Jelentős a politikai erőszak és a terrorizmus elfogadottsága Magyarországon

Bár Magyarországon a terrorcselekmények elkövetésének nincs hagyománya, és a szűkebb értelemben vett terrorszervezet ritkaságszámba megy, a társadalomban meglehetősen erős az erőszakos potenciál, illetve a terror mint politikai eszköz elfogadottsága is.  A terrorizmusra a hazai válaszadók 12 százaléka gondol úgy, mint a politikai véleménykifejezés egyik lehetséges eszközére. Az elfogadás magasabb a férfiak, a fiatalok, a nagyvárosokban élők, a megtakarítás nélkül élők és a Jobbik szavazóinak körében. Ez derült ki a Political Capital kutatásából, mely a politikai erőszak elfogadottságának mérésére fókuszáló, a brit Demosszal közös nemzetközi projektünk zárótanulmányában olvasható.

A teljes tanulmány letölthető itt.

Egy előző elemzésünkben, bemutatva ugyanezen – 2014 nyarán, még a menekültáradatot és a párizsi terrorcselekményeket megelőzően készült – kutatás korai eredményeit azt találtuk, hogy a politikai erőszak támogatottsága Magyarországon általában meglepően magas. Az előítéletektől leginkább sújtott kisebbségeket illetően a cigányokkal szembeni erőszakos fellépést a megkérdezettek 29 százaléka igazolhatónak tartja, a zsidók vonatkozásában 16 százalék, míg a homoszexuálisok vonatkozásában 14 százalék ez az arány. A tekintélyelvű vezetőkkel szemben a megkérdezettek 26, a bankokkal szemben 25, a politikusokkal szemben 23, a multinacionális vállalatokkal szemben pedig 18 százaléka tartotta igazolhatónak az erőszakot. A pártok támogatói közül leginkább a Jobbik szavazói hajlamosak elfogadni az erőszakot. Nemzetközi kutatásunkban a brit mintával való összevetés azt mutatta, hogy az Egyesült Királyságban különösen a kisebbségi csoportokkal szemben jóval kevesebben tartják igazolhatónak az erőszakot:

További, korábbi összefoglalóinkban nem szereplő adatok is arra utalnak ugyanakkor, hogy a magyar lakosság körében magasak a lappangó erőszak mintázatai.  A magyar válaszadók 23 százaléka gondolja úgy, hogy fontos célok érdekében még egy demokráciában is megengedett az erőszak alkalmazása.

A kérdezettek 12 százaléka gondolja úgy, hogy előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a terrorizmus az egyetlen lehetséges módja annak, hogy valaki kifejezze politikai véleményét. A férfiak inkább igazolhatónak tartják az erőszakot, így a terrorizmust is. A fiatalabbak valamivel elfogadhatóbbnak vélik a terrorizmust, és a városlakók körében szintén kedvezőbb a terrorizmus megítélése. Akik a megtakarításaikat élik fel, azok körében szintén magasabb a terrorizmus elfogadása. A regionális különbségek tekintetében azt látjuk, hogy a terrorizmusról a közép-magyarországiak vélekednek lényegesen megengedőbben. A pártpreferencia szerepe rendkívül fontos: a jobbikosok között 22 százalék azok aránya, akik elfogadhatónak tartják a terrorizmust.

pcblog_20151207_01

A fenti eredmény természetesen nem jelenti azt, hogy a magyar társadalomban 12 százalék lehet a potenciális terroristák aránya: az, hogy bizonyos körülmények esetén igazolhatónak tartják a terrorizmust a kérdezettek, nem jelent egyben aktív támogatást is. Az akut terrorfenyegetés nincs közvetlen kapcsolatban a társadalmi attitűdökkel, ugyanakkor az erőszak széles körű igazolása morális felmentést is adhat a potenciális elkövetők számára.  Egy korábbi, nemzetközi kutatás (European Values Study, 2008) azt mutatta egyébként, hogy az erőszak társadalmi támogatottsága tekintetében Magyarország a középmezőnyben van – az említett kutatásban Görögország jelent meg azon országként, ahol a legtöbben tartották a terrorizmust elfogadható politikai eszköznek.

Fontos azt is hozzátenni, hogy terrorizmus elutasítottsága is magas a társadalomban. A társadalom döntő többsége elfogadhatónak tartja az erőszak alkalmazását, amennyiben az terroristák ellen irányul (63%). Az erőszakot a magyar társadalom velük szemben tartja a leginkább igazolhatónak.

Mindezzel együtt véleményünk szerint fontos lenne, hogy a kutatásban (és más korábbi kutatásokban, például a Konfliktusmonitor vizsgálataiban) feltárt erős lappangó erőszak-mintázatokra nagyobb politikai és szakmai figyelem irányuljon. Három dolgot tartunk különösen fontosnak (a rendészeti és államvédelmi szempontokon túl):

 1. Rendszeres kutatások, melyek mutatják az egyes áldozati csoportokkal kapcsolatos erőszakos attitűdök dinamikáját, illetve pontosabb képet adnak ezen vélemények társadalmi és földrajzi beágyazottságáról. Fontos a közösségi oldalakon fellelhető erőszakos csoportok és ideológiák rendszeres monitorozása is, melyre tanulmányunkban módszertanokat is javaslunk (erről részletesebben egy későbbi blogposztban írunk).
 2. Célzott oktatási és közösségi programok, a fiatalok számára.
  • A nagyobb hatékonyság kedvéért, bevett nyugat-európai gyakorlatikat követve, erőszakos cselekedetek korábbi (tettüket megbánt) elkövetői, extremista csoportok korábbi tagjai és a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai is szerepet kaphatnak, akik személyes beszámolóikkal nagyobb hatást tudnak gyakorolni a diákokra.
  • Mivel kutatásunkból úgy tűnik, hogy az ideológia szerepe rendkívül jelentős az erőszak és a terrorizmus támogatottságában, fontos, hogy az ideológiák erőszak-katalizáló szerepe (különösen a XX. században) a történelemoktatásban is nagyobb szerepet kapjon.
 3. Mivel a kutatás alapján úgy tűnik, hogy a politikai aktivitás növeli az erőszak támogatottságát, fontos lenne a politikai erőszak, terrorizmus kérdésének depolitizálása – azaz a pártpolitikai helyett a szakmai és szakpolitikai diskurzusok és viták erősítése.

 

A kutatást a Political Capital megrendelésére az Ipsos Zrt. végezte 1000 fős mintán, személyes kérdezéssel, 2014 júniusában. A minta a 18 év feletti felnőtt magyar lakosságot reprezentálja nem, kor, iskolai végzettség és lakóhely településtípusa szerint. A statisztikai hibahatár +/-3,1 százalékpont. A pártpreferencia arányok a teljes mintában a következők szerint alakultak: Fidesz (36,9%), Jobbik (12,3%), MSZP (8,3%), DK (3,3%), LMP (2,9%), Együtt-PM (2,4%).

A kutatás egy, a Political Capital, a Social Development Institute és a Demos UK által folytatott, az Európai Bizottság (ISEC) támogatásával és az Open Society Institute társfinanszírozásával megvalósuló, a politikai erőszakra fókuszáló kutatási projekt része. A projekt címe: Developing innovative methods for comparative researches on violent radicalisation among the youth to help prevention.

A kutatáshoz kapcsolódó elemzések a http://www.politicalcapital.hu/2015/10/measuring-political-violence/ oldalon olvashatók.

 • Péter István

  Na, jó hát a gyilkosságok és a más erőszakos bűncselekmények mintegy nyolcvan százalékát cigány származású emberek követik el.

  • Béla Somogyi

   A bűncselekmények 100% -át bűnözők követik el! Származástól függetlenül! :-)

   • Szatmári Katalin

    Nem igaz, Biztosan végig aludtad életed 99%-át.

  • http://www.devainandor.com/ Dévai Nándor

   Forrás?

   • https://www.youtube.com/user/villonhere urvarazslo

    jani mondta a kocsmában

 • Jozsef Kolowrat

  Elöregedő társadalmak félnek fellépni a saját érdekükben, mert csak a hátralévő 10-20 év érdekli őket. Magyarország lakossága támogatja a jogos rendőri erőszakot azok ellen, akik megérdemlik.

  • Béla Somogyi

   … és kik érdemlik meg …?

 • Vidéki

  „A
  magyar válaszadók 23 százaléka gondolja úgy, hogy fontos célok érdekében még
  egy demokráciában is megengedett az erőszak alkalmazása.”

  Viszont nagyon sok utópista is él Magyarországon, akik úgy
  vélik, hogy az erőszak alkalmazása kiküszöbölhető az emberi társadalomból. Ezek
  gondolkodása hasonlít Ovidiuséra.

  Ovidius nagy művének, az Átváltozásoknak Elsõ Könyvébõl való az idézet.

  “S lett legelõbb az aranykorszak, mely
  nem fenyítéstõl / S törvénytõl, hanem önként folyt becsületben,
  erényben…”

  Színtiszta ökológiai álom volt az Aranykor.

  Nem vágtak ki fenyõt, hogy hajót ácsoljanak belõle. Nem kényszerítették
  termésre a földet. “Vackort gyűjtöttek, hegyi epret szedtek az erdõn, / és
  somot és szedret, mely tüskés cserje között csüng, / s mit hullat Jupiter
  terebélyes tölgye, a makkot.” A “szűzi mezõ” magától
  “sárgult sok súlyos búzakalásszal”; és “zöld viruló tölgybõl
  csöpögött az aranyszínű színméz”.

  Aranykori volt az ember is: “katonák hada nélkül / élt biztonságban
  minden nép … mind megelégedvén a magától lett eledellel”.

 • Istovan Szepesi

  Hazám, szégyelld magad

  Írta: Lovag Anatole Hongrois

  Megszülettem, majd elkezdtem fejlődni, mint minden emberpalánta. Iskolába jártam, tanultam. Igaz hamisan tanították meg azt a történelmet, amit őseink éltek meg. Lassan a gyermekkor elosont. Legénykedtem, tanultam, amit hazám fizetett, de csak azért, hogy hamis illúziót keltsen olyan emberek ellen, akik hazámat szeretik. Lassan elegem lett hazám hazugságából. Az igazságszolgáltatás a bűnügyön keresztül jutott el az olyan polgárokhoz, akik becsületesek voltak, de szegények. Megindult egy üldözési folyamat a haza szeretetet mutató polgárok ellen, akik a magyarok igazi jogairól beszéltek, és ezt a hamisságot a Kommunista rendszer nyakába varrták. Nagyon sok magyar menekült külföldre. Megtettem én is pedig nem szívesen váltottam hazát. De haza ott van, hol nem zaklatnak rendőrök-bíróságok az igazság miatt, és nem halnak éhen, mert az állam ad munkát és nem börtönt. Az idő telt hazám felett is, megszűnt a szocialista diktatúra és helyébe lépett a zsidói diktatúra. Hazám polgárai, nem hogy megnyugvást, de nagyobb igazságtalanságnak lettek kitéve. Gyermekeink tanításait, kegyetlen eszközökkel, nyomort terítve rájuk, okítják, zsidói törvényekkel végzik ki, az iskolai padok közt, sokszor felhasználva politikai harcokhoz. Hazám történelmét megint újra hazudták, zsidói holokauszt kiegészítéssel már a magyar törvényeket is megbecstelenítették. Átírták, mint sok ember életét, akik a becsületük mellett az ősi anyagi biztonságukat is elveszették öregségükre is, vagy ellopta a hazám orcáján élősködő hatalmas pattanások, akiket zsidóknak hívnak. Kecsegtették hazám polgárait pénzel, lehetőségekkel, de nem sok idő múlva menekülniük kellett a hazából, mert éhen akart halni a sok gyermek és felnőtt. A politikai urak kezdték szétlopni hazámat. A több évezredes magyar földet zsidók elkezdték árulni, majd potom pénzért eladták egymás közt. Őseink megbecsült hegyeinket, szőlőtermő vidékeinket elnyomók kezdték bitorolni és elfeledve a magyar borok zamatát-lőrét itatnak a búskomor igazi magyar emberekkel, akik nem tudtak kimenekülni a zsidói uralom elöl az ősi hazából. Tavainkat, kalapács alá dobták ahol majd lemérgezve hulladéktelepet alakítanak ki. Városainkat már elfoglalta a zsidó, országunk házát több állampolgárságú zsidók irányítják, s így a magyar embert már olyan törvénytelen törvényekhez idomították, ami hazámat csak a romlás szélére sodorja. Drága hazám, szembe köptél sok hazafit, a március 15-e már nem a hazafiak ünnepe, a nép nem a szabadsággal vonul, hanem a talmudista eszmékkel. Hazám, lassan elmennek az igaz magyarok, külhonban élnek siratva őseit, szidva elnyomóit, akik csak üzletnek használják azt a hazát, amit a betolakodók nem ismernek. Bitorló banda a magyarok házában, városok, amik sok igaz magyart adtak a népnek, elnyomás alatt vannak. Az igazságszolgáltatás csak hamis ítéleteket hoz becsületes emberek ellen, aminek ára van, és ezt azok fizették, akik becstelenek és aljas hazugságukkal vették meg az igazságot. Hazám bajban van, polgárai, akik több millióan vannak, éheznek a milliomos zsidók küszöbjein. Akik nem éheznek, azok külhonban várják több millió magyar hazafi, családostul, mikor űzik el a bajkeverő, zsaroló és rabló, zsidó politikusokat, akik még csak nem is magyarok az országunk házában.

  • Lovag Anatole Hongrois

 • Szatmári Katalin

  Érdekes ez a mostani eset a migránsokkal. Nagyon hasonlít ez a mostani helyzet a második világháború előtti eseményekre. Mint ahogy az iskolákban tanították a németek elkezdték a zsidókat üldözni és ez tartott a második világháború végéig. Ezek után jött a németek üldözése ami holokausztot hozott a zsidóknak. Nézzük a mai eseményeket. A migránsok elözönlötték Európát. Nagyon sok a zsidó és mint a második világháború elején a zsidó pénzemberek kiadták utasításba Hitlernek, irtsa egy kicsit őket. Ezt ugye Netanjahu a zsidók vezetője közölte vigyorogva Boros Imre az első Orbán kormány miniszterének. Idézek: ” az európai zsidóság kiirtása az nem Hitler ötlete volt, a jeruzsálemi főmufti odaszólt Hitlernek..” Majd ugye megegyezett Netanjahu és Boros Imre, ” Elvarrják ” Tehát, most megint sok a zsidó Európában, már nehéz eltartani őket, kifogyóban az országok fizetési képessége, valami formában el kellene a zsidókból pusztítani egy pár milliót és ezt most az arab fogja megtenni a zsidó pénzmágnások utasítására. Természetesen megint lesz majd Holokauszt, de nem német alappal, hanem arab alappal és most majd nem csak Európa fogja eltartani a zsidókat ezzel a holokauszt szóval hanem az egész világ. Majd megint elkezdi sajnáltatni magát a zsidó és helyre áll a rend. Tehát, várjunk még egy pár évecskét és lehet megint új törvényeket hozni úgy Magyarországnak mint Európának, de mint arab Holokauszt.

 • Szatmári Katalin

  Magyarország zsidói rendszerváltása. 1989-2016.

  Tudom ahogy elkezdik olvasni a sorokat azonnal megcsóválják a fejüket és kellemetlen jelzőkkel illetik az írót. De nem érdekel, mert az aki az igazságot nem meri felvállalni az az igazi áruló. El lehetne kezdeni a történetet a Szocializmustól, de nem teszem, mert ha megtenném akkor már nagyapáink a mai időkre valóban hajléktalanként és nincstelenként haltak volna meg. De nem így van, a Szocializmusban azért volt hatalmas gazdaságunk, infrastruktúránk,család és nyugalom. Majd jöttek a nagy zsidói eszmék. Miért az orosz lopja el a magyar polgárok pénzét amikor a magyar zsidók is képesek erre. Azonnal egy balhét produkáltak mint 56-ban és a népet feltüzelve kirugdosták zsidói vezetéssel az oroszokat, az elnyomókat. Azonnal az ország élére kellett állítani egy olyan zsidót akik az érdekeit szolgálták a magyar zsidóknak. A népet szokás szerint a demokrácia demagóggal megetették. Felléptették Antal Jóskát aki el is kezdte a privatizációt. Nagyon egyszerűen játszotta a kezükre a “nép” vagyonát amit a zsidók tartottak a kezükben. A magyar bíróságokra be kellett adni melyik vállalat, cég, hotel, vendéglátói egység stb, ráfizetéses és nem éri meg tovább a polgárok pénzén fenn tartani. Egyszerű volt a dolog, megjelent egy zsidó aki megegyezett a bírósági szakemberekkel ennyit ad az üzletért, ennyit a bírónak és ennyit a cégért, vagy egységért. A termelést-forgalmat stb, teljesen nulla alá vitték, majd a bírósági tárgyaláson megvette a zsidó röhejes összegért a per tárgyát és már egy hónap múlva majd 300%-os haszonnal termelt tovább. Itt van egy kérdés, honnan volt a zsidónak pénze a vásárlásra. Egyszerű, a külföldi milliomos-milliárdos zsidó kölcsönzött a magyar zsidóknak, kamatját bizonyos ellen szolgáltatásokért később kért el a kölcsönt adó. A folytatásban Antal Jóska eltűnik a politikai színről, de utódjai is zsidók lettek, mert kérem, nem szabad a magyar embernek vezetnie az országot mert az esetleg katasztrófa lenne a rabláshoz már hozzá szokott zsidóknak. Nem akarom most felsorolni az idáig hatalommal rendelkező zsidó Magyarország vezetőinket, és ezért ugorjunk a szintén zsidó Gyurcsány Ferenc ország vezető idejébe. Érdekes jelenség ami nem sok volt a magyar politika életében, saját pénzén vezette az országot, és fizetést nem vett fel a politikai munkájáért. Vagyonát is úgy szerezte mint ahogy leírtam fentebb. Ekkor lép a színre az ellensége Orbán Viktor zsidó-cigány aki eltökélte megszerzi Magyarországot zsidó bandája számára. Mert szegény volt, egy zsidó fizette a tanulmányait a milliárdos Soros György. Egy puccsot akart véghez vinni, tanulta 56-ot és ezt akarta megint, de nem jött be mert azért a magyar zsidók türelemre intették. Inkább meg kell vásárolni a politikában lévő zsidókat és ki kell cseréltetni a magyarokat a zsidókkal. Ide illik egy idézet. (Kölcsey Ferenc – 1790-1838 – költő „Amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll.” “az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást való szaporodása”) Ezt sikerült is elérnie az első hatalma alatt 1998-2002.ig. Utána szünet állt be ennél a zsidó-cigánynál, az Orbán Viktornál. Ez után az időszakban a zsidók egymást blamálták, a hatalommal fociztak és csipegették a polgárok adóját és vagyonát amiből már alig maradt. De ekkor megint a zsidó-cigány lépett a hatalom élére a második hatalmával 2010-2014.ig. Ekkor már élesen belemerült a rablásokba, kicserélte a magyarokat zsidókra, Beléptünk az EU-ba is közbe és az onnan kapott pénzeket már a zsidó osztotta és szorozta ismerőseinek, családtagjainak. A népnek apró morzsákat adott, de azok is akkor kaptak ha hűséget esküdtek a zsidó kormánynak. Majd az újabb választással amit már a drasztikus diktatúra és rezsim alakított megint megnyerte a harmadik hatalmát az Orbán Viktor zsidó-cigány, ami 2014-től a mai napig is tart. Az Orbán zsidó-cigány ekkor már az emberi jogokat is csorbította, összeszedte zsidó rokonait, hű ebei szintén a zsidó rokonait verbuválta a konchoz amit Orbán Maffia vezető jóvá hagyott. Bankokat tettek tönkre és a polgárok pénzét ellopva gazdagodtak, gyárakat, és intézményeket, korházakat tettek a nyomorba. Ellopták a nekik járó és a fenntartásukra szánt összegeket. Nyugdíjasok pénzét lopták el, nyugdíj pénztárakat ürítettek ki. Luxus életet éltek, élnek külföldi nyaralójukban, Szigeteket vásároltak, luxus hajókat, telkeket a köz pénzekből magán vagyonuk részére. Az igazságszolgáltatást is megreformálták, le lehet fizetni a bírókat, zsidó törvényeket hoztak, mint a holokauszt törvényt amihez semmi közünk, 2011-ben. Egyetemi oktatásban zsidó tételeket kell tanulnia a tanulóknak. Izraeli zsidó kém repülőgépek ellenőrzik Magyarország légterét. A magyar ország házban csak zsidók uralkodnak, a névsort érdemes átnézni.
  Orbán Viktor,Semjén Zsolt,Navracsics Tibor,Lázár János,Pintér Sándor,Martonyi János,Matolcsy György,Balog Zoltán,Németh Lászlóné,Fazekas Sándor,Hende Csaba
  Varga Mihály,Tállai András,Felkai László,Kontrát Károly,Győri Enikő,Bába Iván
  Németh Zsolt,Szatmáry Kristóf,Nagy Róza,Cséfalvay Zoltán,Czomba Sándor
  Csizmadia Norbert,Pleschinger Gyula,Naszvadi György,Kovács Zoltán,Bíró Marcell
  Rétvári Bence,Répássy Róbert,Szabó Erika,Simicskó István,Jávor András,Halász János,Hoffmann Rózsa,Soltész Miklós,Szócska Miklós,Szőcs Géza,Hegmanné Nemes Sára,Vízkelety Mariann,Fónagy János,Kovács Pál,Molnár Ágnes,Völner Pál,Czerván György
  Farkas Imre,Budai Gyula,Illés Zoltán,Kardeván Endre,V. Németh Zsolt,Fodor Lajos
  Vargha Tamás
  “Ahol zsidóznak, ott zsidó vagyok.
  (Orbán Viktor, 2012. november 27.)
  A magyar nép éhezik, több millió polgár családostul már elmenekült Magyarországról, több mint 4 millió ember a létminimum alatt él. Olyan újságokat szüntetnek meg amik leírják az igazságot, újságírókat küldenek el a munka helyükről. Állami televíziókat szüntetetnek meg és zsidó TV tulajdonosakat ültetnek a hazafias polgárok helyére. Még a cigarettát is CSAK a zsidók által kinevezettetektől lehet vásárolni. Ma 2016-ot írunk és a politika tovább űzi korrupt üzleteit. Az egykori szegény zsidók a kormányban Magyarország milliomosai lettek, nem egész hat éven belül, de az Orbán zsidó-cigány Magyarország leggazdagabb milliárdosa lett. A polgárok félnek, meg vannak fenyegetve, ha nem teszik azt amit az Orbán zsidó-cigány diktátor elrendelt azt kirúgják a munkahelyéről, vagy egyszerűen az életét teszik lehetetlenné. Beindult egy migráns áradat, az Orbán zsidó-cigány egy népszavazást is produkált, hogy kellenek e nekünk a migránsok. A nem válasz volt a jó, de így is bukott a rezsim mert nem volt annyi válasz ami érvényre jutatta volna a rezsimet. De az Orbán zsidó-cigány bandája letelepedési engedélyeket árult a migránsoknak és a bűnözőknek ami több milliárd forintot hozott a rezsimnek, míg a magyar polgárt uszították a migránsok ellen. Az Orbán zsidó-cigány ellenségnek tekinti az EU-t. pedig innen tudtak a legtöbbet lopni és rabolni, ám ilyen a zsidó. Jelen pillanatban kilátástalan a helyzet, nem lehet tudni mit is fognak tenni a zsidók, mert az EU már nem hisz ennek a maffia bandának és pénzt nem fog adni a népnek amit az Orbán zsidó-cigány maffia vezér tüntetett el alattvalói zsebébe. A nép még mindig kegyesen fogadja ezt a zsidó-cigányt, pedig a családját, jövőjét tette tönkre. Egy könyvemben (http://www.lovag-anatole-hongrois.hupont.hu/ leírtam a zsidók a 4.szd-tól micsoda károkat okoztak az emberiségnek, de a magyar ember még mindig csak hümmög, de meddig? Egyenlőre befejezem egy idézettel. Illyés Gyula – 1902-1983 – író, költő „Eltölthettél tíz évet vagy akár egy életet azzal, hogy a magyarságot akár nép, akár fajta mivoltában hibáiért ostoroztad, sértegetted, átkoztad, mindez csipetnyi jogot sem ad arra, hogy a zsidóság esetleges fogyatékosságaira csak távolról is célozhass.”

  Lovag Anatole Hongrois

 • Árpád Tornyai

  Lovag Anatole Hongrois regényei amik bizonyítékokkal vannak alátámasztva. Sajnos a való életből meritette. Több alkalommal megírta a Strasbourgi, a Hágai és több nemzetközi bíróságra az igazságszolgáltatás mit is tett az igazságáért harcoló polgár ellen. Ebben is kitünik, a regények nagy látogatottságot értek el. Sajnos a magyar polgárok tudják a saját bőrükön tapasztalva a törvénytelenséget, a hamis ítéleteket, de nem tudnak tenni ellene semmit sem, mert az elnyomo politika az igazságszolgáltatást bekebelezte. A rendőrség, a bíróság, az ügyészség és a zsidók egy bandába tartoznak. A polgárokat kizsákmányolják és abból a pénből ítélik el öket amit kapnak mint a kicsalt adó, ami munkabért takar nekik, csak azért, hogy a polgárok ellen törvénytelen eszközökkel raboljon pénzeket, de nem a bűnőzés megakadályozására. A rendőrség CSAK gépkocsikat vesz az állományába, hogy a közlekedésben résztvevő polgárokat megfosszák törvénytelen hamis törvények szajkozásával pénzeiktől, anyagiaiktól. A bíróságok sok zsidó törvényt alkalmaznak mint a haolkausztiakat s ha a polgár perre megy CSAK zsidókat tesz a tárgyallásra ha zsidó témájú a per. Az ügyészség CSAK politikai parancsra utasítanak el olyan rablókat akik a politika utasítására rabolnak, sikkasztanak. Érdekes könyvek, és ma ez Magyarország, alaptörvénye már röhejes a sok átírástól, amit már minden polgár egy komédia részeként emleget összetákolt szavak formulájaként.

  ami Best Seller és a napi 300-500 oldalig van az olvasottsága. A bíróság, ügyészség,rendőrség törvénytelen húzásaiért Handó Tünde a felelös.

  ami Best Seller és a napi 300-500 oldalig van az olvasottsága. A bíróság, ügyészség,rendőrség törvénytelen húzásaiért Handó Tünde a felelös.

  ami Best Seller és a napi 300-500 oldalig van az olvasottsága. A bíróság, ügyészség,rendőrség törvénytelen húzásaiért Handó Tünde a felelös.http://www.birosagibalhe-szeged.hupont.hu majd a http://www.debreceni-rendorok.hupont.hu és a http://www.ugyesz-szaja-a-popolya.hupont.hu. Természetesen a mai zsidó politikát is bemutatja ami Magyarországon is uralkodik, a http://www.negyedik-birodalom.hupont.hu ami Best Seller és a napi 300-500 oldalig van az olvasottsága. A bíróság, ügyészség,rendőrség törvénytelen húzásaiért Handó Tünde a felelös.

 • Árpád Tornyai

  Sajnos a magyar igazságszolgáltatást a pénz és a rezsim csókosai írányítanak. Lovag Anatole Hongrois könyvei erről szólnak. A bíróság, a rendőrség, és az ügyészség jogi aljasságait, kijátszásait lehet követni a regények lapjain. Igaz nagyon sokszor leszedik, letiltjék de mindig vissza kerül a vilgáhálóra.a http://www.birosagibalhe-szeged.hupont.hu majd a http://www.debreceni-rendorok.hupont.hu és a http://www.ugyesz-szaja-a-popolya.hupont.hu. Természetesen a mai zsidó politikát is bemutatja ami Magyarországon is uralkodik, a http://www.negyedik-birodalom.hupont.hu ami Best Seller és a napi 300-500 oldalig van az olvasottsága