PC

A Political Capital elemzőinek és vendégszerzőinek blogja a hazai társadalmi, politikai folyamatokról és ezek nemzetközi összefüggéseiről.

Uncategorized

Az orosz kommunikációs hadviselés Ukrajnán túl

Noha Putyin az internetet nemrég a „CIA projektjeként” ítélte el, és saját hálózat létrehozásával fenyegetőzött, az online kommunikációs térben is új szakaszába lépett az Ukrajna ellen indított orosz offenzíva. A Kreml a polgárháborús állapotokra rájátszó Facebook-kampánnyal szítja tovább a feszültségeket. A nyugati médiában már egyes részleteiben – pl. Paul Roderick Gregory vagy Roman Olearchyk és szerzőtársai által – elemzett széleskörű közösségimédia-kampány nem csak a korábban a Political Capital által is vizsgált eurázsiai doktrína aktív diplomáciai eszközeinek sorát gyarapítja, hanem a kelet-európai újnacionalista érzületeket kihasználva a térségbeli országok közvéleményét is igyekszik formálni. A kampány egyre erőteljesebb Magyarországon is.

Az orosz érdekeket szolgáló internetes kampány általános jellemzői

  • A kampány nevesített célja az állítólagos nyugati médiamonopólium vagy „kommunikációs blokád” megtörése, Magyarország esetében pedig „Kelet-Ukrajna önvédelmi hangjainak” eljuttatása a magyar közvéleményhez.
  • A hamis vagy egyoldalú információk egyszerre szolgálják a kelet-európai etnikai feszültségek felerősítését, az ukrajnai polgárháború további eszkalációját és egy olyan általános „áldozati diskurzus” prezentálását, amelyben a Moszkva által felfegyverzett szeparatisták a helyi lakosságot a „kijevi juntától” megvédő szabadságharcosoknak tűnnek.
  • Dezinformációs célra nem csak bizonyos honlapokat, hanem egész közösségi médiahálózatokat használnak a Facebook, blogok és a mainstream média összekapcsolásával, egyértelműen építve a a célországokban működő szélsőjobboldali orgánumokra, illetve Oroszországnak az európai szélsőjobboldali pártokkal fenntartott kitűnő kapcsolatrendszerére.
  • A helyi, nemzeti szinten folytatott kampány egy nemzetközi kampány részét képezi, mind az online, mind az offline térben.
  • A propaganda célja immár jóval túlmutat az orosz kisebbséggel rendelkező országokon, ilyen szempontból a lengyel Keleti Tanulmányok Centruma (OSW) által leírt közvélemény-intoxikáció a közvetlen válsághelyzeten túl az Európai Unió destabilizációjára és az eurázsiai ideológia terjesztésére is törekszik.
  • A dezinformációs kampány nem egyszerűen hamis hírek terjesztéséből áll, hanem egy jóval hatásosabb konspiratív keretben érvényesül. Az üzenetek megfogalmazói a „globális elit” uralomért folytatott harcának részeként és/vagy cionista összeesküvésként értelmezik az eseményeket, ezzel a hamis információk még inkább alkalmasak a közvélemény befolyásolására.
  • A kampány felületét részben a már meglévő, sokszor konspiratív tartalmú internetes oldalak, részben újonnan létrehozott belföldi és nemzetközi oldalak jelentik. Ennek példáját láthatjuk Magyarországon is, ahol az egyik legnagyobb látogatottságú konspiratív oldal, a 40 775 követővel rendelkező „Titkolt hírek képekben” egy kiterjedt konspirációs hálózat részeként nyilvánvaló oroszbarát propagandát folytat, éppúgy, ahogyan a márciusban létrehozott „Kiállunk Oroszország mellett” elnevezésű oldal is.

A magyarországi kampány

A „Kiállunk Oroszország mellett” Facebook-oldal bevallottan elfogultan tájékoztat a „liberális, atlantista média” ellenében az ukrán krízisről és a harcokról. A propaganda fő elemei a következők: (1) az Egyesült Államok és Kijev konspirációba ágyazott démonizálása, (2) az ukrajnai szeparatista törekvések felkarolása, (3) az orosz diplomácia és Putyin álláspontjának kritikátlan bemutatása, illetve (4) a kelet-ukrajnai harcokról való „háborús tudósítás”. A Nyugat és az USA ebben az értelmezési keretben egyrészt sikeresen manipulálja és titkosszolgálati eszközökkel megtéveszti Nyugat-Ukrajna népét, miközben a NATO a Közel-Kelet után a Balkánon sorakoztatja fel erőit egy „háborús forgatókönyv”, azaz provokáció érdekében. A kijevi vezetés a Nyugat bábjaként jelenik meg, minden minisztériumban nyugati tanácsadókkal körülvéve és irányítva. Az érvelésben megtalálhatjuk a Koszovóra való jellegzetes hivatkozást: ha a Nyugat támogathatta az albán szeparatistákat, akkor az oroszok is megtehetik ugyanezt a kelet-ukrajnai „önvédelmi erőkkel”, különben kettős mércéről van szó. Az orosz elnöktől vett idézetek egyrészt a nemzetközi jogra hivatkozva igyekeznek igazolni a katonai-diplomáciai lépéseket, másrészt általános világ-összeesküvési keretbe helyezik a történéseket. E narratíva szerint Oroszország a második világháborúban a bolsevikok árulása következtében vált Németország áldozatává, és a mai napig is egyes államok és szövetségek ellen küzd a függetlenségért.

pcblog_20140606_a

Forrás: Kiállunk Oroszország mellett/Facebook

 

Az oldal egyértelműen a szeparatizmust támogatja. Ilyen üzenetet hordozó képeket publikált a szélsőjobboldali Jobbikhoz köthető Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomtól (HVIM) és a moldáv ifjúkommunistáktól is. A HVIM tagjai ál-kalasnyikovokkal pózolva a magyar kisebbség által lakott ukrajnai és romániai területek Magyarországhoz való (vissza)csatolása mellett állnak ki a donyecki „Új Oroszország” mellett. A kampány hatásossága lemérhető azon, hogy a vitatott képet, az oldal nem kis büszkeségére, több magyarországi és romániai mainstream médium is leközölte.

pcblog_20140606_b

Forrás: Kiállunk Oroszország mellett/Facebook

(„Novorosszija nem Ukrajna! Kárpátalja nem Ukrajna! Székelyföld nem Románia!”)

Az oldalról eljuthatunk ahhoz a szeparatizmust pártoló szélsőjobboldali cikkhez, amelyben a Jobbik és a 2014-es európai választásokon 1,4%-ot elért szélsőjobboldali lengyel Ruch Narodowy követeli a magyar és a lengyel kormánytól az Ukrajnában élő magyar és lengyel kisebbség önrendelkezési jogának biztosítását.

A teljes információhiányt kihasználó kelet-ukrajnai harcokról szóló „tudósítások” fő célja a fasisztának nevezett „kijevi junta” további démonizálása és a civil lakosság megfélemlítése/bevonása a harcokba a civil áldozatok képeinek bemutatásával, az ukrán hadsereg és a „szélsőségesek” kegyetlenkedéseiről való dezinformálással (pl. terhes nő meggyilkolása, emberek elégetése). Az ukrán „fasiszta fegyveresek” hadműveletei pedig az oldal értékelésében elegendő indokot szolgáltatnak az esetleges orosz beavatkozáshoz. Bár a legutóbbi csapatvisszavonások fényében ez egyre kevésbé tűnik valószínű opciónak, az ilyesfajta nyilatkozatok és a közvélemény megdolgozása tág retorikai lehetőséget biztosít az orosz diplomácia számára a jövőbeni manőverezésre Ukrajna sorsát illetően.

A háborús propagandára jellemző, hogy ez az oldal is közölte a szeparatisták angol nyelvű toborzó videóját, amelynek segítségével többek között külföldiek részvételére is buzdítanak, ezzel rácáfolva a Kreml külföldi beavatkozást (pl. a csecsen harcosok részvételét) tagadó nyilatkozataira. A dezinformáció mellett a „hadi tudósítások” sok lényeges információt is bemutatnak a szembenálló felek lépéseiről. A politikai nyilatkozatoktól a szétlőtt járművekig, a nyugati média szelektívebb tudósításától eltérően lokális hírdömpinggel árasztják el az olvasót, ami kitűnően alkalmas a nemzetiségi-nyelvi ellentétek, a pánik és a háborús pszichózis fenntartására. Az oldal azonban nemcsak a híreket interpretálja elfogultan, hanem hivatkozott hírforrásai szinte kizárólag az orosz médiából (pl. Itar Tass, Oroszország Hangja) vagy a magyar szélsőjobboldali orgánumokból kerülnek ki, utóbbiak közé tartozik a Jobbik második nyilvánosságának tekinthető Kuruc.info portál. Mindez újabb bizonyítékát adja általában a magyar szélsőjobboldal és specifikusan a Jobbik Oroszországhoz való politikai kapcsolódásának.

A „Kiállunk Oroszország mellett” oldal belpolitikai üzenetei összhangban vannak a Jobbik kommunikációjával: a párt politikai stratégiájának megfelelően a baloldalt, például Bajnai Gordont ugyanúgy támadja, mint Orbán Viktor kormányfőt és a Fideszt. Utóbbival szemben az oldal védelmére kelt az Oroszország érdekében folytatott kémkedéssel gyanúsított jobbikos európai parlamenti képviselőnek, Kovács Bélának is.

Az oroszbarát hálózat

A „Kiállunk Oroszország mellett” oldal magyar facebookos közvetlen dezinformációs hálózatába számos magyarországi és külföldi oldal beletartozik. (Ugyanakkor nem minden oldal szolgál dezinformációra a hálózatban.) Az alábbi ábrán a „Kiállunk Oroszország mellett” oldal like-kapcsolatok alapján felrajzolható ego-netwörkje látható. A pontok nagysága az adott oldal kapcsolatainak számával arányos. A különféle színek a kapcsolatok által szorosabban összetartozó oldal-csoportokat jelenítik meg: piros és lila színnel az egymáshoz is kapcsolódó oroszbarát magyar oldalakat, zölddel elsősorban az Ukrajnához közvetlenül kapcsolódó külföldi felületeket, türkizkékkel pedig az egymástól elszigetelt, de a „Kiállunk Oroszország mellett” oldalhoz kapcsolódó portálokat jelöltük.

A „Kiállunk Oroszország mellett” Facebook-oldal hálózata

pcblog_20140606_c

A hálózat egy érdekes tagja a Szlovákiában bejegyzett, de magyar nyelvű, elvileg baloldali-marxista Magyar Ifjúsági Közösségi Szervezete (MIKSZ) is. A MIKSZ elenyésző facebookos támogatottságot tud felmutatni, mélyen beágyazott azonban az orosz érdekeket potenciálisan kiszolgáló (pl. The International Committee for Solidarity with president Lukashenko, Venezuelai Egyesült Szocialista Párt magyar barátai, World Federation of Democratic Youth, Communist Party of Ukraine, Transistria stb.) oldalak hálózatába. A MIKSZ jó példa továbbá az európai álcivil szervezeteken keresztül történő „NGO-diplomáciára”. A 2010-ben indult oldal ugyanis 2011-ben és 2012-ben minimális tevékenységet mutatott, hogy 2013-ban hirtelen feléledve az orosz geopolitikai nézetek és ukrajnai érdekek aktív hangoztatójává váljon. 2014. januártól a szervezet több, az ukrajnai forradalmat elítélő képet és megjegyzést jelentetett meg Fabrice Beaur-tól, aki a szélsőjobboldali francia, Amerika-ellenes és anticionista, Nemzeti Európai Közösségi Párthoz kötődik: A párt egyike volt a krími referendumot legitimáló külföldi szervezeteknek. A viszonylag kevés év eleji bejegyzés után a MIKSZ elismeri és legitimálja az új donyecki államot, az ukrán hadsereget pedig – bekapcsolódva a háborús propagandába – „fasiszta gyilkos rohamosztagosoknak” nevezik. Az ukrán sorkatonákat dezertálásra buzdítják, támogatják az orosz katonai beavatkozást, rémhíreket terjesztenek (Az ukrán hadsereg „harcok során ismeretlen, külföldi gyártmányú lőszereket, továbbá mérges gázokat” is bevetett.), illetve megjelentetik a korábban említett toborzó-videót is.

pcblog_20140606_d

Forrás: MIKSZ/Facebook

A MIKSZ a „Kiállunk Oroszország mellett” oldallal együtt felhívja a figyelmet egy új Facebook-kampányra, amely a civilek tiltakozását hivatott megjeleníteni a donbasszi terrorelhárító műveletek ellen, a „donbasszi emberek megmentéséért”. A résztvevőktől azt kérik, hogy videókat, képeket készítsenek magukról vagy családjukról a „”#SaveDonbassPeople” tábla fenntartásával. Ha valaki ezután beírja a Facebook-keresőjébe a fenti kifejezést, üzenetek és képek tömegével találja szembe magát, megjelenítve a részben manipulált, részben tényleges civil tiltakozást, ezzel alulról szerveződő, tömegek által támogatottnak mutatva a szeparatisták harcát és az orosz diplomácia által hangoztatott „népszuverenitás” emberi jogi ügyét.

Közösségi konspiráció

A nagyrészt konspiratív tartalmú „Titkolt hírek képekben” oldal már januártól ráállt az orosz vonalra, szinte kizárólag az ukrajnai eseményekre fókuszálva. A korábban említett propaganda-elemek itt is megjelennek, a keretezés azonban egészen más. A krími orosz agressziót már jól ismert módon az Egyesült Államok vezette összeesküvésével magyarázzák, mely szerint „a jenkik haditengerészeti bázist akartak építeni a Krím-félszigeten”, ami az erre vonatkozó nemzetközi megállapodások alapján nyilvánvalóan hamis információ.

pcblog_20140606_e

Forrás: Titkolt hírek képekben/Facebook

A korábban a „Kiállunk Oroszország mellett” oldalon is megtalálható sporadikus antiszemitizmus a „Titkolt hírek” oldalon már rendszerszintű tényezővé válik. Például az odesszai konfliktus halálos áldozatait egy olyan telefonbeszélgetés alapján magyarázzák, amely „arról tanúskodik, hogy Kolomoisky zsidó származású ukrán milliárdos rendelte meg 1 millió dollárért az Odesszában történt tömegmészárlást. Ő volt az, aki fejpénzt ígért minden Kelet-Ukrajnai önrendelkezést támogatóért és elfoglalt épületért.” Az Európai Unió és a 2014-es választások ellen irányuló írás gyakorlatilag a „cionista érdekekkel” azonosítja az Uniót, amely Izraellel együtt harcol „Európa uralmáért”. Itt is megjelenik a politikai mainstream támadása: „2001-ben maga Martonyi jelentette ki egy magánbeszélgetésen, hogy Európa logisztikai központja Magyarországon lesz (az épületek és lakóparkok elkészültek, a pesti és budai paloták üresen várják lakóikat). Ehhez azonban kevés, ha Izrael csak Magyarországot foglalja el, ami túlnyomó részt már megtörtént.”

A „Titkolt hírek képekben” közvetlen facebookos hálózata 13 konspirációs oldalt tartalmaz. Ezek közül több is foglalkozott, jóval kisebb terjedelemben, az ukrajnai krízissel. A konspirációs skála egyik végén találhatók azok a magyarázatok, melyek mind az orosz, mind az amerikai „machinációkat” egy általános világhatalom létrehozásának céljával magyarázza, melynek érdekében az USA és Oroszország tulajdonképpen összejátszik. Erre a holisztikus magyarázattípusra példa a Zeitgeist Hungary oldal. Egy fokkal specifikusabb magyarázatot ad a Wake up movement (Ébredj Mozgalom), a történéseket a Wall Street és a NATO agressziójaként beállítva, amivel a Nyugat meg akarja akadályozni Oroszországot a pénzügyi rendszerét a dollártól függetlenítő „aranyalapú rubel” bevezetésében. A skála másik végén helyezkedik el a „Láss, ne csak nézz” oldal, amely „cionista fasiszta összeesküvés” elleni erőként látja Oroszországot. Véleményük szerint Putyin az olaj- és gáz-alkukkal sikeresen megakadályozta, hogy Szíriában a fasiszta szaúdiak és cionista szövetségeseik, Ukrajnában pedig a cionista EU vegye át a hatalmat. A nézetek ilyesfajta összekapcsolódása ún. fúziós konspirációs elméletként működik, és összességében hozzájárul egy olyan általános bizalmatlansági attitűd és politikai légkör fenntartásához, amelyben az oroszországihoz hasonló célzott kommunikáció és manipuláció kiválóan tud érvényesülni. Egyszerű világmagyarázó „képességük” mellett a konspiratív és dezinformációs tartalmaknak különös súlyt ad az újmédiába történő beágyazottságuk és jelen esetben egy globális kampányhoz történő illeszkedésük. A „Kiállunk Oroszország mellett” oldalon az is kiderül, hogy a magyar közvéleménynek szóló üzenetek részét képezik egy globális kampánynak, egyik állomásaként például a május 28-án tartott szolidaritási tüntetéssel Új Oroszország mellett New Yorkban.

Végső soron a kampány gyümölcse pedig beérni látszik, hiszen a polgári lakosságot ért atrocitások és áldozatok által sokkolt kelet-ukrajnai közvéleményre hivatkozva az Oroszország Hangja már Ukrajna polgárháború utáni felosztását latolgatja.

Megosztás