásuk alapból ellenséges a nem muszlimokkal szemben és meglopja, megalázza a nem muszlimokat .Érdekes a kinaival vagy lengyelekkel nincs gond .A magyar cigányokkal legfeljebb de azok jönnek és mennek is mert segélyt nem szór Hollandia mint 10 éve.
    http://www.kephost.com/image/Sbbd

   • turidani

    “Azzal kezdte, hogy bár valóban diktatúra volt, mielőtt az amcsik jöttek, de sokkal nagyobb biztonságban éltek, mint most.”
    ————————–
    Azzal kezdte, hogy pofátlanul hazudott.
    Azt állította, hogy az USA támadta meg Irakot.
    Holott Szaddam kezdte a háborút, és Szaddam volt az, aki felrúgta a tűzszüneti megállapodást.
    Az USA egyébként sem Irakot támadta meg, hanem csupán Szaddam diktatúráját döntötte meg.
    Az USA hadserege sokkal több időt töltött a Szaddam által kiéheztetett ország élelmiszer- és vízellátásának megszervezésével, mint Szaddam hadseregének leverésével.

    ————————–
    “diktatúra van máshol is a világon (pl. Észak-Korea), oda miért nem ment igazságot tenni az USA?”
    ————————–
    Úgy tűnik, pont a lényeget nem sikerült megértened.
    Az USA sehova nem megy “igazságot tenni”.
    Arra ott van az ENSZ.
    Az USA legfeljebb csak akkor avatkozik be, ha valahol háború tör ki, és meg kell állítani a tömegmészárlást.
    De még ilyenkor is csak akkor avatkozik be, ha meg tudja győzni a választópolgárait arról, hogy az adott háború veszélyezteti az USA érdekeit, és ezért indokolt amerikai katonák életét kockáztatni a beavatkozással.

    Szaddam az élete végéig zavartalanul diktátorkodhatott volna, ha nem rohanja le 600 ezer katonával az ENSZ-tag Kuwaitot.
    Nem az USA kezdte a háborút, hanem Szaddam.
    Az USA csak megállította Szaddam közel-keleti ámokfutását.

    • Dr.Zoidberg

     Az, hogy Szaddam kezdte a háborút, és hogy az USA támadta meg Irakot, milyen korrelációban is van? Olyanban, hogy csúsztatsz. A háborút lehet, hogy Szaddam kezdte, azzal, hogy megtámadta Kuvaitot. Ebben a mondatban hol volt az USA? Sehol, mert aztán ők támadták meg emiatt Szaddamot! Aki az ő emberük volt azelőtt. NEM MINDEGY! Igen is az USA tehet a mostani helyzetről, és az USA tehet a tálibokról is. Élelmiszer-és vízhálózat? Na ne röhögtessük egymást. Ha csak a felét költötték volna a háborús gépezetüknek arra, hogy miután széjjelverték az országot, fel is építsék azt, nem ez lenne most. Az USA – nak fél krajcárt sem számít az emberi élet, kizárólag a gazdasági tényező. Ha ez nem így lenne, már régen nem lenne sehol az IS sem.

     • turidani

      Öregem, elképesztő marhaságokat hordtál össze.
      Láthatólag még a kuwaiti háború elemi tényeivel sem vagy tisztában.
      Ha ugyanis még azt sem tudod, hogy mi a jogi kapcsolat Kuwait 1990-beli megtámadása és Szaddam 2002-beli megdöntése között, akkor annyira sötét vagy az iraki háború kérdését illetően, hogy semmi értelme veled vitatkozni.
      Persze most (kb. ötödször) újra leírhatnám neked az iraki háború történetét.
      De minek írjam le, ha az eddigi bejegyzéseimet sem olvastad el?
      Mert ha elolvastad volna, nem írtál volna ilyen hülyeségeket.

     • Dr.Zoidberg

      Miért, írtam, hogy nem tudom? Azt vitatnám, hogy az USA lenne a jó szamaritánus. Annyit mondok, hogy mindig, mindenhol ugyan az a képlet-a régi fegyverek kilövése, és a nyersanyag megszerzése. Nincsen vagy látszat-humanitárius ténykedés. Ha nem így lenne, nem lenne sem Is, sem a tálibok, mert megakadályoznák időben. Oktatással és az infrastruktúra újraélesztésével. Rengeteget költenek megdöntésre és kihasználásra, de a valódi demokrácia “exportálása” nem érdekük. És nem
      hiszem, hogy nem így lenne,mert mindenhol bebuknak.

     • turidani

      Egyrészt ne vond kétségbe, hogy az USA “jó szamaritánus”, mivel a nemzetközi segélyek többségét és az ENsZ fenntartási költségeinek oroszlánrészét mindmáig az USA fizeti.

      Másrészt pedig fogd már fel, hogy az USA sohasem akart a világ csendőre lenni, hanem csupán békés feltételeket próbál teremteni a más országokkal való kereskedelemhez.

      Az USA sohasem elkezdeni, hanem csak befejezni szokta a háborúkat.

      És ha csak a két világháborút nézed,már akkor is hálásnak kéne lenned ezért.

      Tehát egyrészt nincs okod számonkérni az USÁ-tól a rászorulók támogatását, mivel minden más országnál több támogatást ad a rászorulóknak.

      Másrészt pedig nincs jogod az USÁ-tól azt követelni, hogy az európai nagyhatalmak által létrehozott háborús gócpontokat és konfliktusforrásokat megszüntesse.

      A Közel-Keleten és Ázsiában nem az USÁ-nak, hanem az angoloknak és a franciáknak voltak gyarmatai.

      Az európai nagyhatalmak szarát nem az USÁ-nak, hanem az európai nagyhatalmaknak kéne eltakarítaniuk.

     • Dr.Zoidberg

      De, teljes mértékben kétségbe vonom. Az ENSZ egy vicc, egy röhej. Azt aztán fizethetik, sorolhatnánk, hol nem voltak képesek kiállni a civil lakosságért igazán Ruandától Szerbiáig. Egy igazi képtelen sóhivatal az összes látszatszervezetével együtt. Aláírom: nagyon szép a segélyezés, csak amíg az ENSZ segélyez, addig az USA, ami ennek elvileg nagy részét fizeti, tömegével dobja ki pl. az élelmiszert a tengerek mélyére, miközben lehetetlen összegeket költ fegyverkezésre.. Az engem nem érdekel, hogy mellékesen mit akart. Békés feltételek? Vagyis Dick Cheney lerombolja az iraki olajkutakat, mint védelmi miniszter, aztán újjáépíti a Halliburton élén. Megérős kereskedelem inkább, mint békés feltételek. Vagy a nép által támogatott, majd a CIA által meggyilkolt, és a fasiszta Pinochet-et kormányra léptető akciónak is ez volt a célja, aminek a folyamata teljesen leírható az amerikai gazdasági érdekek mentén?
      A világháború elég övalatti húzás, mivel egyrészt itt nem a világháborúról van szó, ahova másrészt amúgy azután léptek be, miután katonai kár érte őket, ami valahol érthető is, csak ugye kicsit levon a feltétlen hálaérzetből, hogy nem Európa megmentése volt az alapvető indok (respekt az addigi önkénteseknek, de az nem az amerikai kormány). Ja, meg befejezi a háborúkat, mint pl. Vietnámot? Nem fejeztek be semmit, hanem otthagyták koncnak Saigon-t az észak vietnámi hadseregnek, és még gondolkodtak egy pár generáció rákos “továbbfejlődéséről” az agent orange-el, hogy a napalm-ról ne is beszéljünk; aztán miután a hadseregük minden morált elfelejtett és nem bírtak a tál rizsen élő vietkong-al, egyszerűen leléptek. De a sornak nincsen vége, a mélyített uránlövedékektől a foszforbombáig exportálták a demokráciát Afganisztánba és Irakba is, iszonyatos mértékű civil áldozatokat produkálva. De hát mit tegyenek, ha egyszer az adóból, minden bevételből származó összköltségvetésnek több, mint a felét a hadigépezetre költik? Ehhez képest három garas a segélyezés. Hagyjuk már az USA mosdatását. Ja, és hogy az európai nagyhatalmaknak kéne eltakarítani? Persze, ez tök jogos, ugye elég sok mindent kéne. De nem teszik. Hanem hagyják, hogy az USA a saját maga módján rombolja még rosszabbra a helyzetet az adott országban, mint amilyen volt – lásd pl. ez az interjú.

     • turidani

      Olyan dolgokat keversz, amelyeknek semmi közük egymáshoz, és olyan dolgokat írsz, amelyeknek semmi köze a valósághoz.

      1. Tök mindegy, hogy mennyi élelmiszert dobnak ki az USÁ-ban.
      A lényeg, hogy a világ országai közül messze az USA adja a legtöbb humanitárius segélyt.

      2. Dick Cheney sohasem volt védelmi miniszter, hanem csak alelnök.
      Az iraki olajkutakat és vízvezetékeket pedig nem az USA, hanem Szaddam visszavonuló hadserege robbantotta fel.

      3. Kb. huszadszor írom le, hogy az USA sem világrendőr, sem pedig világmegmentő szerepet nem akar vállalni.
      Csak akkor avatkozik bele egy háborúba, ha az sérti az érdekszféráját.

      4. A vietnami háborút nem az USA kezdte, hanem a kínaiak által felfegyverzett északi kommunista partizánok, akik a polgári demokrácia helyett kommunista diktatúrát akartak bevezetni.
      Az USA a dél-vietnami polgári demokrácia védelmében avatkozott be.
      Az USA kizárólag azért adta fel a harcot, mivel az északi partizánok a civil lakosságot élő pajzsként használva támadtak (tehát semmibe vették a hadviselés elemi humanitárius szabályait, és nagy ívben szartak a saját honfitársaik életére), és ezért a partizánok elleni harcnak iszonyú sok civil áldozata volt, amit az USA már nem volt hajlandó bevállalni.

      5. Az USA az elmúlt években az amerikai GDP kevesebb mint 4%-át költi katonai kiadásokra.
      Görögország az elmúlt években a görög GDP több mint 4%-át fordította erre.
      Szóval nehogy már túllihegd az amerikai hadi kiadásokat.

     • Dr.Zoidberg

      Vitatnék. Mindent.
      1. Nem tök mindegy. Egyrészt azért, mert a saját szociális rendszerük sincsen a csúcson, másrészt nyilván nem akartam teljesen direkt párhuzamot vonni, de jól mutatja a hozzáállást. Elhiszem, hogy az USA adja a legtöbbet, és nem akarom képmutatóként meghazudtolni sok ember megmentését, de akkor is kirakatnak tartom a jelenséget, ha ők adják a legtöbbet. A legtöbb sem elég. Nem követelek rajtuk semmit. Objektíven megállapítom, hogy ez így nem működik.
      2. OK, igaz, Dick Cheney Vice President volt. Ebben tévedtem. Ettől függetlenül minden úgy volt, ahogy, csak nem feltétlenül mindent a FOX news-ról kell bólogatva elhinni. Ez nem összeesküvés-elmélet, nyomon követhető, csak kicsit jobban bele kell menni az adatokba, részletekbe. Habár a “csak” – ról levenném a jelentését. Egy ostoba, sötét cowboy-nak, mint amilyen mind a két Bush volt (pláne az ifjabbik) igencsak sokat tolta bármilyen irányba az intézkedéseit egy nagyon is tudatos alelnök. Az USA-féle kolonizáció és infiltráció az óriáscégek révén valósul meg, miután gazdaságilag, vagy ha úgy nem megy, katonailag tönkretették az adott országot. Perutól Irakig, de a Fülöp-szigetekiek is mesélhetnének. Bár rég vot, tán igaz sem volt… Irakban olajügyben éppenséggel a Halliburton közreműködésével. Nagyon szép a humanitárius tevékenység. Csak éppen elfed más tevékenységeket is, amiknek kevésbé örülnek, ha beszél róla az emberiség. Mondjuk meglepő is lenne, ha a világ olajtartalékának több, mint a felét nem akarnák maguknak. Csak hát látjuk az eredményét.
      3. Leírhatod százezerszer is. Bár itt csak szavakról vitatkozunk. Az igazság az, hogy az egyetlen országról beszélünk, ami a megalakulása óta átlagosan minden huszadik évben részt vett egy grandiózus háborúban, többnyire megszállva az adott országot. Noam Chomsky nagyon szépen leírta, hogyan támogattak mindig is Washington-barát (jellemzően jobb-szélsőjobbos politikát folytató) szervezeteket és jelölteket az USA-tól gazdaságilag függetlenedni akaró, jellemzően inkább baloldali csoportokkal szemben. Persze, az érdekszféra, de hát pont erről van szó. Az USA érdekszférája mindenhol és mindenre kiterjed, csak nem mindig ugyanúgy és ugyanakkor jár el annak megszerzésére.
      4. Igen, bár kétségtelenül az USA fejezte be, amikor kivonta a katonákat, de főleg utána a pénzt Dél-Vietnámból, ezzel halálra ítélve azt. Előtte azért még tönkretették a fél ország mezőgazdaságát, és tömegeket nyomorítottak meg mindenféle mérgekkel.
      5. Az elmúlt években lehet. 2011-ben többet költöttek a hadseregükre, mint Oroszország, Kína, és a meghatározó európai országok együtt. Tömegek lázadtak és lázadnak fel, mivel az alapvető ellátás sok helyen hiányos volt a katonai kiadások miatt.

     • Fényt az éjszakába

      – Első öböl háború: ENSZ BT határozat Kuvait lerohanása miatt. Hatalmas zakót kaptak
      – Második öböl háború: Szaddam sunyisága miatt. 23 nap alatt megbukott a rendszer.

    • Bagarus Ferenc

     Te tenyleg agymosott vagy! Szaddam kezdte a haborut a USA ellen? Ha nem ellenuk, akkor mi kozuk hozza? A USA nem Irakot tamadta meg? Hat ki a faszt? Talan Szaddamot a jatszoteren? A USA mindenhol igazsagot akar tenni, ahol elotte felkavarta a szart!! Amiota lerohanta Irakot, azota onnan ingyen hordja az olajat. Ha ez nem tortent volna meg, a USA mar regen osszeomlott volna. Azert nem megy pl. Eszak-Koreaba, mert ott jelenleg nincs semmi jelentosebb ertek, amit el lehetne lopni. Az ENSZ-re pedig ne hivattkozz, mert az egy Amerika altal penzelt, amerikai zsidok altal iranyitott gittegylet. Ha ennyire tudatlan es agymosott amerika fan vagy, akkor ne politizalj es ne kommentelj, baszdmeg!!!!

     • Bagarus Ferenc

      Oooo! Elnezest! Nem akartam durva lenni, de a tudatlansag es felre informaltsag lattan elkapott a harcteri idegesseg!!

     • turidani

      Kedves Ferenc,

      lassan írom, hogy megértsd:


      1990-ben Szaddam 600 ezer katonával megtámadta az ENSZ-tag Kuwaitot.

      Az USA az ENSZ BT határozat alapján kiverte Szaddamot Kuwaitból, de megállt Irak határánál.

      Szaddam a támadással háborús bűnt követett el, ezért jogos lett volna a hatalmát megdönteni, és őt bíróság elé állítani.

      De Szaddam megdöntése felborította volna a térség katonai egyensúlyát, és hosszas hatalmi harcokat eredményezett volna Irakban. Ezért az ENSZ úgy döntött, hogy életben hagyja Szaddamot, amennyiben Szaddam elfogadja az ENSZ TŰZSZÜNETI FELTÉTELEIT.

      Az ENSZ TŰZSZÜNETI FELTÉTELE az volt, hogy Szaddam eltűri, hogy az ENSZ fegyverzetellenőrei folyamatosan jelen legyenek Irakban, és ha támadó fegyvert vagy fegyvergyártó létesítményt találnak, azt megsemmisítsék. Szaddam ezt a feltételt elfogadta.

      Az ENSZ fegyverzetellenőrei a lakosság besúgásai segítségével sok mindent (növelt hatótávolságú rakétákat, valamint vegyi és biológiai fegyverek gyártására szolgáló üzemeket) találtak, és ezeket meg is semmisítették.
      A fegyverzetellenőrök vezetője erről könyvet is írt, és a könyv magyarul is megjelent. Tehátlehet leállni a hazudozással, hogy az ellenőrök nem találtak semmit.

      Szaddam azonban egy idő után megelégelte a dolgot, és kitiltotta az ENSZ fegyvertzetellenőreit Irakból.

      Az ENSZ erre embargót hirdetett meg Irak ellen, ami azt jelentette, hogy attól kezdve Irak csak élelmiszert és gyógyszert importálhatott.

      Szaddam azonban korrupt európai kereskedők segítségével továbbértékesítette a szállítmányokat, és a befolyt pénzt a saját európai számláira utaltatta, hogy abból titokban fegyvert vásárolhasson.
      Az ENSZ jelentése szerint az élelmiszer- és gyógyszerhiány miatt az embargó ideje alatt hetente átlagosan 5 ezer civil – nagyrészt gyerek – halt meg.

      Mivel Szaddam az ENSZ fegyverzetellenőreinek kitiltásával megsértette AZ ENSZ TŰZSZÜNETI FELTÉTELEIT, ezért a szeptember 11-i támadáson felbőszült USA 2001-ben úgy döntött, hogy ha Szaddam nem engedi be az ENSZ fegyverzetellenőreit, akkor az USA a Szaddammal kötött TŰZSZÜNETET semmisnek tekinti, és FOLYTATJA a Szaddam elleni harcot.

      Tehát 2002-ben az USA nem “megtámadta” Szaddamot, hanem csak FOLYTATTA a Szaddam által Kuwait lerohanásával elkezdett háborút.

      Az USA egy teljes éven keresztül próbálta meggyőzni Szaddamot arról, hogy teljesítse az ENSZ tűzszüneti feltételeit.
      Szaddam azonban a vele titokban üzletelő európai országok tiltakozásán felbátorodva megtagadta ezt.

      Ezért egy év várakozás után, 2002-ben az USA a Szaddammal 1990-ben kötött tűzszünetet semmisnek nyilvánította, és Szaddam megdöntésével befejezte a Szaddam által 1990-ben elkezdett háborút.


      Sajnos, a feltételezések igaznak bizonyultak: Szaddam megdöntése után a környező országok (Irán, Szaud-Arábia, stb.) terrorista akciókat szerveztek Irak dezintegrálására, és ezt addig fogják folytatni, amíg Irak annyira le nem gyengül, hogy el tudják foglalni és fel tudják maguk között osztani.

      Irak ugyanis egy nagyon heterogén népességű ország, amit kizárólag Szaddam erőszakos uralma tudott egyben tartani.
      Tehát Iraknak legalább háromfelé kéne szakadnia ahhoz, hogy a nemzeti és vallási ellentétek megszűnjenek.

      Egy ilyen szétszakadás azonban rengeteg belső és külső érdeket sért, tehát valószínűleg csak háború útján fog tudni megvalósulni.

  • Fényt az éjszakába

   Ne hagyd ki az Irán elleni támadást. Az véreztette ki a gazdaságot.

  • Bagarus Ferenc

   Kedves turidani! Csupa kisbetuvel, mint nemecsekerno, mert Te igy szereted. Nos amint latom Te a “public mediabol” tajekozodsz,de annak is valami nagyon gagyi vonulatabol. Eloszor is a fegyverzet ellenorok nem talaltak semmit, sem “nagy” hatotavolsagu raketakat, sem pedig vegyi fegyvereket Irakban. Ezt amerikai politikusok nyilatkoztak joval a haboru uatn. Nem halt ehen 1.5 millio iraki, ugyanis a fentebb, egy masik kommentnel emlitett iraki kollegam sem tud errol, pedig O ott elt akkoriban. A tobb tizezer iraki kurdrol annyit, hogy az 1-2 falu 5000 lakosa volt. Tudom, ezt sem kellett volna, de minden diktator szereti elhallgattatni az ellenzeket. Az amerikai bevonulas ota nagysagrendekkel tobb aldozat volt, fokent civilek!!
   Tehat mar bocs, de az iraki sracnak nagyobb igazsaga van, mint Neked!! Amerika tobb tucat orszagot tamadott meg az elmult 100 evben. Ez nem a Vilag csendore, hanem egy szar agresszor!! Europa tobb orszagaban csinaltak felmerest nehany evvel ezelott. A kerdes az volt, hogy “On szerint mely allam /allamok/ veszelyeztetik leginkabb a Vilagbeket. Szignifikans tobbsegben az elso ket helyet USA es Izrael foglalta el. Kerlek, vagy mashonnan szerezd be informacioidat vagy ne kommentelj!! Koszonettel. Ferenc

 • John Smith

  Nágó Zsuzsa vagy aki leírta megkérhetne valakit egy tisztességes korrektúrára a cikk publikálása előtt. (pár ezer km-el – pár ezer km-rel, 50%-al esett – 50%-kal esett, stb.) Bocs.

 • Larry Mata

  Nágó Zsuzsa, kérdem én, visszadtad a magyar állampolgárságod ? Ha igen, akkor nekünk ne üzenj semmit !!

  • Nstmo Komment

   Neked senki sem üzent ezek szerint, akkor meg nem kell aggódni.

   • Larry Mata

    De igen, ezzel a cikkel üzentél ! A magyarállampolgárságról mondj le, hisz megigérted !!

    • Nstmo Komment

     Most akkor mi is a gond?
     Az hogy visszaadta, vagy az hogy mondta, vagy hogy mondta és nem adta vissza, vagy hogy volt/van neki olyanja?

     • Larry Mata

      Ki vagy te, hogy engem vonsz kérdőre ? Nágó Zsuzsa vagy ?!

     • Nstmo Komment

      Na az még nem voltam, de halomba vágom a droidokat.
      Droid-e vagy?

     • Larry Mata

      Tévedés, én gondolkodom !!

     • Nstmo Komment

      …ja, két tévedés között…

     • Larry Mata

      Amikor megéri koromat, nézzen hátra miben tévedett, miben hibázott… Ön !! Nekem egy sikeres élet jutott, minden téren . … szívemre s eszemre hallgatva.

 • Kata Raffayné Kálsecz

  Tehát! Nekünk mi közünk is van az irakiak nyomorához?????? Semmi! Akkor miért Magyarország tartsa el az onnan menekülőket??????? Talán az usa kormányánál kellene reklamálnia a srácnak! Végtére is az usa kezdte a háborút, mint ahogy minden háborút az utóbbi időben. Lassan már nincs olyan ország a bolygón, amelyet az usa nem támadott meg, vagy nem fenyeget támadással.

 • Okos Sándor

  Nem azért de ez ki a faszt érdekel,oldják meg ők főleg ha ez is ilyen tanult gyerek.

 • Subi2

  A lényeg: Muhammad: – 17 éves voltam, amikor az amerikaiak és szövetségeseik megtámadták az országomat 2003-ban. Annak ellenére hogy a háború előtt Irakban diktatúra volt, az életünk nagyobb biztonságban volt, mint Saddam bukása után.

  • Fényt az éjszakába

   A lényeg: Szaddam mmegtámadta Iránt majd Kuvaitot. Így kezdődött.

 • djhambi

  Biztos van a menekültek között néhány, akiket szívesebben tudnék a szomszédomnak, mint innen néhány acsarkodó kommentelőt.

 • Attila Gönczi

  hány százalékuk gondolkodik így? Ez itt a göcs.

 • Fényt az éjszakába

  A riport alany elhallgatja, hogy a közel keleti háborúskodást Szaddam Husszein kezdte amikor megtámadta Iránt majd Kuvaitot tehát nem a nyugatiak.
  Ami elől menekülnek az arab egyben az iszlám világ válsága amiben nem kell külső erőket keresni. Azon is érdemes elgondolkodni miért nem voltak képesek felállítani egy erős központi hatalmat amire minden lehetőségük megvolt.

  A cikk nem ejt szót a legfontosabbról Európa szempontjából: a beletelepült muszlimok zárt közösségekben élnek. Egy-két generáció után már elfelejtik, hogy kerültek Európába ezért elkezdik majd érvényesíteni érdekeiket, a saria bevezetését akarják elérni. Mivel szaporodási rátájuk magasabb mint az őshonos európaié csak idő kérdése a hagyományos európai civilizáció megbuktatása.
  Poitiers alatt állította meg a szaracénok előrenyomulását Martell Károly 732-ben. 1683-ban Lotaringiai Károly állította meg a törököt Bécs alatt. Ami akkor nem sikerült nekik azt most megtehetik belülről erőszak nélkül.

  • Bagarus Ferenc

   Igen, tudjuk, hogy Szaddam Husszein diktator volt. Azt is tudjuk, hogy az “Obol-haboru kirobbantasa nagy hiba volt tole. De az a haboru lezarult es minden normalis mederben folyt tovabb a Kozel-Keleten. Egyebkent itt jegyzem meg, hogy Iraknak jelentosen nagy hadserege volt, mert regota rivalizalt a Kozel-Kelet csendorenek tekintett Irannal. Namarmost, egy ekkora hadsereget bekeidoben fenntartani lehetetlen. A katonak harcolni akarnak, ez a normalis. Ellenkezo esetben a hadsereg demoralizalodik, szetesik vagy lazadas tor ki. Ennyit az Obol-haboru Irak altal tortent kirobbantasanak okairol. Tehat amint irtam, az elet normalizalodott olyannyira, hogy Szaddamot a nep jelentos tobbsege imadta. Ezt elso kezbol tudom, egy iraki kollegamtol!!! Igen am, de ekkor jott Amerika a csatlosaival es szetvertek mindent szellemi, erkolcsi es fizikai ertelemben. Az amerikai megszallas ota nagysagrendekkel tobb ember pusztult el, mint Szaddam idejeben es permanens kaosz uralkodik!! Tehat megis csak a Nyugat tehet arrol, ami ott tortenik !!!

   • Fényt az éjszakába

    Szerintem
    – hadsereg foglalkoztatás nem elég indok egy háborúra.
    – Mindez csak felszín. A valóságban az iszlám világ azon belül az arab országok válsága amit az amerikai beavatkozás csak korábbra hozott.

 • Szekeres István

  A POLITIKAI MENEKÜLT a
  szomszéd iszlám-hitű országba is menekülhet! Pl. Afganisztánból Pakisztánba. Szíriából
  Törökországba, Bengáliából Pakisztánba. Vagy arab egy másik arab országba. Nem
  kell(ene) Afrikán, földrészeken, országokon, óriási költséggel (!!!) átutazva, „átvándorolva”,
  a teljesen idegen kultúrájú, keresztény Európába „menekülni”. A bengáliai mehet
  Pakisztánba, ahonnan Bengália kiszakadt. Sokan (pl. afrikaiak) be is vallják,
  hogy a biztonságosabb, magasabb életszínvonal miatt akarnak Európába menni.
  Ahol állami segélyeken is jobban élnek.

  A valós politikai menekültek
  száma elenyésző. Aki képes egy sor országon átvándorolni Európába, az első,
  másod és harmadsorban is gazdasági, vagy ki tudja milyen (?) célból teszi. Jelentős
  részük a legdrágább telefonokkal és kellő mennyiségű pénzzel is rendelkezik. Magával
  hozza az európaitól teljesen eltérő etnikai, kulturális és vallási identitását.
  (Idős embereket nem is látok közöttük!) S ez idővel az európai kultúra
  megsemmisítését jelentheti, mert a „menekültek” identitásukhoz, vallásukhoz saját
  jogokat fognak követelni. Utódaik pedig (a már létező példák szerint) halálos
  ellenségei lehetnek befogadóiknak. Sajnos, vannak már rá példák. De nagy
  gazdasági terhet jelent a befogadó országoknak, végső soron csökkentve az
  életszínvonalukat. Erre pedig a jelek szerint nem kaphatók. Különösen azok,
  ahol ma sem magas az életszínvonal.

  EGÉSZEN MÁS AZ ALAPVETŐ GOND! — AMIRŐL ma még —sajnos
  — SZÓ SEM ESIK!

  AFRIKA, ÁZSIA és az arab világ országainak általános
  TÚLNÉPESEDÉSE!

  Az Iszlám szélsőségesek terrorja
  csak a minden elfedő, megtévesztő felszín; a mélyben békíthetetlen etnikai, szociális
  és vallás-uralmi (!) ellentétek húzódnak. A
  SZEGÉNYSÉG ÉS KILÁTÁSTALANSÁG. A JOBB ÉLET UTÁNI VÁGY, AMELYNEK A MŰHOLDAKON
  FÖLDRÉSZEKET ÖSSZEKÖTŐ, TELEVÍZIÓKBAN ÉS MÁS HÍRKÖZLŐ SZERVEK ÁLTAL BEMUTATOTT
  REKLÁMJA: A GAZDAG, JÓMÓDÚ EURÓPA. De Európában is elsősorban csak a
  legmagasabb életszínvonalú (északi) országok. S ez önmagában is bizonyítja a
  népvándorlás fő okát! Aki mást állít, az nem mond igazat!

  Mert az újkori népvándorlás az
  emberiség végzetes betegségét jelzi. A fő ok:

  AZ EMBER földrészenként ARÁNYTALAN TERÜLETI TÚLSOKASODÁSA!

  Amely a közeljövőben, nyelvi,
  társadalmi-vallási alapokon szított szociális ellentéteket, s a Föld apadó természeti készleteiért folyó
  küzdelmeket eredményez. Egyre nagyobb lesz a víz és élelemhiány.

  Ma még csak helyi háborúkat
  lobbant fel ott, ahol az államhatalom valami miatt összeomlott.

  Az ISZLÁM ÁLLAM kapitalizmus-ellenessége már jól kivehető, a
  diktatúrákra jellemző kizárólagossággal és gyűlöletkeltéssel együtt. Afrikából
  pedig a fejlett hírközlés, a televíziókban látható európai életszínvonal nyomán
  milliók indulnak el (majd) a liberális, befogadó Európa felé is. Mert ez még csak
  a kezdet!

  — Nigéria népessége 800-900
  millió lesz nyolcvan év múlva, mert az átlagos gyerekszám 5-7 családonként. Afrika
  lakóssága 80 év múlva 5 milliárd (!!!), vagy több is lehet. Ma a
  harmad/negyedét sem képes már élelemmel jól eltartani. India népessége
  hamarosan meghaladja Kínát (!!!).

  — De csak akkor, ha utódaink még
  megélik!

  MÁR RÉGEN SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁST KELLETT VOLNA BEVEZETNI,
  amint azt tette Kína! (Egy házasság:
  egy gyerek, utána már jön a magas adó.)

  Az éhínség, az életösztön
  végzetességekre kényszerít. Mások gyűlöletére pedig a történelem folyamán ok mindig
  akadt. Ne őket szaporítsuk. Minden körülmény között embernek kell maradni, ha
  az „ember”, vagy a „humanitás” szó jelent még valamit.

  Mert tízmilliók fognak elmenekülni,
  elvándorolni a vérben fürdő, zsúfoltan nyomorgó szülőföldjükről! Egy részük
  Európába.

  — Az iszlám állam terrorja
  csak az iszlám leplével burkolt felszín! Valójában már működő, új
  államszerveződés. Veszélyeztetésének kifejezett célja: Európa (egykor arabok és
  törökök által meghódított részének) erőszakos iszlamizálása. Látens képviselői
  számolhatatlanul, ellenőrizhetetlenül jöhetnek ellenőrizhetetlen tömegekkel
  Európába. S lehet, hogy csak a gyermekeik lesznek hithű, muszlim tömeggyilkosok,
  amint a már létező példák mutatják. Tunéziában, Sousseban és Monastirban, minden
  európaiak által lakott szálloda előtt géppisztolyos katonák, rendőrök állnak. Ujjuk
  fegyverük sátorvasán, vagy billentyűjén.

  Pár évtized múltán elfogyhat
  az olaj is, amely eddig extra nyereséget juttatott — szinte ingyen — az arab
  világnak. Vagy a túlkínálattól csak tartósan esik túl alacsonyra az ára. Vagy a
  túlszaporodástól az éhezés válik életformává. S akkor kipukkad az „emberiség-lufi”,
  és előáll az a természetben ismert önszabályozó folyamat, amikor a sáskák
  túlszaporodva fölfalnak mindent, majd felhőrajokban útra kelnek és
  országrészeket lerágva tesznek sivataggá. Aztán, ha elfogy ott is az élelem, a
  lerágni való: éhen döglenek.

  — Az ember nem sáska, de
  túlszaporodván, elfogyasztva a természet-adta élelem és más létfontosságú forrásokat,
  hasonlóra képes. A túllegeltetés sivataggá változtatott Afrikában egész
  országrészeket.

  EZ (lesz) IMMÁR AZ EMBERISÉG VÉGZETES GONDJA: A
  regionális TÚLSZAPORODÁS!

  Erről kellene folyamatosan cikkezni! Nem politikai
  töltetű gyűlöletet szítani, vagy ennek ellentéteként: ELFEDNI A BAJT!

  Az EMBER, az egyének sorsa megindító! Földrésznyi távolságra
  szülőföldjüktől. De az Európába induló milliók, majd tízmilliók problémáját
  Európa nem tudja, NEM KÉPES megoldani, OLYAN SOKAN VANNAK, és egyre többen
  lesznek! Mert ez még csak az „emberlavina” indulása. Ez már ma is jól és egyre
  jobban látszik. Ezeket a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeztek!

  Európa bukását vetíti előre,
  ha nem védekezik az újmódi honfoglalás ellen.

  Franciaországban már most saját
  jogokat követelnek, és nem hajlandó elfogadni a már ott született generáció sem
  a befogadó ország keresztény kultúráját és szokásrendjét; Olaszországban
  törnek-zúztak az afrikaiak, mert keveslik a segélyező ellátásuk mértékét.

  Erre kell felkészülni
  Európának, határai erős, átjárhatatlan védelmével. Akár majd fegyveres erővel
  is. Amennyiben szükséges. Közben: EMBERNEK KELL tudni maradni!

  Mert hamar eljön az idő,
  amikor új tartalmat kap a magyar közmondás: „Engedd be a (…) házba: kiver a házból!”
  Ez velünk már Trianonban megtörtént. A magyarság elfogy a Kárpát-medencében,
  mert nincs egységes, erős állama, jövőképe. Így pedig az asszimiláció
  feltartóztathatatlan.

  De megtörténhet Európával is.

  A SAJÁT NÉPESSÉGET helyreállító, GYERMEKEK FELNEVELÉSÉT
  előnyben részesítő NYUGDÍJRENDSZERT KELL BEVEZETNI! NEM egyéni ÖNZÉSEN alapulót, amely nem szolgálja a
  népesség megújulását. MERT EZ története VÉGÉT (végzetét) JELENTI EURÓPÁNAK!

  S ebből az általános
  problémából undorítóan erkölcstelen a magyar belpolitikában, a szolidaritás álságos
  leplével magunk ellen is fegyvert kovácsolni.

  2015. június 24.

  • Bagarus Ferenc

   Ez egy egeszen jo osszefoglaloja az okoknak, a jelenlegi helyzetnek es a varhato kovetkezmenyeknek ! Gratulalok Istvan !

 • https://www.youtube.com/watch?v=GB7l7UIOoW8 motorosgecc

  Én nem akarok 10 év múlva vallást váltani az életem megmentéséért a saját szülőföldemen, ezek a muszlimok meg a középkori gyilkos vallásukkal nem normálisak, sosem fognak beilleszkedni. Menjenek a többi hasonszőrű országba, hagyják békén Európát, vagy inkább talán védjék meg a földjüket ahelyett, hogy minden életerős férfi gyáván lelép onnan.

 • Valaki .akárki .nem mindegy

  Ma egy hölgy nyilatkozott a tv be ,5 évig élt köztük kint elmondta,hogy ezek nagyon tudnak mesélni még saját maguk is elhiszik amit mondanak ,pedig egy szó sem igaz belőle ,igazi élösködök és az nagyon megy nekik ,hogy sajnáltassák magukat azt sem szabad nekik elhinni amit kédeznek ….A cigányoknál ezerszer rosszabbak !!!Elmondta még ,egy muszlim sosem fog integrálodni a gyerekeit nem fogja iskolába járatni föleg nem magyar keresztény gyerekek közé ..ami nekünk nem is baj …de sosem fognak beilleszkedni ,nekik meg van a maguk világa és szerinük csak az a jó amit ök mondnak akarnak ,eröszakosak is és ha valaki ellentmond nekik azt véresen meg is torolják …akaratosak és összefogva a többi muszlimmal mindent kiharcolnak maguknak ,nekik nincsenek ebben az országba törvények és azt ök sosem fogják elfogadni csak a saját törvényük létezik ….

 • Vidéki

  Nyolc észak európai állam (Dánia, Észtország, Finnország, Íroroszág, Lettország, Litvánia, Hollandia és Svédország) pénzügyminisztere egy közös levélben betámadta Párizs és Berlin terveit. A prudens északiak szerint az eurózóna reform ügyében
  el kell kerülni „messzeható kompetencia-átruházásokat az európai szintre”.
  Hozzáteszik, hogy „A DÖNTÉSHOZÁSNAK SZIGORÚAN A TAGÁLLAMOK KEZÉBEN KELL MARADNIA”

  Ez teljes összhangban van azzal amit Orbán is nagyon fontosnak tart!

  • evetto

   Forras? Koszi

   • Vidéki

    m.privatbankar.hu/…/berlin-es-parizs-kemeny-figyelmeztetest-kapott-eszakrol-megallj…
    2018. márc. 9. –

    • http://anonymand.blogspot.com anonymand

     Nem megy ez neked, ne erőltesd!
     Megmutatom hogyan kell úgy forrást megadni, hogy ha rákattintasz, akkor ne egy főoldal jöjjön ki:

     http://propeller.hu/itthon/3348578-helyreigazitotta-magat-mti-duna-mediaszolgaltato-czegledy-csaba-juhasz
     Így!

     Van egy fogadásom!
     Ezt fogod a linket használva találni:
     “Az elsőt Czeglédy Csaba kapcsán adta ki az MTI, íme:

     A 2018. január 5-én a “Magyar Idők – PestiSrácok.hu: pártmunkát végzett Czeglédy Csaba szövetkezete” címmel kiadott közleményünkben valótlanul híreszteltük, hogy

     1) a Demokratikus Koalíciónak a Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezetek pártmunkát végeztek; valótlanul híreszteltük továbbá, hogy

     2) a Human Operator cégcsoport Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció vállalkozása; továbbá, hogy

     3) a Demokratikus Koalíció feladatot adott a cégcsoportnak, és, hogy ezen feladatok tüntetésre történő mozgósításra is kiterjedtek.

     A másodikat pedig a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. adta ki, egy 2014-es ügyre kerülhetett ezzel pont.

     A 2014. október 11-én közzétett, “Önkormányzat 2014 – Fidesz: Juhász Péter plakátot rongált” című közleményünkben valótlanul állítottuk, hogy Juhász Péter dülöngélve, nyilvánvalóan alkoholos vagy drogos állapotban plakátot rongált. Ezzel megsértettük Juhász Péter jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, amiért ezúton elnézést kérünk.”

     Tudod, csak tiszta forrásból…
     Használható link megadásával.

    • evetto

     Segitek, latom a linkeles meg nem megy. Ezt akartad: https://privatbankar.hu/makro/berlin-es-parizs-kemeny-figyelmeztetest-kapott-eszakrol-megallj-az-eurozona-melyitesevel-316889

     Ez a cikk szenzaciohajhasz cimevel egy marciusi allasfoglalasra hivatkozik, amirol itt olvashatsz egy reszletesebb (es targyilagosabb) osszefoglalot: https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1GI0C8 – remelem a Reuterst elfogadod fuggetlen mediumnak.

     Ebbol nyilvanvalo, hogy semmi koze nincs az emlitett penzugyminiszterek erveinek Orban destruktiv es egyebkent celtalan szuverenitas-maniajahoz, hiszen az eszakiak nem a szorosabb fiskalis integracio oteletet vetik el, hanem ugy gondoljak, hogy jelenleg mas prioritasokra kellene fokuszalni.

     Vesd ossze: “There are “nice to have” reforms, like a common finance ministry, but they do not solve the real problems. That will only be done through pragmatic steps,” Finland’s Finance Minister Petteri Orpo told Reuters by telephone.”

   • http://anonymand.blogspot.com anonymand

    Képtelen megtanulni, hogyan köll egy linket megadni.
    Ő csak abból tud osztani, ami neki nincs.
    Ebben verhetetlennek tűnik.

  • Szerencsés János

   HELYES….HAJRÁ MAGYAROK..

 • http://bircahang.org maxval bircaman bircahang.org

  A népek tengerével szemben Soros, Mertkell, s Micron tehetetlenek.

  • Hun Béla

   te aztán mindenhol ott vagy 😀

 • Forgetme

  Felesleges ennyit ragozni. Orbán eu-s pénzeket tud lopni, de kb. ennyit foglalkozik az unióval összesen.

  • Szerencsés János

   …lopni??…és hányszor jelentettétek fel?…kedves marinéni?..mint.pld…Zuschlag?..Hunvald..Hagyó…stb…stb…?…nos?…haver…blabla…blabla…

 • http://www.vasalobolt.hu Csepp a tengerben

  Meglátjuk majd mit hoz a jővő

 • Szerencsés János

  ….én támogatom Orbánt az átalakításában…mert nekünk az csak jó lenne…

 • Ferencsik Árpád

  Péter Gábor hozzád képest egy gilisztákat tépkedő ovis a homokozóban. Semmi kétségem affelől hogy BÁRKIT habozás nélkül felaksztanál a cionbolsevista elődeidet sztahanovista módon felülmúlva. Félek eljön a te időd..

 • http://ferfiblog.blog.hu/ Mr.Waszabi

  Sőt, magam vagyok az Ántikrisztus egyenesen, nem de? Ne legyél már ennyire gerinctelen, gyáva szar alak – mindjárt magam kell szégyellnem magam helyetted is.