Putyin üzenőfüzete – A Hidfo.net és a kommunistabarát szélsőjobboldal

A Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) által létrehozott Hídfő.Net hírportálra hivatkozva az orosz külügyminisztérium nemrég azzal vádolta meg Magyarországot, hogy fegyvereket, köztük T-72-es tankokat szállít Ukrajnának, megsértve az uniós fegyverexport szabályait. A kormány cáfolatáról és a magyar-orosz viszonyról több elemzés is megjelent, a szélsőjobboldali forrásról azonban eddig kevés szó esett.

A Hídfő.Net olyan, mint cseppben a tenger: marginális szerepe ellenére az európai szélsőjobboldal sok vonását magán viseli. Orosz propagandát folytat, sok kérdésben nyíltan szimpatizál a szélsőbaloldallal, és Nyugatellenes. A Hídfő.Net az MNA hazai és külföldi kommunista szervezetek felé történő szervezeti és ideológiai kapcsolatépítésről tanúskodik, amely elsősorban a Kreml érdekeit szolgálja – a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali szervezetekkel ápolt kétoldalú kapcsolatai miatt. A portál szorosan kapcsolódik az egyik legnagyobb szintén orosz propagandát folytató szélsőjobboldali, összeesküvés-elméleti Facebook-oldalhoz, az igen népszerű, 43 ezer like-kal rendelkező „Titkolt hírek képekben” gyakran idézi forrásként.

Az információ azonban nem csak hogy hamisnak bizonyult – hiszen a tankokat a Magyar Honvédség valójában belföldi leselejtezés céljából szállította –, hanem rámutatott arra is, hogy az orosz propaganda néha meglehetősen esetleges és felszínes. Adott esetben egy háromezer fős látogatottsággal büszkélkedő honlapon megjelenő egyetlen bejegyzésre és egy (a Jobbikhoz kötődő Új Magyar Gárdához, Betyársereghez és Pax Hungarica szervezetekhez képest) meglehetősen marginális erőszakszervezetre építette fel akcióját. Oroszország tehát nemcsak a Jobbikkal, hanem a politikailag kevésbé jelentékeny, erőszakos szélsőjobboldali szervezetekkel is kapcsolatépítésre törekszik, melynek jelentőségét nem szabad alulbecsülni Oroszország szakadár fegyveres csoportokat felhasználó ukrajnai polgárháborús tevékenységének fényében.

Az MNA orosz-irányultsága szervezeti és ideológiai aspektusokból egyaránt tetten érhető, és az Alekszandr Dugin nevével fémjelezhető „eurázsiai ideológián” és az új putyini geopolitikai stratégián alapul. Sőt, érdekes módon az MNA már 2013-ban „megjósolta” az ukrajnai orosz beavatkozás lehetőségét egy újabb ukrán „narancsos forradalom” esetében.

Szervezetileg az a legfigyelemreméltóbb, hogy a Győrkös István által 1989-ben, még Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok néven létrehozott  kezdeményezés 2012-ben a „kommunistákkal” fenntartott kapcsolatok mentén (is) kettészakadt. Az MNA vezetősége ugyanis különbséget tett az ún. internacionalista „cionbolsevizmus” és a „nemzeti érzelmű kommunisták” vagy nemzeti kommunisták között. Utóbbiak közé Kassai Ferenc, a Hídfő.Net publicistája az Alekszandr Dugin által kidolgozott „eurázsiai ideológiát” követő Orosz Föderáció Kommunista Pártját és vezetőjét, Gennagyij Zjuganovot sorolja. A nemzeti kommunizmust a „népi érdek képviselete és következetes cionizmusellenesség” jellemzi, s teszi elfogadhatóvá a Győrkös vezette MNA számára. Noha az MNA Thürmer Gyula Magyar Munkáspártját nem tekinti a nemzeti kommunizmus igazi zászlóvivőjének, elismeri a pártot a „magyarság valódi érdekeinek” igaz képviselőjeként, mellyel ha tartós együttműködést vagy szövetséget nem is tart elképzelhetőnek, de az „akcióegység lehetőségét” nem zárta ki. Az „akcióegység” pedig 2012 novemberében megvalósult, amikor a kilakoltatások ellen tartott érdi szolidaritási tüntetésen egyaránt beszédet mondott Thürmer Gyula és az MNA képviseletében ifj. Győrkös István, Győrkös István fia. A Népszabadság információi szerint az MNA és a Munkáspárt közötti együttműködés már korábban felmerült az MNA 2012. szeptemberi pártalapítási kísérletekor, a szakadárok szerint végső esetben maguk Győrkösék által alapított „saját kommunista párt” révén. A szakadás után a Győrkös vezette MNA továbbra is célkitűzésként jelölte meg a nemzeti kommunisták felé történő nyitást a „társadalom mozgósítása” érdekében, sőt, bizonyos szempontból szerencsésnek tartották az „árulók” kiválását a kényes politikai tervek megvalósítása előtt. 2013-ban az MNA munkásállamról szóló ideológiai írásai jelenhettek meg ideiglenesen a kommunista.net és a RED-HELP honlapokon a „cionbolsevizmus érvényesüléséig”. Helyettük 2013-ben létrejött az egy orosz cég által is támogatott, és színtiszta orosz politikai propagandát terjesztő „nemzeti érzelmű radikális baloldali hírportál”, a Bal-Rad.

A hungarista és kommunista politikai irányzatok közötti, az MNA szakadásához hozzájáruló, logikai-ideológiai bakugrásokat valójában a Kreml szélsőbaloldali és szélsőjobboldali szervezetekkel egyaránt gondosan ápolt kapcsolatrendszere és Vlagyimir Putyin egyik fő geopolitikai ideológusának tekinthető Alekszandr Dugin tevékenysége teszi érthetővé. A szélsőséges politikai pártok politikája közelítésének a Kreml egyszerre előmozdítója és elsődleges haszonélvezője. A Nemzeti Bolsevik Párt és az Eurázsia Párt megalapításában egyaránt szerepet játszó Dugin pedig az egyik szellemi atyja a putyini „új-eurázsiai” ideológiának, amely nacionalista, ortodox és autoriter tradicionalista alapállása mellett a Szovjetunió iránti nosztalgiára is épít, felelevenítve, például a jelenlegi ukrajnai konfliktusra is magyarázatot adó, korábbi szovjet birodalmi törekvéseket. A szervezeti kapcsolódásokon túl az eurázsiai ideológia helyezi igazán kontextusba az MNA-nak személyesen Vlagyimir Putyin, az Eurázsiai Orosz Birodalom és birodalomépítés melletti elköteleződését, amit az MNA szerint sem a szervezetből kilépett csoportosulás, sem a Pax Hungarica vagy a szélsőjobboldali „zavaros Kossuth téri társaság” nem képes felfogni. S ezért védi meg az MNA a Szabadság téri szovjet emlékművet, és ítéli el a „politikailag analfabéta” Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom emlékművet meggyalázó akcióját. Sőt, az MNA olyannyira fátylat borítana az egész szovjet megszállási múltra, hogy Sztálinban a Magyarország második világháború utáni felosztását megakadályozó politikus személyét tiszteli. A mai Oroszországban pedig a magyar szélsőjobboldal revizionista törekvéseinek garanciáját látják, és az ezzel kapcsolatos reményt orosz részről igyekeznek is táplálni.

Az eurázsiai doktrína az MNA értelmezésében egy nagyon erős antiszemita összeesküvés-elméleti keretbe ágyazódik, melyben Putyinnak a szabad sajtót célzó korlátozó intézkedései valójában a külföldi, izraeli tulajdonú média elleni fellépést szolgálják a „zsidó világhatalom” ellen. Míg szemükben Zjuganov sikeresen alakította át a korábban cionista alapállású, marxista-internacionalista orosz kommunista pártot egy markáns nemzeti kommunista párttá, melynek korábbi képviselője, Albert Makasov nyugalmazott tábornok 1998-ban a Szovjetunió összeomlását a „zsidó maffiának” tulajdonította.

Az MNA ideológiai felkészültsége* mellett egészen meglepő geopolitikai tájékozottságról is bizonyságot tett, hiszen már 2013 szeptemberében figyelmeztet az Ukrajnában lehetséges újabb „narancsos forradalom” és a nyomában járó polgárháború veszélyére, melynek során „könnyen elképzelhető, hogy Moszkva az orosz lakosságot menteni fogja, és az ország több részre szakad”. Mindez aligha tekinthető véletlennek az Alekszandr Dugin által már évekkel ezelőtt felvázolt és nyilvánosságra hozott orosz forgatókönyvek és vélhetőleg kidolgozott katonapolitikai stratégiák fényében. Az erőszakos szélsőjobboldali szervezetek orosz kapcsolata és a putyini ideológia iránti elkötelezettsége  veszélyes lehet Magyarország és  egész Közép-Kelet-Európa stabilitására nézve.

* „Ismerjük az irodalmat, a Távol Moszkvától, a Távolban egy fehér vitorlától a Volokalamszki országútig. Tudjuk ki volt Oleg Kosevoj és az Ifjú Gárda. Ismerjük az indulókat, dalokat, hibátlanul elénekeljük az Internacionálét (nem úgy, mint Bajnai és Gyurcsány). De ismerjük a „Zúgva száll mint a győzelmi zászló”-t is, és a Vörös Csepel mellett (táborainkban is felhangzott a „Dalok és indulók szerepe a mozgalmak térnyerésében” előadásokon) még sok-sok indulót. A sztahanovista mozgalmat, a Munka Hőse kitüntetést megérdemlőket és tudjuk, ki volt Pokriskin. Nem nagyképűsködni akarunk, hanem azt bemutatni, hogy van rálátásunk a dolgokra.”

 • http://www.dotoho.blog.hu Csehszlovák Kém

  Jó cikk, gratu!

 • Gonda István

  Szerintem túlbonyolítjátok a dolgot. Van egy háború a szomszédban, amiről a média keveset és elfogultan informál. Erre az érdeklődők más hírforrást keresnek. Én is a Bal-Rad-al kezdem a napot, pedig nem vagyok komcsi. Lehántom a cikkeikről a komcsi mázt és a tényanyag érdekel. Nagy előnyük van, mert tudnak oroszul ukránul, így minden kinti helyi blogot követnek, és vannak kint informátoraik a fronton. Manapság az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban ők a legjobbak. A South Front Hu Facebook csoport se rossz főleg képanyagban, videókban, de ők túl érzelmesek.
  Ami meg a konkrét tankügyet illeti. Egyáltalán nem volt álhír. Hogy lehet olyan barom egy kormány, hogy háború idején elindít a határ felé egy tankokkal megrakott szerelvényt, ráadásul fényes nappal (ha csak nem az orosz titkosszolgálatokat akarja tesztelni). Egyébként egy hét alatt kiderült, hogy a cikk tartalma is igaz, mert tényleg egy cseh cégnek adják tovább a hadianyagokat, és formálisan mossák kezeiket a továbbiakat illetően.

  • Istvan

   Honnan derült ki, hogy nem volt álhír?

   • Gonda István

    1.) A fotó hiteles (másnap az Index lehozott egy másik fotót is, amely a debreceni állomáson készült).
    2.) A HM megerősítette a szállítmány(ok) letét, megadta az útvonalát (Kalocsa-Nyírtelek).
    3.) Később a HM közölte, hogy annak a cseh cégnek adja el a cuccot, ami a cikkben is szerepelt.
    4.) Nem cáfolta, hogy a cucc Ukrajnába fog kerülni, mert azt mondta a cseh cég azt csinál vele, amit akar, onnan már nem a HM felelőssége a dolog.

    • Istvan

     Én úgy értettem, hogy a HM állítása szerint a fotó olyan szállítmányról készült amely nem hagyja el az országot. Az eladott tankokkal kapcsolatban HM pedig azt állította, hogy az EU-ban maradnak. Ha a HM állítása igaz, akkor a cikk állítása álhír volt.

 • őpmacspöp

  Hát ez nagyon jó. A keleti média hazudik – hazudja a nyugati média.
  Az oroszbarát oldalakat Oroszországból pénzelik – írja a Norvégiából pénzelt média.
  Na meg hogy minden oroszokat jó színben feltüntető, a jelenlegi ukrán vezetést bíráló cikkek mind orosz propaganda lenne… összeesküvés-elméleteket terjeszteni nem szép dolog :)

  • Morphus

   Erre a legjobb példa épp te vagy….
   Minek véded a russzkikat magyar létedre?…ha egyáltalán magyar vagy….

  • Morphus
   • őpmacspöp

    Ilyen cikket én is tudok: http://www.origo.hu/nagyvilag/20060215propaganda.html
    Tehát aki magyar, nem védheti a ruszkikat semmilyen téren? Ennyi erővel a németeket, osztrákokat, törököket is kezelhetnénk ugyanígy, velük is voltak csúnya ügyeink régebben. Azt kellene eldönteni, az igazságot keressük, vagy a prekoncepciónkat védjük minden erővel, hogy elkerüljük a kognitív disszonanciát. Amúgy nem védem én az oroszokat, a mosoly iróniát jelent a hozzászólásom végén, annyit akartam üzenni, hogy amikor azt állítja valaki, hogy a nyugati média hazudik és felsőbb hatalmi érdekeket képvisel, azt a nyugati médiában egyből összeesküvés-elméletnek titulálják, ellenben ha ők ugyanezt az orosz médiára képesek kijelenteni, akkor az talán nem ugyanúgy összeesküvés-elmélet? Nagyon durva propaganda megy mindkét oldalon, de az utóbbi időben az oroszok részéről az agymosó propaganda tényleg minden szintet átlépett, Oroszországban szinte meg is szűnt az oknyomozó újságírás, ennek ellenére vannak ügyek (bár nem sok), amelyben tényleg igazuk van a nyugati média állításaival szemben. Nem minden fekete-fehér.

 • http://www.kkbk.blog.hu tesz-vesz

  szélsőjobboldali? milyen könnyű megkapni ezt a címkét, de sehol a miértre a válasz. népszava 2, nem kell ide se mong, se gavra, se senki más, aki nem értelmes könyveken szocializálódott

 • Raziel Anarki

  esetleg angolul is elérhető valahol az elemzés?

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Ez valami ballib ármánykodás.
  Máriaországamutyisztán korrupciómentes.
  Ez tény!
  Ha gyanú árnyékának legkisebb jele is lenne, akkor a kormány (a zéró tolerancia jegyében) már régen intézkedett volna.
  Az ügyészség, élén Polt Péterrel, már réges-régen megtette volna a szükséges intézkedéseket (az egyetlent már megtette, Horváth ellen folyik a nyomozás).
  Ez az ellenzéki hazugság-cunami úgysem fog beválni, beláthatnák már az ajvékolók.
  Korrupció volt (a zemútnyócévben, Gyurcsány-Bajnai alatt), korrupció nincs (zéró tolarencia egyrészt, másrészt magyar ember magyar ember szemét nem lopja ki), korrupció lesz (ha majd nem ez a kormány lesz hatalmon).

  • Szimat

   Még hogy nincs korrupció??? Ajánlom szíves figyelmébe Kedves anonymand az alábbi: http://atlatszo.hu/2014/12/12/vittek-a-penzt-vittek-a-hazat-ingatlanmaffia-kistarcsan/ – Tisztelt D. Kovács Ildikó által Papával készült – videót megtekintésre, melyből és a hozzászólásokból egyértelműen kiderül a válasz!

   • http://anonymand.blogspot.com anonymand

    Olvasd el még egyszer!

    • Szimat

     Oké! Értem már….!

 • György Fekete

  Orbán úgy ül ott, mint aki összefosta magát.

  • Ism.

   A svédasztalon lát még egy kis lazacot, amit mindenképpen le kell majd nyelnie, nehogy más megegye.

 • Ákos Kertész

  Gyurcsány mondta ennek a sok hülye újságírónak ,hogy szavazzanak Orbánra. Nem korrupt az csak bátor mint a cigány lova.

 • Piros

  nINCS KORRUPCIÓ? hAHAJAJA EZ A 15 ÉV VICCE.dÉL AMERIKAI SZinTEN MOZGUNk.

 • ukotaf

  Hála az Égnek, fejlődő országgá váltunk. Visszafejlődő…Tisztelettel.

 • Jozsef Kolowrat

  A halott indian a jo indian. A reszeges puhapocs orosz elnok lenne a jo elnok…
  Azert szerintem a Feher -haz maffia igy is jocskan tultesz rajta.

 • Péterné Balogh

  Tudná e valaki megmondani, maradt e egyáltalán Pesten tisztességes és becsületes újság írás, illetve oknyomozás?

 • http://www.sonyo.blog.hu/ Gondűző Bor

  Mindig az az év embere, akinek a “korrupciója” nem a nyugatot, vagy az Amerikai Egyesült Államokat segíti!

 • Natália Balogh

  Nagyon fontos a környezetvédelem, hogy megőrizzük Földünk épségét! Sajnos a helyzet nem éppen rózsás, ezt a cikket a minap olvastam ezzel a témával kapcsolatban: http://atomenergiainfo.hu/tudastar/utolso-esely-a-klimakatasztrofa-megelozesehez

 • http://suzukimaffia.blog.hu/ Futóbolond, a közéleti paranoi

  Egy valós történet aróól, hogy ezek az érdekkörök , hogy darálják be a jogaiért küzdő kisembert!

  suzukimaffia.blog.hu

 • DarkStroke

  Szegény tüntetők ők nem tettek semmit csak békésen szereztek egy tankot és kb. 200an randalíroztak.

  http://nol.hu/data/cikk/98/41/21/cikk_984121/543541.jpg

 • Balla Róbert Borisz

  lol.
  tehát az, hogy egyedül maradt rablóként, mert elkergette a többi tolvajt, szerinted eredmény? az, hogy a nyugatot kikergette, pont a gátlástalan rablását segíti csak elő…